Konkurs plastyczny 2015.

GMINNY WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY - 2017

   Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Gminnym Wielkanocnym Konkursie Plastycznym.

REGULAMIN GMINNEGO WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


1. Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

2. Cele konkursu:
- popularyzacja plastyki obrzędowej,
- rozbudzania fantazji i wyobraźni dzieci,
- doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
- kształtowanie postaw kreatywnych.

3. Adresaci konkursu:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci z szkół podstawowych.

4. Komisja Konkursowa powołana przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie dokona oceny prac konkursowych w dwóch kategoriach:
a) Pisanka wielkanocna - forma pracy - przestrzenna - technika dowolna (malowana, wyklejana, barwiona, farbowana, skrobana, itp.)
b) Kartka wielkanocna -  praca nie może być większa od formatu A4. Może być wykonana dowolną techniką.

5. Praca powinna być oryginalna i estetyczna. Praca musi być wykonana indywidualnie przez jednego uczestnika. Pracę należy podpisać (imię i nazwisko, szkoła, klasa, opiekun).

6. Komisja Konkursowa za najlepsze prace w poszczególnych kategoriach przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

7. Program Konkursu:
Prace należy składać do dnia 06.04.2017 roku, do godz. 15.00 w Klubie ,,RELAKS" Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. Finał konkursu połączony z otwarciem wystawy odbędzie się 07.04.2017 r.

Czas trwania wystawy:
07.04.2017 r. - 12.04.2017 r.

[wstecz]