II. Święto Chleba w Żegocinie - 18.09.2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CKSIT W ŻEGOCINIE W 2011 ROKU

    Rok 2011 w działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie był trudnym ze względu na znaczący niedobór środków finansowych. Działalność ograniczała się do utrzymania systematycznej działalności istniejących zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań, oraz realizacji założonego kalendarza imprez.

I. Działalność zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań to:

1) Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Żegocinie - 24 osoby + 14 uczniów; zajęcia 2 razy w tygodniu - prowadzący Mieczysław Kędra.
2) Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta" - 20 osób - zajęcia 1 raz w tygodniu prowadzący; Agnieszka Żołna-Zdunek - choreografia, Mieczysław Kędra - opracowanie muzyczne, Stanisław Kępa - akompaniator.
3) Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny w Łąkcie Górnej - grupa dziewczęca 22 osoby, grupa młodzieżowa - 16 osób ; zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzący: Maria Dudek - instruktor tańca, Stanisław Kępa - akompaniator.
4) Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie (6 osób) - zajęcia 2 razy w miesiącu, prowadzący - Mieczysław Kędra.
5) Zespół Śpiewaczy "Melodia" Klubu Seniora przy CKSiT w Żegocinie - zajęcia 1 raz w tygodniu - 14 osób, prowadzący (w 2011 r.) Andrzej Lis, (obecnie Grzegorz Kołodziej).
6) Grupa taneczna "Wenus" - 16 osób, prowadzący - Ełła Witecka, opiekun - Małgorzata Waligóra.
Sekcje zainteresowań :
- zajęcia teatralne dla dzieci - Stanisława Tabor (obecnie zajęcia zawieszone),
- kurs tańca nowoczesnego dla dzieci - Ełła Witecka (1 raz w tygodniu),
- kurs tańca współczesnego dla młodzieży - Jarosław Kruczek (1 raz w tygodniu)
- kurs języka angielskiego - Beata Rozum
- kurs nauki gry na instrumentach dętych dla młodzieży - Mieczysław Kędra (2 razy w tygodniu)
    Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie zatrudnia instruktorów dla zespołów artystycznych, zaopatruje w materiały repertuarowe i opracowania programowe, organizuje zajęcia, próby i występy oraz wyjazdy na przeglądy, festiwale i konkursy.
Doposażą i naprawia stroje, instrumenty i materiały pomocnicze. Służy pomocą merytoryczną przy realizacji koncertów i prezentacji scenicznych oraz rejestracji programów na CD i DVD.

II. Działalność imprezowa i promocyjna:

- 27.01.2011 r. - Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Rozdzielu,
- 02.02.2012 r. - "Ostatki Kolędowe" w Żegocinie,
- 31.01.-12.02.2011 r. - Realizacja Programu "Ferie z Nami" - wycieczki, dyskoteki, kino, pływalnia,
- 31.01.-14.02.2011 r. - Realizacja nagrań Młodzieżowej Orkiestry Dętej - 6 sesji nagraniowych,
- 20.02.2011 r. - Współorganizacja Balu Karnawałowego dla dzieci,
- 08.03.2011 r. - Współorganizacja Ostatkowego Spotkania Podopiecznych ŚDS w Żegocinie,
- 08 - 10.04.2011 r.- Udział wszystkich formacji zespołów folklorystycznych "Łąkta" i kapeli CKSiT Żegocina w festiwalu "Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej,
- 09-10.04.2011 r. - Ekspozycja promocyjna Gminy Żegocina na XIV Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie,
- 15.04.2011 r. - Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny,
- 25.04.2011 r. - Współorganizacja "100-lecia" Anny Łękawa - poetki, malarki w Łąkcie Górnej; występ zespołu "Łąkta" i kapeli CKSiT, obsługa nagłośnieniowa,
- 03.05.2011 r. - udział orkiestry w Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Żegocinie,
- 22.05.2011 r. - "Święto Rodziny" w Żegocinie,
- 22.05.2011 r. - Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej CKSiT w XIV Paradzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu (III nagroda)
- 28.05.2011 r. - Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej w IV Zjeździe Gminnym OSP w Żegocinie,
- 29.05.2011 r. - Udział Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego w Przeglądzie "Krakowiaczek" w Łoniowej (II nagroda),
- 26.06.2011 r.- Festyn Rekreacyjny dla młodzieży "Powitanie wakacji" w Żegocinie,
- 03.07.2011 r. - Prezentacja promocyjna Gminy Żegocina na "Święcie Powiatu Bocheńskiego" w Łapanowie,
- wystawa rękodzieła i twórców z Żegociny,
- występ Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej i kapeli CKSiT w Żegocinie z programem "Sobótki",
- 07.07.2011 r. - Wycieczka dzieci i młodzieży z gminy Żegocina do "Rabkolandu",
- 15.07.2011 r. - Piesza wycieczka dzieci i młodzieży do Pasierbca,
- 21.07.2011 r. - Wyjazd dzieci i młodzieży do Pływalni Krytej w Bochni,
- 24.07.2011 r. - Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej CKSiT w uroczystym koncercie orkiestr dętych z okazji 225-lecia Diecezji Tarnowskiej w Szczucinie,
- 14.08.2011 r. - "718. Urodziny Żegociny"- Samorządowy Festyn Rekreacyjny w Żegocinie,
- 28.08.2011 r. - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej na Pasierbcu, oprawa muzyczna Mszy Odpustowej ; koncert,
- 04.09.2011 r. - Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" i kapeli CKSiT w Żegocinie w XX Dożynkach Parafialnych w Łąkcie Górnej,
- 11.09.2011 r. - Udział (koncert) Młodzieżowej Orkiestry CKSiT w "Galicyjskim Koncercie Orkiestr Dętych" w Proszówkach,
- 18.09.2011 r. - "II Święto Chleba" w Żegocinie,
- 24.09.2011 r. - Udział Młodzieżowej Orkiestry CKSiT w 50-leciu OSP w Bełdnie,
- 16.10.2011 r. - Koncert Orkiestry Kameralnej "Archetti" z Jaworzna w Kościele Parafialnym w Żegocinie,
- 01.11.2011 r. - Udział orkiestry w uroczystościach Wszystkich Świętych w Łąkcie Górnej i w Żegocinie,
- 10-11.11.2011 r. XIV Młodzieżowy Rajd Turystyczny "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" Żegocina - Laskowa,
- 24.11.2011 r. - Współorganizacja "Spotkania "Andrzejkowego" podopiecznych ŚDS w Żegocinie.

III. Działalność w zakresie hotelu, recepcji, informacji turystycznej i wynajmu:

    Przyjęto - 337 gości hotelowych, co dało łącznie - 680 osobodni. Wynajmów odpłatnych zrealizowano: 17 - na przyjęcia weselne, 22 - na inne imprezy okolicznościowe: spotkania, szkolenia, przyjęcia komunijne, pokazy, "18-tki", spotkania sylwestrowe, 8 x w miesiącu na szkolenia w zakresie kursów prawa jazdy. Udostępnienia nieodpłatne dla instytucji działalności społecznej: ŚDS Żegocina, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Stowarzyszenie GGG, OSP w Żegocinie, Publiczne Przedszkole w Żegocinie, Chór Parafialny w Żegocinie, ODR Bochnia. Zorganizowano pobyty rekreacyjno - turystyczne dla 4 grup zorganizowanych. Udzielono ok. 500 informacji turystycznych w kontakcie bezpośrednim oraz drogą e-maliową i telefoniczną.

IV. Remonty i modernizacja bazy:

- remont parkietu sali widowiskowej,
- remont schodów wejściowych.

V. Zatrudnienie:
- starszy instruktor kulturalno-wychowawczy - dyrektor - 1 etat
- specjalista ds. administracyjno-gospodarczych - 1/2i etatu
- referent ds. obsługi ruchu turystycznego - XA etatu
- główny księgowy - 3/8 etatu
- stanowisko do obsługi technicznej klubu "Relaks" - Vz etatu
- sprzątaczka ' - lA etatu
- gospodarz świetlicy w Łąkcie Górnej - Vi etatu
- gospodarz świetlicy w Bełdnie - 1/3 etatu
- gospodarz świetlicy w Bytomsku - 1/3 etatu
- kierownik świetlicy w Rozdzielu - 1/3 etatu
Zatrudnieni na umowę zlecenie:
- kucharka - praca sezonowa,
- pomoc kuchenna - praca sezonowa,
- instruktor tańca Łąkta Górna - 10 miesięcy
- akompaniator - 10 miesięcy
- instruktor muzyki zespołu śpiewaczego "Melodia".

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BEŁDNIE:

- Organizowanie dyskotek dla dzieci i młodzieży,
- Zorganizowanie wystawy pod tytułem "Święta Wielkanocne",
- Przygotowanie i pomoc przy poświęceniu i oddaniu do użytku boiska,
- Udział w wyjazdach: na basen w Bochni, do Rabkolandu, do kina,
- Przygotowanie i pomoc przy organizowaniu uroczystości z okazji 50-lecia OSP Bełdno,
   Na świetlicy organizowane są różnego rodzaju zebrania. W czasie ferii w świetlicy można było korzystać codziennie.
- Spotkanie z przedszkolakami z Przedszkola w Łąkcie Górnej - piknik z pieczeniem kiełbasek.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BYTOMSKU:

1. Wyjazd z młodzieżą na turniej tennisa stołowego do Łąkty Górnej.
2. Wyjazd z dziećmi do Krytej Pływalni w Bochni podczas ferii.
3. Udział w wycieczce do Rabkolandu w wakacje.
4. Pomoc w zorganizowaniu zabawy Zapustowej wraz z OSP i KGW.
5. Przygotowanie sali na zebranie wiejskie i zebranie z "Zamvinexu"
6. W czasie wakacji zorganizowanie dyskotek dla dzieci i młodzieży.
7. Przygotowanie sali na wybory.
8. W ramach zajęć świetlicowych jeden dzień w tygodniu wraz z młodzieżą: gimnazjum i liceum wykorzystujemy na zajęciach na sali gimnastycznej przy szkole w Bytomsku.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĄKCIE GÓRNEJ:

   W ramach działalności Świetlicy w Łąkcie Górnej w 2011 roku dzieci, młodzież i dorośli korzystali z gier w bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, gry planszowe.
  Ponadto były:
1.Pokazy i pogadanki dotyczące zdrowia i urody,
2. Turniej tenisa stołowego,
3. Dzień Kobiet,
4. Próby młodzieży szkolnej,
5. Próby zespołu folklorystycznego,
6. Zajęcia z dziećmi z j. angielskiego,
7. Zebrania wiejskie i Zamrażalni,
8. Wynajem sali na imprezy młoedzieżowe i okolicznościowe.

   
DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROZDZIELU:
 
   Świetlica w Rozdzielu czynna jest trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, piątek). Zajęcia prowadzone są systematycznie. Dzieci, młodzież korzysta z wyposażenia świet!icy (stół tenisowy, piłkarzyki, gry planszowe, telewizor, komputer, biblioteczka). Najbardziej cieszą się popularnością wszelkiego typu zajęcia zorganizowane. Zamierzone pLany na 2011r. zostały zrealizowane. Niektóre działania zrealizowano ponad plan.
   W czasie ferii zimowych 2011 odbyły się następujące zajęcia:
> Wyjazd zespołu ,,Grosik" oraz dzieci i młodzieży z Rozdziela do hali sportowej "Wisła" w Krakowie - udział w Integracyjnym Balu dla Dzieci, zorganizowanym przez Fundację "Prometeusz Pro Publico Bono" - zabawy, konkursy z nagrodami
> Wyjazdy do Krytej Pływalni w Bochni
> Zajęcia "Odpoczywamy, dając radość innym". Złożenie wizyty przez dzieci i młodzież u osób starszych i samotnych
> Zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy wykonywali dekoracje świetlicy na dyskotekę karnawałową.
> Rozgrywki w gry planszowe i edukacyjne - "Łamigłówki mądrej główki" - uczestnicy zajęć rozwiązywali logiczne zagadki i łamigłówki. Odbyły się również zajęcia plastyczne- (prace na gazetki ścienne)
> Dyskoteka karnawałowa
> Gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki).
> Podczas ferii odbywały się również próby z zespołem "Grosik"
> Ze względu na pielęgnowane w Rozdzielu od 1999 r. tradycje kolędnicze, Świetlica wspólnie z CKSiT zorganizowała kolejną cykliczną imprezę -VIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
> Udział rozdzielskiej młodzieży w Międzyświetlicowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy.
W czasie wakacji:
> "Powitanie Wakacji" - przygotowanie programu i występ zespołu "Grosik"
> Udział w wycieczkach organizowanych przez CKSiT: Park Rozrywki w Rabce Zdrój - "RABKOLAND" i Kryta Pływalnia w Bochni
> Na zakończenie wakacji, świetlica zorganizowała kołejną ( IX) Pieszą Pielgrzymkę do Pasierbca (Nocne Czuwanie). Wzięło w niej udział ok. 80 osób, głównie młodzież.
> W ramach współpracy z Deutsche Bank w Krakowie, świetlica otrzymała tablice ścienne, które wykorzystywane są do sporządzania wystawy prac dzieci i młodzieży.
> Pomoc przy organizacji:
- Zebrań wiejskich, Rady Sołeckiej
- Spotkania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
   Powyższa działalność dokumentowana jest na bieżąco w kronice świetlicy.                                     

Dyrektor CKSiT na posiedzeniu Komisji Oświaty w dn. 19.03.2012 r.

Dyr. M. Kędra na XIII Sesji RG w Żegocinie - 26.03.2012 r.

    Powyższe informacje zostały przedłożone przez Dyrektora CKSiT w Żegocinie Mieczysława Kędrę Komisjom Rady Gminy w Żegocinie oraz na sesji w dniu 26 marca 2012 roku.

PLAN IMPREZ CKSIT W ŻEGOCINIE NA 2012 ROK >>>

[wstecz]

[XIIISESJA]