baner.jpg (7535 bytes)

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

     Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości otrzymania przez osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia środków na podjęcie działalności gospodarczej a pracodawców o możliwości uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach realizowanego przez Urząd projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)".

Stwórz dla siebie miejsce pracy
Masz pomysł na firmę i ponad 30 lat
Przyjdź po wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej
Mamy jeszcze wolne miejsca


   W ramach ogłoszonego naboru jest możliwość przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej do 19 500 zł dla osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II, a w uzasadnionych przypadkach również z profilem I, które mają zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania środki na działalność gospodarczą, należące do poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby wnioskujące zastaną objęte również usługą poradnictwa zawodowego.

  Masz firmę i chciałbyś wyposażyć stanowisko pracy dla przyszłego pracownika złóż wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 21 000 zł
Mamy jeszcze wolne miejsca.
Na stworzone przez Ciebie stanowisko w ramach usługi pośrednictwa pracy skierujemy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, należące do poniższych grup :
- osoby długotrwale bezrobotne1
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami.

1) Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

   Powyższa działania będą realizowane z Projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[wstecz]