Święto Strażaków Gminy Zegocina - 04.05.2017 r.

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW GMINY ŻEGOCINA - 04.05.2017

   Strażakom, których w Polsce jest 30 tysięcy zawodowych oraz około 700 tysięcy służących w ochotniczych formacjach straży pożarnej, patronuje Święty Florian - legionista rzymski w czasach cesarza Dioklecjana. Został zamęczony za wiarę, gdy ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi. Utopiono go w rzece Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch), w 304 roku. W XII wieku relikwie świętego Floriana sprowadzono do Krakowa. Znajdują się na Wawelu oraz w Bazylice Świętego Floriana. W 2004 roku, z okazji 1700. rocznicy śmierci męczennika, przewieziono je także do katedry warszawsko-praskiej. Relikwie Patrona Strażaków są też w Chorzowie, Bielinach (od 2013), Kolbuszowej (od 2014) i w Dobrzechowie (od 2015). Święty Florian jest przedstawiany zazwyczaj jako rycerz rzymski w zbroi i płaszczu. W jednej ręce trzyma chorągiew, a w drugiej - naczynie z wodą, którą gasi pożar.
   Kult Świętego Floriana w Polsce rozwinął się w XVI wieku, gdy w 1528 roku wybuchł pożar w Krakowie. Ogień strawił większą część miasta, głównie krakowski Kleparz. Ocalał tylko kościół pod wezwaniem Świętego Floriana, co odczytano jako "znak szczególnej opieki jego Patrona".
   Mówili o tym - w kościele podczas wieczornego nabożeństwa w intencji strażaków - żegociński ksiądz proboszcz Bogusław Pasierb oraz potem, na Placu Świętego Floriana w Żegocinie - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Jerzy Błoniarz.
  Tegoroczne gminne obchody swojego święta strażacy Gminy Żegocina podzielili na dwie części. Podczas pierwszej w dniu 4 maja 2017 roku, przemaszerowali wraz z pocztami sztandarowymi spod remizy do żegocińskiego kościoła, by tu, wspólnie z parafianami modlić się do Św. Floriana i Matki Bożej o wsparcie. Koncelebrowaną mszę świętą uzupełnioną o Nabożeństwo Majowe odprawili księża: Bogusław Pasierb i Mateusz Nowak. Teksty liturgiczne czytali sami strażacy, a w asyście wystąpili członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej.
  Po nabożeństwie dowódca uroczystości - Komendant Gminny Janusz Stańdo - przeprowadził poczty sztandarowe i strażacki pododdział, złożony z członków drużyny młodzieżowej oraz wszystkich jednostek z terenu parafii na Plac Świętego Floriana, by tu oddać honory swojemu Patronowi, poprzez złożenie przed pomnikiem wiązankę kwiatów.
   Życzenia i podziękowania za służbę na rzecz społeczeństwa złożył druhom Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Straż pożarna w Polsce jest instytucją o najwyższym stopniu zaufania społecznego. W badaniach opinii publicznej z 2015 roku (Główny Urząd Statystyczny), strażacy byli oceniani pozytywnie przez 94 procent ankietowanych. To o siedem punktów procentowych więcej niż dwa lata wcześniej. Tak wysoki wynik jest wyrazem uznania dla ich służby, realizowanej w Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy Żegocina, w pięciu jednostkach, działa obecnie 177 strażaków, w tym 3 kobiety. Do służby strażackiej, w czterech drużynach młodzieżowych przygotowuje się 41 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
   Społeczna służba, to już nie tylko gaszenie pożarów, ale bardzo szeroki zakres działań. Strażacy niosą pomoc podczas kataklizmów - powodzi, trzęsień ziemi czy potężnych wichur; pomagają też w usuwaniu skutków katastrof, na przykład budowlanych, czy wypadków, w tym komunikacyjnych, ale także udzielają pierwszej pomocy, działają w grupach poszukiwawczo-ratunkowych, usuwają różne zagrożenia np. gniazda szerszeni itd.
    Druga część gminnych obchodów Dnia Strażaka odbędzie się w sobotę, 27 maja 2017 roku, przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomsku, która w tym roku świętuje jubileusz 70. lecia działalności.

Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r. Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r. Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r. Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r. Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r. Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r. Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r. Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Msza święta w intencji strażaków - Żegocina - 04.05.2014 r.
Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r. Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r.
Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r. Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r.
Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r. Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r.
Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r. Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r.

Uroczystość przed Pomnikiem Świtęgo Floriana w Żegocinie - 04.05.2017 r.

    Osobno świętowali strażacy z OSP w Łąkcie Górnej, którzy modlili się w swoim kościele parafialnym, pod przewodnictwem Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Bocheńskiego - ks. Stanisława Szczygła, dzień wcześniej - 3 maja 2017 roku, łącząc święto patronalne ze Świętem Matki Bożej Królowej Polski.
Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2017 r. Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2017 r.

Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2017 r.

[wstecz]