KLUB SAMOPOMOCY "RAZEM".

KLUB SAMOPOMOCY "RAZEM II"

32-731 Żegocina 378 - Świetlica OSP Żegocina

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek - w godz. 15.30 - 19.30

WKRÓTCE

ASOS 2014 - 2020                                                                        Gmina Żegocina.

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ GMINĘ ŻEGOCINA

www.zegocina.pl