DZIAŁALNOŚC CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W 2008 ROKU

 
INFORMACJA CKSIT O PRZEBIEGU SEZONU TURYSTYCZNEGO 2008 W GMINIE ŻEGOCINA

  Sezon letni turystyczny w gminie Żegocina zaczyna się początkiem maja, a kończy pod koniec października (oczywiście z jednostkowymi odstępami). Zaznacza się także powoli drugi rodzaj sezonu, tzw. zimowy ; świąteczno-sylwestrowy i feryjny (młodzieżowy). Ma to znaczące powiązanie z sezonem narciarskim.Nie mniej jednak decydującym okresem w ruchu turystycznym jest sezon letni.
    Początek maja, tzw. "długi veekend majowy" to głównie turystyka rodzinna i indywidualna często z rowerami górskimi na samochodach. Jest to niejako otwarcie sezonu rowerowego.
Od połowy maja do połowy czerwca ruch turystyczny zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ; tzw. zielone szkoły, wycieczki szkolne i obozy sportowe. "Zielone Szkoły" - zwykle tygodniowy pobyt I - II klas szkolnych dzieci od III - VI szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjum z programem turystyczno-poznawczym : Kraków, Bochnia ; Kopalnia Soli lub Wieliczka, Nowy Wiśnicz - Zamek, a także miejsca kultu religijnego ; Łagiewniki, Kalwaria, Wadowice oraz Pasierbice i Limanowa. Wycieczki szkolne zachaczajątakże o Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, czy Rabkoland w Rabce. Na terenie gminy Żegocina najczęściej odwiedzane są; gospodarstwo ekologiczne Rosochatka w Rozdzielu, warsztaty wykonujące zabawki z drewna - Jan Tyndel w Łąkcie Górnej, kamieniołom w Żegocinie, kościół w Rozdzielu i Żegocinie, źródełko wód "Zubero-podobnych" i szczyt góry "Kamionna" w drodze na Pasierbice. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą się sąsiedzkie stadniny koni; w Żmiącej czy Rupniowie.
Nasza baza służy głównie jako (standardowo tani) pobyt (nocleg i dobrą kuchnią domową) natomiast cała tzw. turystyka odbywa się w sposób wypadowy do wszystkich wcześniej wymienionych miejsc i atrakcji. Poza oczywiście obozami sportowymi. Tutaj dużą rolę odgrywa nasza baza sportowa, głównie hala sportowa S.P. w Żegocinie, boisko do piłki nożnej czy kort tenisowy.
    W roku 2008 przyjęliśmy - 5 młodzieżowych grup turystycznych (w tym 2 Zielone Szkoły i 3 obozy sportowe),
- 9 grup konferencyjno-szkoleniowych w większości szkolenia fizykoterapeutów (Zdzisława Drobnera z Częstochowy)
- 36 wynajmów sal i pomieszczeń na imprezy okolicznościowe oraz szkolenia i konferencje w tym : 19 wesel, 3 kiermasze, 14 szkoleń i konferencje.
Łącznie przyjęto na pokoje gościnne 562 gości indywidualnych (w tym znacząca część to goście weselni) co dało 2048 osobo/dni. Ponadto świadczyliśmy nieodpłatne udostępnienie sal i pomieszczeń na rzecz instytucji i organizacji społecznych takich jak : Rada Gminy, Urząd Gminy, ODR, MIR, K.S. "BESKID", Stowarzyszenie Przyjacół Ziemi Żegocińskiej, GOPS, PSL, OSP, Starostwo Powiatowe w Bochni, itp. W ramach promocji gminy Żegocina zorganizowaliśmy ekspozycje rękodzieła, kuchni regionalnej, materiałów reklamowych, oraz prezentacje sceniczne na:
- Festiwalu Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej (07-08.05.2008 r.)
- Zjeździe Banków Spółdzielczych w Krakowie - (30.05.2008 r.)
- Święcie Powiatu Bocheńskiego w Nowym Wiśniczu - (08.06.2008 r.)
- "Dniach Łapanowa" - (29.06.2008 r.)
- Urodzinach Żegociny - (17.08.2008 r.)
- Wojewódzkich Dożynkach w Gdowie - (31.08.2008 r.)
- II Konkursie Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych w Krakowie (14.09.2008 r.)
- II Festiwalu Kultury Regionalnej w Ryglicach - (21.09.2008 r.). W letnim sezonie turystycznym w gminie Żegocinazorganizowaliśmy 3 imprezy promujące własny dorobek kulturalny i artystyczny :
- 22.06.2008 r. - Piknik "Pwitanie Lata 2008"
- 20.07.2008r. - Letni Koncert Plenerowy "Nasi Grają i Śpiewają"
- 15-17.08.2008 r. - "715 Urodziny Żegociny".
Ponadto w ramach działalności klubu "Relaks" i obsługi ruchu turystycznego zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży z gminy Żegocina wyjazdowe imprezy turystyczne :
17.07.2008 r. - Wycieczka do "Rabkolandu" w Rabce,
31.07.2008 r. - Wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu,
08.08.2008 r. - Wycieczka dla dzieci do ZOO w Krakowie,
14.08.2008 r. - Wycieczka dla dzieci i młodzieży do stadniny koni w Zmiącej
W ramach działalności punktu informacji turystycznej udzielono ok. 900 informacji turystycznych w kontakcie bezpośrednim wydając ulotki, mapki czy foldery, oraz drogą e-mailową i telefoniczną.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CKSIT W ŻEGOCINIE W 2008 ROKU

    Priorytetem działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie był dalszy rozwój amatorskich zespołów artystycznych oraz doposażenie tych zespołów.
Podjęto 3 projekty współfinansowania przez MKiDN oraz Urząd Marszałkowski:
1.    Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej CKSiT w Żegocinie - 28,000,00 zł,
2.    Zakup strojów dla zespołu Pieśni i Tańca "ŁĄKTA" i Zespołu Dziecięcego "GROSIK" z Rozdziela - 22,000,00 zł,
3.    Zakup nagłośnienia dla CKSiT w Żegocinie (III etap - monitoring sceny + procesory dźwięku) - 22,000,00 zł.
    Realizacja tych zadań przysłużyła się znacząco zespołom artystycznym i działalności imprezowej CKSiT w Żegocinie. Był to ogromny wysiłek finansowy także dla CKSiT w zabezpieczeniu własnego udziału finansowego realizacji tych projektów.
     Czwartym przedsięwzięciem inwestycyjnym na rzecz CKSiT w Żegocinie była realizowana przez Wójta Gminy w Żegocinie modernizacja budynków:
(remont dachu, modernizacja ciągów wentylacyjnych , montaż klimatyzacji w CKSiT, oraz uporządkowanie zaplecza i otoczenia budynków w Żegocinie i Bytomsku. Wszystkie te przedsięwzięcia inwestycyjne wpłynęły na wyższy standard funkcjonowania zespołów artystycznych i CKSiT w Żegocinie.

I. Działalność zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań:

W roku 2008 przy CKSiT w Żegocinie i Świetlicach Wiejskich działały zespoły:
1.    Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Żegocinie - (26 osób + 19 uczniów),
2.    Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny "ŁĄKTA" - (40 osób, 2 grupy: młodz. i dziecięca)
3.    Zespół Pieśni i Tańca "ŁĄKTA" - (22 osoby - dorośli),
4.    Młodzieżowy Kabaret "APSIK" przy Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej - (6 osób),
5.   Zespół Regionalny "GROSIK" i zespół dziecięcy "Rozdzielskie Nutki" przy Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu - (40 dzieci),
6.    Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie - (6 osób),
7.    Dziecięca sekcja plastyczna przy Świetlicy Wiejskiej w Bytomsku (40 dzieci),
8.    Sekcja "Aerobic" przy CKSiT w Żegocinie - (16 osób),
9.    Dziecięca sekcja taneczna przy Świetlicy Wiejskiej w Bytomsku - (20 osób),
10.  Zespół Śpiewaczy "Melodia" Klub Seniora przy CKSiT w Żegocinie (14 osób).
    Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnia instruktorów i nauczycieli, zaopatruje w materiały repertuarowe i opracowania programowe, organizuje zajęcia, próby i występy oraz wyjazdy zespołów na przeglądy, festiwale, a także doposażenie w stroje, instrumenty, nuty i materiały pomocnicze.

Zespoły te miały w roku 2008 znaczące sukcesy, m.in. :
I miejsce - Kabaret Młodzieżowy "APSIK" z Łąkty Górnej na Przeglądzie Kabaretów "GĘBA" w Krakowie, "Lipnicką Gwiazdę" - Grupa Kolędnicza "DRABY" z Rozdziela (za I miejsce) w Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczcych, I miejsce - Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie, I miejsce - Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny "Łąkta", II miejsce - Grupa taneczna Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" na Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym "Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej.
    CKSiT mając własne możliwości techniczne dokonało zapisu na płycie CD w nakładzie po 200 egz. dwóch programów zespołu Pieśni i Tańca  "Łąkta" i Kapeli Ludowej CKSIT; "Łąkieckie Piosenki" i "Po Kolędzie".

II. Działalność imprezowa CKSiT : (Imprezy cykliczne)

1.    24.01.2008 r. - V Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Rozdzielu,
2.    27.01.2008 r. - "Ostatki Kolędowe" w CKSiT w Żegocinie,
3.    03.02.2008 r. - VI Bal Karnawałowy dla dzieci,
4.    09.03.2008 r. - XI Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego      o Puchar Wójta Gminy Żegocina w CKSiT w Żegocinie
5.    02.03.2008 r. - Gminny Konkurs Recytatorski - współorganizacja z Gminną Biblioteką Publiczną w Żegocinie,
6.    09.03.2008 r. - IX Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Żegocina,
7.    14.03.2008 r. - Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny,
8.    22.06.2008 r. - "Piknik na Powitanie Lata 2008"
9.    20.07.2008 r. - Letni Koncert Plenerowy - "Nasi Grają i Śpiewają" - koncert zespołów amatorskich, dyskoteka "Pod Gwiazdami",
10.  15-17.08.2008 r. - "715 Urodziny Żegociny" ; dwudniowy cykl imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych,
11.  10-11.11.2008 r. - XI Młodzieżowy Rajd Turystyczny  "Szlakiem cmentarzy I wojny Światowej "Jak Oni w 1914 ..." Żegocina-Laskowa,
12.  16.12.2008 r. - Gminny Konkurs Plastyczny pt. "Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe.

III . Działalność Klubu "Relaks", Recepcji, Informacji Turystycznej.

1. W ramach działalności klubu "Relaks" zorganizowano:
17.07.2008 r. - Wycieczka do "Rabkolandu" w Rabce Zdrój,
31.07.2008 r. - Wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego i Skansenu w Nowym Sączu,
08.08.2008 r. - Wycieczka dla dzieci do ZOO w Krakowie,
14.08.2008 r. - Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Stadniny Koni w Żmiącej,
lipiec - sierpień 2008 r. - 4 wakacyjne dyskoteki dla dzieci i młodzieży

2. Recepcja, wynajem pomieszczeń i obsługa ruchu turystycznego:

- Łącznie przyjęto 562 gości indywidualnych w pokojach gościnnych, co dało 2048 osobo/dni.
W roku 2008 wynajęto odpłatnie sale i zaplecze kuchenne na: 19 wesel, 3 wynajęcia sali na kiermasze - wyprzedaż, 14 wynajęć sali na szkolenia i konferencje; łącznie 36 wynajmy.
Ponadto CKSiT w Żegocinie udostępniła sale i pomieszczenia nieodpłatnie :
a)    dla pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy i wielu innych organizatorów okolicznościowych spotkań i szkoleń, m.in. ODR, MIR,K.S."BESKID",
b)    dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej,
c)    dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
d)    dla Przedszkola Publicznego w Żegocinie,
e)    dla PSL,
f)    dla OSP w Żegocinie,
g)    dla Starostwa Powiatowego w Bochni,
h)    dla ministrantów (zabawa andrzejkowa),
i)    dla Klubu Seniora (1 raz w miesiącu),
j)    dla kursu aerobik (2 razy w tygodniu) w okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r.
k)    dla zespołu śpiewaczego (1 raz w tygodniu).

Inne akcje i przedsięwzięcia organizacyjne:

-    przyjęto 5 turystycznych grup zorganizowanych, oraz obsłużono 9 grup szkoleniowych,
-    udzielono szacunkowo łącznie ok. 800 - 900 informacji turystycznych w kontakcie bezpośrednim w punkcie informacji turystycznej wydając ulotki, mapki i foldery oraz drogą e-mailową i telefoniczną.

IV. Zatrudnienie.
-    starszy instruktor kulturalno-wychowawczy - dyrektor 1 etat,
-    specjalista ds. administracyjno-gospodarczych - 1 etatu,
-    referent d/s obsługi ruchu turystycznego - 1 etatu,
-    główny księgowy - 1 etatu,
-    stanowisko do obsługi technicznej i klubu "Relaks" - 1 etatu,
-    sprzątaczka - 1 etatu,
-    gospodarz świetlicy w Łąkcie Górnej - 1 etatu,
-    gospodarz świetlicy w Bełdnie - 1/3 etatu,
-    gospodarz świetlicy w Bytomsku - 1/3 etatu,
-    kierownik świetlicy w Rozdzielu - 1/3etatu.

Zatrudnieni na umowę zlecenie :

-    kucharka - praca sezonowa (umowa-zlecenie),
-    pomoc kuchenna - praca sezonowa (umowa-zlecenie),
-    instruktor tańca Łąkta Górna - 10 miesięcy (umowa-zlecenie),
-    akompaniator Łąkta Górna - 10 miesięcy (umowa-zlecenie),
-    instruktor plastyki - 10 miesięcy (umowa-zlecenie),
-    instruktor muzyki - 4 miesiące (umowa-zlecenie).


                                                                                                                                          Opracował: Mieczysław Kędra - dyrektor CKSiT w Żegocinie
                                                                                                                                                                Żegocina, dnia 14 kwietnia 2009 r.

[wstecz]