Jesienne szczepienie lisów.

Szczepionki.

DODATKOWA AKCJA JESIENNEGO SZCZEPIENIE LISÓW - 2-12.XI.2017 

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BOCHNI

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni Wacław Czaja informuje, że stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie ( Dz.U. z 2013r, poz. 1737 J - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniach: od 2 listopada do 12 listopada 2017 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
   Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie
   W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1. Nie wchodzić do lasu,
2. Zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach
3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenie na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
4. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji
5. Nie wpuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni poleca powiadomić mieszkańców o powyższej akcji w sposób ogólnie przyjęty.          

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

   W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt. Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
    W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie. Przynęty, które bvłv dotykane przez ludzi sa omijane przez lisa. Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
   Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących. Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
   Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów. Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
   W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

   Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.

[wstecz]