Żegocina w starej fotografii.  Żegocina w starej fotografii.  Żegocina w starej fotografii.
Żegocina w starej fotografii. Żegocina w starej fotografii. Żegocina w starej fotografii.

ŻEGOCINA  NA  DAWNEJ  FOTOGRAFII

    Jak przed 10, 25, 50, 100 laty wyglądała Żegocina i jej okolice? Trudno to sobie wyobrazić bez starych, archiwalnych fotografii. Niewiele się ich zachowało. Ale na szczęście są. Będziemy je, w miarę ich pozyskiwania,  publikować. Zapraszamy też Państwa do nadsyłania takich fotografii. Obiecujemy - po zeskanowaniu - ich zwrot.
    Działające od 2002 roku w gminie Stowarzyszenie Przyjaciół Żegociny zorganizowało w sierpniu 2002 r. wystawę "Żegocina w dawnej fotografii", eksponując na niej prawie 40 fotogramów dawnej Żegociny i jej mieszkańców. Zbieranie dawnych fotografii trwa jednak nadal. Ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy.
     Zapraszamy do współpracy ! Skany zdjęć wraz z opisem można przesłać do autora serwisu.

FOTOGRAFIE SPRZED 1939 ROKU >>> FOTOGRAFIE Z LAT 1939-1945 >>> FOTOGRAFIE Z LAT 1945-1989 >>>