Oferta szkolenia.

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MENADŻERSKIE DOFINANSOWYWANE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH!

    W imieniu firmy Art-Tech zwracam się z prośbą o przekazanie informacji do mieszkańców, o naborze uczestników na szkolenia menadżerskie, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej przedstawiam ważne informacje dotyczące zakresu szkolenia oraz wymagań, jakie są stawiane uczestnikom. Natomiast w załączniku przesyłam treść ogłoszenia, którą można zamieścić na stronie urzędu lub wydrukować.
   Przedmiotem projektu jest organizacja szkoleń zwiększających kwalifikacje lub przysługujących się poprawie kompetencji cyfrowych. W trakcie szkoleń, uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę między innym z przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania dowolnych treści oraz tworzenia ich w różnych formatach.
    Ponadto uczestnicy projektu będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy na temat komunikacji z wykorzystaniem licznych narzędzi cyfrowych i aplikacji, oraz przyswoją wiedzę z zakresu samego programowania.
    Poza zwiększaniem kompetencji cyfrowych, możliwe jest uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie, również bardzo ważne w staraniach o wymarzoną pracę, takie jak zarządzanie projektami. W tym aspekcie rekomendowane przez wielu pracodawców są kursy takie jak: Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMI, PMP, PMBOK, IPMA, CAMP - Certyfied Assosiate in Project Management, Certyfikat AgilePM Foundation i Practitione.
    Zgodnie z wytycznymi projektu, grupy szkoleniowe nie mogą liczyć mniej niż 6 uczestników oraz nie przekraczać liczby 12 uczestników.
    Większa część projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym wkład uczestników jest niewielki:
- dofinansowanie w ramach projektu rozliczane jest na podstawie bonu elektronicznego,
- warunkiem uczestnictwa w projekcie (szkoleniach) jest zawarcie przez Uczestnika projektu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w Nowym Sączu lub w Tarnowie,
- wkład własny to jedynie 13% łącznej wartości zamówionych bonów.

Wymagania, jakie powinien spełnić uczestnik projektu (zalecane):
- być osobą zatrudnioną (jako osobę zatrudnioną rozumie się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło) lub prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,
- mieć ukończone co najmniej 25 lat oraz posiadać stosunkowo niskie kwalifikacje tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończenia szkoły średniej (obejmującym maksymalnie egzamin maturalny) lub mieć ukończone 50 lat i legitymować się dowolnym wykształceniem,
- być związany z województwem małopolskim (mieszkać, uczyć się lub pracować).

   W razie dalszych pytań, proszę o kontakt.

Katarzyna Mielecka
New Business Specialist
ART-Tech Investments
ul. Zygmunta Augusta 5/1
31-504, Kraków
NIP: 663-175-69-86
Tel: 881 608 808

Oferta szkolenia.

[wstecz]