Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW ABSOLWENTOM KLASY STRAŻY GRANICZNEJ - 22.06.2017

   Już po raz szósty w auli Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów 14 uczniom uczniom klasy drugiej LO w Żegocinie, biorącym udział w realizacji innowacji pedagogicznej - Klasa Straży Granicznej. Certyfikaty te, podpisane przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - ppłk SG Stanisława Laciugę, Wójta Gminy Żegocina - Jerzego Błoniarza oraz Dyrektora ZS w Żegocinie Danutę Pączek. Wszyscy sygnatariusze certyfikatów wzięli udział w uroczystości, zorganizowanej w dniu 22 czerwca 2017 roku, czyli w przeddzień zakończenia roku szkolnego 2016/2017.
   Przybyłych gości, rodziców i uczniów powitała Pani Dyrektor Danuta Pączek, która w krótkim przemówieniu przypomniała przebieg dotychczasowej współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej. Odczytała także list od ks. płk. Zbigniew Kępa, który bardzo pomógł i nadal pomaga w tym przedsięwzięciu, ale tym razem nie mógł przyjechać na uroczystość. Mówiła także o miejscach i instytucjach związanych z realizacją programu nauczania, w tym o obozach, w organizacji których płk. Ziobrowskiego wspomagają nauczyciele: Bogdan Bielak i Marek Kaszuba.
   Tegoroczni drugoklasiści - podopieczni wychowawczyni - Pani Katarzyny Sutor -  kończący innowację pedagogiczną w Klasie Straży Granicznej, po otrzymaniu certyfikatów, usłyszeli od swojego nauczyciela i trenera płk. Andrzeja Ziobrowskiego dużo pochwał za naukę i postawę na zajęciach. Słowa gratulacji złożył rodzicom tych uczniów także Wójt Jerzy Błoniarz, który dziękował im także za zaufanie i skierowanie swoich dzieci do tej klasy, która wymaga od uczniów wielu poświęceń i dodatkowego wysiłku intelektualnego i fizycznego, ale też dostarcza im wielu przydatnych w dalszym życiu doświadczeń i umiejętności, a od samych rodziców także dodatkowego zaangażowania finansowego i organizacyjnego.
   Czasy zajęć w szkole i na obozach uczniowie przypomnieli w w wyświetlonej na ekranie prezentacji fotograficzno - filmowej, po czym przemówił jeszcze Komendant ppłk SG Stanisław Laciuga, któremu towarzyszył w Żegocinie Andrzej Baziak - Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Orkiestrze Reprezentacyjnej SG. Jego przyjazd związany był z tym, że Pani Danucie Pączek za propagowanie wśród uczniów akcji krwiodawstwa została przyznana i wręczona podczas uroczystości Odznaka Honorowa PCK IV stopnia.
    Uczniowie, absolwenci Klasy Straży Granicznej podziękowali gościom oraz swoim nauczycielom bukietami kwiatów. Jutro przyjdą do szkoły już bez mundurów, aby wraz z pozostałymi kolegami odebrać świadectwa ukończenia klasy drugiej, promujące ich do klasy maturalnej.

Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.

Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.06.2017 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]