Akcja szczepienia lisów.

Akcja jesiennego szczepienia lisów.

AKCJA WIOSENNEGO SZCZEPIENIE LISÓW - 22 - 20.04.2017

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BOCHNI

         Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r, poz. 1737 ) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniach: od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r. Na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
   Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej
ręczne wyłożenie' W okresie wykonywania szczepień 114 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1. Nie wchodzić do lasu,
2. Zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach
3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka
jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenie na rękach, spojówkę oka lub błonę
śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza
lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
4. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania
zwierzęcia obserwacji
5. Nie wpuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

                                    POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
                                WACŁAW CZAJA

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

   W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt. Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
    W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie. Przynęty, które bvłv dotykane przez ludzi sa omijane przez lisa. Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
   Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących. Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
   Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów. Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
   W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

   Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych
wskazówek.

[wstecz]