FIO Małopolska Lokalnie.

    3 kwietnia 2017 roku ruszyła czwarta edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie, w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń na terenie województwa małopolskiego.

   W dniu 19 kwietnia 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie odbyło się spotkanie w sprawie możliwości pozyskania funduszy na mikrodotacje w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie. Oprócz prezentacji celów i założeń oraz warunków Konkursu, omówionych przez Panią Alinę Słowik z Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS (doradcy ds. rozliczeń grantobiorców) było dużo czasu na indywidualne konsultacje.
    W szkoleniu, rozpoczętym przez Panią Joannę Pyrz - Sekretarza Gminy Żegocina, wzięło udział kilku przedstawicieli organizacji pozarządowych, głównie z Łąkty Górnej oraz osoby niezrzeszone, a pragnące zrealizować na terenie Gminy Żegocina jakiś ciekawy projekt.

Spotkanie informacyjne w Żegocinie.

Spotkanie informacyjne w Żegocinie.

Małopolska Lokalnie.

   FIO Małopolska Lokalnie - jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego.

   Powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Więcej informacji na stronie:
http://www.malopolskalokalnie.pl

Fanpage:
https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/

DO POBRANIA I PRZECZYTANIA >>> PREZENTACJA PDF

[wstecz]