Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZDZIELU - NADANIE IMIENIA I ŚWIĘTO SZKOŁY - 22.11.2017

   W wyniku reformy edukacji dotychczasowy Zespół Szkół w Rozdzielu, składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana oraz Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny został z dniem 1 września 2017 roku przekształcony w Szkołę Podstawową. Społeczność szkolna tj. uczniowie, rodzice i nauczyciele zdecydowali, że ta nowa placówka będzie nosić imię Błogosławionej Karoliny Kózkówny, a Rada Gminy w Żegocinie uchwałą XXV/188/17 z dnia 28 maja 2017 roku ich decyzję zatwierdziła.
   22 listopada 2017 roku, udziałem w mszy świętej, odprawionej w zabytkowym, rozdzielskim kościele przez żegocińskiego wikariusza - ks. Mateusza Nowaka uczniowie, rodzice i zaproszeni goście rozpoczęli Święto Szkoły, połączone z nadaniem szkole nowego imienia.
   Po zakończonej mszy świętej jej uczestnicy przenieśli się na górny korytarz szkoły, gdzie kontynuowano uroczystość, którą poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego Weronika Wolak. Po jej meldunku odśpiewano hymn państwowy, po czym Pani Dyrektor Alicja Adamczyk-Brózda powitała przybyłych gości i przybliżyła zgromadzonym genezę nadania szkole nowego imienia.
   Młodzież szkolna odśpiewała nowy hymn szkoły, a grupa uczniów zaprezentowała wraz z katechetką - Teresą Liberą mini spektakl, inscenizację o Błogosławionej Karolinie pt. "Święci nie przemijają", przybliżając w ten sposób jej życiorys i cechy charakteru.
   Kolejnym elementem uroczystości było podsumowanie konkursu poetycko - plastycznego o bł. Karolinie Kózkównie oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Konkurs miał charakter gminny (piszemy o nim w odrębnym materiale) i cieszył się duzym zainteresowaniem uczniów. Podziękowania i upominki pani dyrektor wręczyła także organizatorom i realizatorom tego konkursu. Sama zaś otrzymała od dyrektorów szkół upominek, który wręczyli je: Barbara Janicka-Mikus i Wojciech Wrona.
   Krótko przemówił Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, który podziękował za zaproszenie, pochwalił katechetkę i uczniów za pouczającą scenkę teatralną, przypomniał Patronów pozostałych szkół, podkreślił pracowitość rodzin z Rozdziela, złożył podziękowania za przygotowanie uroczystości i życzył, aby jak najwięcej szkolna młodzież korzystała z przykładu Patronki.
   Po końcowych podziękowaniach dyrektor Alicja Adamczyk-Brózda zaprosiła gości do oglądnięcia okolicznościowej wystawy prac plastycznych uczniów i przeczytania wierszy umieszczonych na dolnym korytarzu, gdzi umieszczono także wystawkę książek o bł. Karolinie Kózkównie.

 Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.
Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.
Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.
Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.
Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.
Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.
Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.
Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r. Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.

Nadanie imienia i Święto SP w Rozdzielu - 9.11.2017 r.

RELACJA WIDEO >>> WKRÓTCE

KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI

[wstecz]