Figura w Rozdzielu - 2014 r.

Figura w Rozdzielu po remoncie w 2017 r.

ZAKOŃCZONO REMONT FIGURY MATKI BOŻEJ W ROZDZIELU - 14.11.2017

     W dniu 14 listopada 2017 roku nastąpił odbiór prac konserwatorsko - restauratorskich przy słupowej kapliczce w miejscowości Rozdziele. Prace polegały m.in. na demontażu kapliczki i wykonaniu nowego fundamentu, kompleksowym oczyszczeniu kamienia, odtworzeniu tekstu inskrypcji, hydrofobizacji, wykonaniu nowego zadaszenia oraz uporządkowaniu terenu wokół kapliczki. Prace te zostały odebrane bez zastrzeżeń.
    Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 13 660,00 zł, w tym kwota 5 000,00 zł to dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego ramach konkursu "Kapliczki Małopolski".
    Gmina Żegocina od kilkunastu lat remontuje kapliczki. Trzy ostatnio wyremontowane znajdowały się w Łąkcie Górnej. Obiekty te współtworzą nasz krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach, wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.
   Potrzeby w zakresie remontu kapliczek i figur są nadal duże. W gminie Żegocina jest ich bowiem wiele i w znacznej części pochodzą z XIX wieku. Czas i zmiany klimatyczne odcisnęły na nich piętno, powodując kruszenie piaskowca, próchnienie drewna. W kolejce na remont czekaja m. in. kapliczka w Żegocinie i kolejna figura w Łąkcie Górnej.

Figura MBNP w Rozdzielu po remoncie.

Figura MBNP w Rozdzielu po remoncie.

Figura MBNP w Rozdzielu po remoncie.

Figura MBNP w Rozdzielu po remoncie.

Figura MBNP w Rozdzielu po remoncie.

Figura MBNP w Rozdzielu po remoncie.

Figura MBNP w Rozdzielu po remoncie.

[wstecz]