Powiat Bocheński.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOCHNI - 12.06.2017

    Spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020

    12 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program spotkania przewiduje następujące moduły tematyczne:
 
10:00 -11.15 - Obszary i formy wsparcia przedsiębiorczości w RPO WM 2014-2020; w tym projekty B+R, infrastruktura B+R, bony na innowacje, ekspansja na rynki zagraniczne, wdrożenia wyników prac badawczych, wzrost znaczenia instrumentów finansowych, ekoprzedsiębiorstwa

11:15 - 11:30 - Przerwa

11:30 - 12:30 - Obszary wsparcia dla NGO z RPO WM

12:30 - 13:00 - Prezentacja oferty LGD Dolina Raby i EO.Cenoma


Katarzyna Kępa- Hamuda
Starostwo Powiatowe w Bochni
Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
tel. 0146153706
www.powiat.bochnia.pl

[wstecz]