ASF - realne zagrożenie.
Bochnia, dnia 10 lipca 2017r.

   W związku z aktualną sytuacją epizodyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wyznaczeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w północno-wschodniej części Polski Powiatowy Lekarz w Bochni zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców świń w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy:
- ulotkę z zasadami, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)
- informacje w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym w związku wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
- apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.


                                                                                                                      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni - Wacław Czaja

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

    ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
   Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
    Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

. Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje
bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:
- 40 dni - w obszarze zapowietrzonym,
- 30 dni - w obszarze zagrożonym.
. Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.
. Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii,
- organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.
                                                                                                                                                    GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Zasady ochrony przed ASF.

[wstecz]