DZIAŁALNOŚC CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W 2002 ROKU

     Działalnośc Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie w roku 2002 była przedmiotem analizy, dokonanej ostatnio przez Komisję Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy. Dokonano jej w oparciu o sprawozdanie złożone przez Dyrektora tej placówki Mieczysława Kędrę. Oto treść złożonej przez niego informacji.


Informacja
o funkcjonowaniu i działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie w 2002 roku.


      2002 rok był trzecim rokiem funkcjonowania Centrum Kultury. Sportu i Turystyki w Żegocinie na bazie nowego obiektu oddanego w 1999 roku w ramach projektu "Podgórski Obszar Agroturystyczny Gościna u Żegoty" - Tourin III (sala konferencyjna, pokoje gościnne, zaplecze gastronomiczne). Mimo generalnie spadającej koniunktury w turystyce przyjazdowej (w skali kraju spadek w 2001 r. - 23 %, 2002 r. - 18 %) my odnotowaliśmy wzrost pobytów w naszym ośrodku z 406 osobodni w 2001 r. do 1331 osobodni w 2002 r. Ta korzystna sytuacja jest m.in. efektem kampanii promocyjne - reklamowej: targi, giełdy turystyczne, programy TV i radiowe, informatory, foldery, prasa itp. Zwiększyło się także zainteresowanie wynajmem w CKSiT w Żegocinie sal i zaplecza na okolicznościowe przyjęcia rodzinne z 8 w 2001 r. na 17 w 2002 r. Wpływ na to ma zapewne doinwestowanie zaplecza; komora chłodnicza, zastawa stołowa (na 200 osób), inne urządzenia i narzędzia kuchenne.
      W związku z powyższym wzrost dochodów własnych z 59.562,19 w 2001 r. na 101.998,15 w 2002 r. przy otrzymanej z budżetu gminy dotacji 107.000 zł oraz znaczących oszczędnościach (szczególnie w wynagrodzeniach osobowych), stworzył warunki finansowe do właściwego utrzymania, funkcjonowania i działalności oraz doposażenia i modernizacji bazy CKSiT w Żegocinie.

l. Struktura organizacyjna.
     W strukturze organizacyjnej w ramach działalności merytorycznej funkcjonują:
1. Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr Turystyki Wiejskiej.
2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta (22 osoby + 6 uczniów adeptów).
3. Regionalna Grupa Folklorystyczna (14 osób, 6 osób kapeli).
4. Dziecięca grupa folklorystyczna w Łąkcie Górnej (30 osób).
5. Kurs Tańca Towarzyskiego (13 osób).
6. Klub "Relaks".
7. Punkt Informacji Turystycznej.
8. Świetlice wiejskie: w Łąkcie Górnej, Bytomsku i Bełdnie.
9. Pokoje gościnne (35 łóżek).
10. Zaplecze kuchenne - żywieniowe (40 miejsc konsumpcyjnych).

11 .Letni basen kąpielowy (lipiec, sierpień).

II. Zatrudnienie:
1. Starszy instruktor kulturalno - wych. - dyrektor - 1 etat
2. Specjalista ds. administr. - gospodarczych - 1/2 etatu
3. Referent ds. obsługi ruchu turystycznego - 1/2 etatu
4. Instruktor, kapelmistrz orkiestry - 1/2 etatu (vakat od 31.05.02)
5. Główny księgowy - 1/2 etatu
6. Stanowisko ds. obsługi technicznej - 1/3 etatu
7. Sprzątaczka - 1/2 etatu
8. Gospodarz świetlicy w Łąkcie Górnej - 1/2 etatu
9. Gospodarz świetlicy w Bytomska- 1/3 etatu.
10. Gospodarz świetlicy w Bełdnie - 1/3 etatu

III. Imprezy i akcje.
06.01.02 r. - "Jasełka" w wykonaniu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii św. Mikołaja w Żegocinie.

1.01.02 r. - Obsługa organizacyjna Spotkania Młodzieży Katolickiej w Żegocinie.

13.01.02 r. - "Jasełka" w wykonaniu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii św. Mikołaja w Żegocinie.

12.01.02 r. - Obsługa organizacyjna Balu Karnawałowego firmy "IGLOO" z Bochni.

19.01.02 r. - Wynajem na "Studniówkę" L.O. Żegocina.

21 - 23.01.02 r. - Obsługa pobytu (35 osób) grupy Szkoła Tańca "Latina" z Krakowa.

29.01.02 r. - Obsługa Prezentacji Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego Gmin:Żegocina, Trzciana i Łapanów pt. "Gościnne Wzgórza Małopolski", opracowanej przez PART w Warszawie.

29 - 3 J .01.02 r. - Obsługa 3 dniowego szkolenia rolników organizowanego przez ODR w Krakowie Oddział w Zgłobicach.

02 - 03.02.02 r. - Współorganizacja z MCK "Sokół" w Nowym Sączu IV Małopolskich Spotkań Zespołów Jasełkowych w Żegocinie. luty - Zakup i montaż komory chłodniczej w zapleczu gastronomicznym CKSiT.
- Opracowanie i wydanie składanki reklamowej CKSiT.
- Opracowanie nowych ofert turystycznych (wiosna, lato) CKSiT.
- Zawarcie umów o wymianie informacji turystycznych z Centrum Informacji Turystycznej w Bochni i z Tarnowskim Regionalnym Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki w Tarnowie.
- Nawiązanie współpracy z Biurem Podróży "Juventur" w Warszawie.

28.02.02-Zorganizowanie I Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Lokalnych w Żegocinie.

02.03.02 r. - Obsługa programowa (wykład) wycieczki szkoleniowej z zakresu organizowania turystyki wiejskiej na przykładzie Podgórskiego Obszaru A grot ury styczne go "Gościna u Żegoty" zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach.

05.03.02 r. - Obsługa organizacyjno - techniczna szkolenia rolników na temat "SAPART" - u organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (ok. 80 osób).

1.03.02 r. - Organizacja Międzyświetlicowego Tumieju Tenisa o Puchar Wójta Gminy Żegocina w Łąkcie Górnej (30 uczestników).

16.03.02 r. - Rejonowy turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Żegocina (udział 9 drużyn).

22 - 24.03.02 r. - Promocja gminy Żegocina na Międzynarodowych Targach Łódzkich "Na Styku Kultur" w Łodzi.

26 29.03.02 r.-Obsługa grup Stowarzyszenia Młodych Odkrywców Kultury z Krakowa (14 osób).

marzec - Przystąpienie do przetargu na obsługę konferencji Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin w Warszawie (przetarg został wygrany).
- Zawarcie umów na współorganizację przez CKSiT Kiermaszu: Koncertów Folklorystycznych w Tarnowie w ramach obchodów "Dni Tarnowa".
- Remont parkietu sali widowiskowej.
- Bieżące prace konserwatorskie i remontowe. 1011.04.02 r. - Obsługa konferencji GłOR Warszawa (18 osób). 12

13.04.02 r. - Promocja CKSiT i gminy Żegocina na Krakowskim Salonie Turystycznym.

14.04.02 r. - Realizacja reportażu promocyjnego z gminy Żegocina dla TYP l w cyklu "Czas relaksu".

14.04.02 r. - Wystawienie w CKSiT "Misterium Pańskie" w wykonaniu młodzieży zrzeszonej w Klubie Młodzieży Katolickiej w Żegocinie.

18 - 19.04.02 r. - Obsługa konferencji GIOR Warszawa (18 osób).

20 - 21.04.02 r. - Promocja gminy Żegocina na Targach Agroturystycznych w Akademii Rolniczej w Krakowie.

23 - 26.04.02 r. - Obsługa (4 dniowej) konferencji GIOR Warszawa (20 osób).

02 04.05.02 r. - Obsługa grup turystycznych "Długi Weekend Majowy".

03.05.02 r. - Organizacja IV Górskiego Wyścigu Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Żegocina.
- Udział zespołu CKSiT w Pikniku Majowym "Bacówka u Wojtka" w Rozdzielu.
- Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Kapeli CKSiT w obchodach "Dnia Strażaka" w Łąkcie Górnej.

07 - 10.05.02 r. - Obsługa (4 dniowa) konferencji GIOR Warszawa.

11.05.02 r. - Udział Kapeli Ludowej CKSiT w XXI Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych im. Jędrzeja Cierniaka "Krakowski Wianek" w Szczurowej (II miejsce).

26.05.02 r. - Obsługa techniczna i oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry CKSiT uroczystego otwarcia Remizy OSP w Rozdziela.

03.06.02 r. - Konkurs Piosenki "Arki Noego" dla dzieci przedszkolnych.

05.06.02 r.- Obsługa szkolenia rolników organizowanego przez ODR o/Bochnia (60 osób).

03 - 08.06.02 r.- Obsługa konferencji PZU (30 osób). 07 - 08.06.02 r.- Współorganizacja na zlecenie w Tarnowie "Jarmarku Galicyjskiego":
a) kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej,
b) koncerty zespołów folklorystycznych,
c) koncert kapeli i grupy folklorystycznej CKSiT w Tarnowie.

11,06.02 r. - Oprawa muzyczna w wykonaniu kapeli CKSiT wernisażu wystawy malarstwa Teresy Mrugacz w Bibliotece Miejskiej w Bochni.

czerwiec - Przygotowanie basenu kąpielowego do sezonu.
a) remonty bieżące,
b) zorganizowanie obsługi,
c) uzyskanie zezwoleń SANEPID.WOPR.

24.06 - 07.07.02 r. - Przyjęcie i obsługa grupy Szkoły Tańca "Latina" z Krakowa (30 osób).

04.07.02 r. - Współorganizacja z MISTIA Kraków pobytu szkoleniowego grupy samorządowców z Ukrainy (22 osoby).

10 - 17.07.02 r. - Wystawa fotograficzna Aliny i Jana Sikorów z Krakowa pt. "Na przełomie tysiąclecia".

10 - 11.07.02 r.- Obsługa konferencji GIOR Warszawa (18 osób).

10-23.07.02 r. - Przyjęcie i obsługa grupy młodzieżowej "Juventur" Warszawa (15 osób).

11.07.02 r. - Współorganizacja pobytu szkoleniowo - rekreacyjnego w Żegocmie uczestników Międzynarodowej Konferencji Klubu Ekologicznego w Gliwicach.

21.07.02 r. - Festyn Rekreacyjny " Niedziela na Sportowo w Żegocinie":
a) zawody pływackie,
b) sprawnościowe zawody rowerowe,
c) turniej tenisa ziemnego,
d) koncert orkiestry dętej z Baczkowa,
e) koncert zespołu młodzieżowego MDK Bochnia,
f) dyskoteka "Pod Gwiazdami".

23 - 24.07.02 r.- Obsługa konferencji GIOR Warszawa (20 osób).

04 - 17.08.02 r. - Przyjęcie i obsługa grupy młodzieżowej "Juventur" Warszawa (15 osób).

11.08.02 r.- Festyn Rekreacyjny "Urodziny Żegociny":
- zawody strzeleckie LOK Bochnia,
- koncert kapeli ludowej CKSiT,
- pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu grupy MDK Bochnia,
- występ zespołu "Girls Party" z Cieszyna,
- występ zespołu "Heppy End"
- pokaz sztucznych ogni,
- dyskoteka "Pod Gwiazdami".

13 - 14.08.02 r.- Obsługa konferencji GIOR Warszawa (17 osób).

15.08.02 r.- Występ kapeli CKSiT na "Dniach Wiśnicza" w Nowym Wiśniczu.

05 - 07.09.02 r.- Obsługa konferencji Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska" w Krakowie (50 osób).

15.09.02 r. - Prezentacja gminy Żegocina na Święcie Powiatu Bocheńskiego w Rzezawie:
a) zorganizowanie ekspozycji i degustacji,
b) zorganizowanie występu dziecięcego kabaretu " Grosik" z Rozdziela.

21 i 22.09.02 r.-Udział kapeli ludowej CKSiT w widowisku plenerowym "Wiesław" wg K. Brodzińskiego w Nowym Wiśniczu.

26 - 27.09.02 r. - Promocja gminy Żegocina i CKSiT na Targach Turystycznych "Warsav" w Warszawie wspólna ekspozycja z Małopolską Organizacją Turystyczną w Krakowie pn. "Małopolska Zaprasza".

12.10.02 r.-Reaktywowanie działalności Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego w Łąkcie Górnej (przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Ląkcie Górnej - 30 osób).

08-09.11.02r.-V Młodzieżowy Rajd Turystyczny "Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej" - Jak Oni w 1914 roku ..." (250 uczestników), W programie:
1. Przemarsz grup trasami rajdu.
2. Konkurs i wystawa wieńca okolicznościowego.
3. Wystawa fotograficzna cmentarzy wojennych.
4. Uroczyste spotkanie - dyskoteka.
5. Msza Św. "Na Jastrząbce" - uroczyste zakończenie rajdu.

04 - 06.12.02 r.-Przyjęcie i obsługa organizacyjno - programowa pobytu szkoleniowego grupy studentów z Katedry Turyzmu Akademii Rolniczej o/w Siedlcach.

10.12.02r.- Przyjęcie i obsługa organizacyjno - programowa pobytu szkoleniowego grupy studentów Akademii Rolniczej w Krakowie.

18.12.02 r.- Przyjęcie i obsługa organizacyjno - programowa pobytu szkoleniowego grupy studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. grudzień - Zakup doposażenia zaplecza gastronomicznego CKSiT
a) 80 kompletów zastawy stołowej (stan 200 kpl.)
b) 1taboret gazowy
c) inne narzędzia gastronomiczne.

IV. Zadania organizacyjno - gospodarcze zrealizowane w 2002 r.
1. Zakup i montaż komory chłodniczej na zapleczu kuchni przy dużej sali (7.320,00 zł)
2. Remont parkietu na dużej sali widowiskowej i scenie (usługa wykonana w ramach reklamacji gwarancyjnej) - bez kosztów.
3. Uzupełnienie do 200 kpl. Zastawy stołowej oraz doposażenie zaplecza kuchennego dużej sali - 4 735,00.
4. Zakup i montaż taboretu gazowego - 793,00
5. Bieżące remonty i naprawy - 3 280,00
6. Remonty i naprawy na basenie kąpielowym - l 730,00
V. Budżet i finanse:
      Szczegółowe sprawozdanie opisowe z gospodarki finansowej zostanie przedłożone przy sporządzeniu bilansu przez Głównego Księgowego w terminie ustawowym - nie później niż do 30 marca 2003 r.

Żegocina 15.02.2003 r.

[wstecz]