I WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ im. CZESŁAWA BLAJDY

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Żegociny.

      W grudniu 2001 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa zarejestrował Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. To już trzecie - nie licząc straży pożarnych - stowarzyszenie działające w Żegocinie. W 1989 powstało pierwsze - Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie; w 1996 drugie - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Obie organizacje działają prężnie i mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami.
      Członkowie nowego stowarzyszenia 2 marca br. odbyli swoje pierwsze Walne Zebranie Członków, na którym wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz uchwalili plan działania na najbliższy rok. W skład pięcioosobowego Zarządu wybrano: Czesława Pączka (Prezes Zarządu), Jana Burka (zastępca), Zbigniewa Ellnaina (sekretarz), Jana Trusia (skarbnik) i Tadeusza Olszewskiego (członek). Komisji Rewizyjnej przewodniczy Anna Gawłowicz-Pawełek.
      - Boję się, czy podołam obowiązkom, więc proszę wszystkich o wsparcie działań zarządu, ale jednocześnie nam nadzieję, że w tym zespole uda nam się zrealizować wszystkie zadania, jakie dziś zaplanowaliśmy - powiedział po wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Czesław Pączek.
Nowe żegocińskie stowarzyszenie postawiło przed sobą ambitne cele. To, przede wszystkim, ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i ludowych tradycji gminy. Ponad dwudziestu aktualnych członków organizacji chce popularyzować historię regionu, działać na rzecz ochrony zabytków, wspierać inicjatywy kulturalne oraz organizować wystawy. Ważnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie Muzeum Etnograficznego Ziemi Żegocińskiej.
      Powstanie tego Stowarzyszenia jest kolejnym przejawem aktywności mieszkańców gminy. Ale wśród członków Stowarzyszenia są nie tylko jej mieszkańcy. Świadczy to o tym, że Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej jest wielu i z pewnością jeszcze następnih zapiszą się do organizacji, by swoją aktywną dziłalnością realizować statutowe cele Stowarzyszenia. Pomieszczenia dla Zarządu użyczył w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie Wójt Jerzy Błoniarz, który także jest członkiem tej organizacji.

Dla "Gazety Tarnowskiej" Tadeusz Olszewski

[powrót]