HISTORIA SZKÓŁ GMINY ŻEGOCINA

     
    W latach 1994 - 1999 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Trzciana - Żegocina wydawał biuletyn informacyjny "Kaganek". Oprócz bieżących informacji związkowych można było w nim przeczytać opis historii wszystkich placówek oświatowych z terenu dawnej gminy Żegocina, a więc także z terenu dzisiejszej gminy Trzciana.

Pierwszy numer "Kaganka" z października 1994 roku.

Ostatni numer "Kaganka" z października 1999 roku.

      Autorem cyklu artykułów jest Tadeusz Olszewski, który przedstawił dzieje gminnej oświaty w oparciu o zapisy kronik szkolnych. Nie jest to więc pełna, całkowicie obiektywna i nie pozbawiona błędów historia szkolnictwa na terenie gminy, lecz jedynie pierwszy krok w tym kierunku.

      Kaganek nr 12 z 1995 r. - Początek cyklu artykułów o gminnych placówkach oświatowych.

     Pierwszy odcinek cyklu pt. "Prezentacje" ukazał się w 12 numerze "Kaganka", we wrześniu 1995 roku. Autor - Tadeusz Olszewski - rozpoczął prezentację historii placówek oświatowych gminy od Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce. Historię żegocińskich szkół doprowadzono do roku pisania artykułu.
     Z powodu zawieszenia pisma nie ukazała się historia pozostałych placówek oświatowych: przedszkoli w Trzcianie i Łąkcie Górnej, szkół w Bełdnie, Ujeździe, Rozdzielu i Łąkcie Górnej.

[wstecz]