719 Urodziny Żegociny.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CKSIT W ŻEGOCINIE W 2012 ROKU

    Rok 2012 w działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystki w Żegocinie był trudnym ze wyglądu na znaczący niedobór środków finansowych. Działalności ograniczała się do utrzymania systematycznej działalności istniejących zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań, oraz realizacji założonego kalendarza imprez.

I. Działalności zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań:

1)    Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Żegocinie - 24 osoby +14 uczniów ; zajęcia 2 razy w tygodniu - prowadzący Mieczysław Kędra. (21 występów).
2)    Zespół Pieśni i Tańca " Łąkta" - 20 osób - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzący ; Agnieszka Żołna-Zdunek - choreografia, Mieczysław Kędra - opracowanie muzyczne, Stanisław Kępa - akompaniator (12 występów).
3)    Młodzieżowy Zespól Folklorystyczny w Łąkcie Górnej - grupa dziewczęca - 24 osoby, grupa młodzieżowa - 16 osób; zajęcia 1 raz w tygodniu (3 godziny), prowadzący: Maria Dudek - instruktor tańca, Stanisław Kępa - akompaniator. (5 występów).
4)    Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie ( 6 osób ) - zajęcia 2 razy w miesiącu, prowadzący Mieczysław Kędra (19 występów).
5)    Zespól Śpiewaczy "Melodia" Klubu Seniora przy CKSiT w Żegocinie - zajęcia 1 raz w tygodniu - 14 osób, prowadzący Grzegorz Kołodziej (7 występów).
6)    Grupa taneczna "Wenus" - 16 osób, prowadzący - Ełła Witecka, opiekun Małgorzata Waligóra (4 występy).
7)    Chór parafialny - zajęcia 2 razy w tygodniu - grupa 20 osób, stworzenie warunków do pracy chóru.
8)    Zaktywizowano działalność 4 Kół Gospodyń Wiejskich( jeszcze nieformalnych) w Łąkcie Górnej, Bytomsku, Rozdzielu i Żegocinie (4 prezentacje promocyjne).
    Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie zatrudnia instruktorów dla zespołów artystycznych, zaopatruje w materiały repertuarowe i opracowania programowe, organizuje zajęcia, próby i występy oraz wyjazdy na przeglądy, festiwale i konkursy. Doposaża i naprawia stroje, instrumenty i materiały pomocnicze. Służy pomocą merytoryczną przy realizacji koncertów i prezentacji scenicznych oraz rejestracji programów CD i DVD.

Sekcje zainteresowań
-    kurs języka angielskiego - Paulina Rozum ( 3 grupa dzieci z kl. I, II, III)
-    kurs tańca nowoczesnego dla dzieci Ełła Witecka (1 raz w tygodniu )
-    kurs nauki gry na instrumentach dętych dla młodzieży - Mieczysław Kędra (2 razy w tygodniu)
-    zajęcia recytatorsko- teatralne dla dzieci - w trakcie wznowienia działalności.

II. Działalność imprezowa i promocyjna:

-    06.01.2012 r. - sala widowiskowo - sportowa Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej - "Kolędowy Wieczór Noworoczny" w Łąkcie Górnej - koncert uczniów z Szkoły Muzycznej oraz koncert kolęd w wykonaniu amatorskich zespołów artystycznych i obrzędowych grup kolędniczych,
-    17.01.2012 r.- sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - pomoc w przygotowaniu spektaklu ,,Narodziny Miłości" uczestników ŚDS w Żegocinie.
-    26.01.2012 r. - sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - IX Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - impreza o charakterze przeglądu gminnego dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych,
-    22.01.2012 r. - Występ Orkiestry Młodzieżowej w Kolbuszowej na "Noworocznych Spotkaniach Orkiestrowych" - III miejsce,
-    29.01.2012 r.- Udział Orkiestry Młodzieżowej i Zespołu Łąkta Górna w Koncercie kolęd w Kościele Parafialnym w Żegocinie,
-    02.02.2012r - Sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - "Ostatki Kolędowe" w Żegocinie - koncert kolęd w wykonaniu amatorskich zespołów artystycznych i obrzędowych grup kolędowych,
-    14.02.2012 r. - wycieczka dla dzieci i młodzieży do Zamku Królewskiego w Niepołomicach
-    14.02.2012 r.- klub ,,Relaks" dyskoteka ,,Walentynkowa" dla dzieci i młodzieży
-    15.02.2012 r.- Współorganizacja ,,Zapustów" dla rodzin z ŚDS w Żegocinie
-    15.02.2012 r.- klub ,,Relaks" zajęcia edukacyjne w języku angielskim
-    16.02.2012 r.- wyjazd dzieci i młodzieży do Krytej Pływalni w Bochni
-    17.02.2012 r.- zajęcia edukacyjne w zakładzie stolarskim pana Jana Tyndla w Łąkcie Górnej
-    19.02.2012 r.- sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie Współorganizacja ,,Balu Karnawałowego" dla dzieci - zabawa taneczna dla dzieci, konkursy i atrakcje oraz występ artystyczny dla dzieci.
-    21.02.2012 r.- zajęcia edukacyjne w zakładzie stolarskim pana Jana Tyndla w Łąkcie Górnej.
-    21.02.2012 r.- klub ,,Relaks" dyskoteka ,,Ostatkowa" dla dzieci i młodzieży
-    21.02.2012 r.- spotkanie agroturystyczne członków GGG
-    22.02.2012 r.- klub ,,Relaks" zajęcia edukacyjne w języku angielskim
-   23.02.2012 r. -wyjazd dzieci i młodzieży do Krytej Pływalni w Bochni
-    23.02.2012 r.- Świetlica w Łąkcie Górnej - Międzyświetlicowy Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Żegocina.
-    14-26.02.2012 r.- Promocja Gminy Żegocina na Międzynarodowych Targach Turystycznych na Styku Kultur, partnerzy LGD "Dolina Raby", GGG, Oddział Małopolska".
-    19.03.2012 r.- klub ,,Relaks" CKSiT w Żegocinie - XI Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - impreza o charakterze konkursowym, recytacja twórczości poetów z gminy Żegocina
-    30.03.2012 r. - klub ,,Relaks" CKSiT w Żegocinie - Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny - impreza o charakterze konkursowym z wystawą prac w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie
-    14-15.04.2012 r. - Promocja Gminy na XV Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej na terenie Kampusu Akademii Rolniczej w Krakowie,
-    20.04.2012 r.- Pomoc w organizacji spotkania członków gminnego zarządu OSP w Żegocinie,
-    06.05.2012 r.- Sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - współorganizacja Gminnego Święta Strażaków,
-    16.05.2012 r.- sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - współorganizacja Gminnego Przeglądu Tańca Przedszkolaków,
-    27.05.2012 r.- Udział orkiestry Młodzieżowej w XV Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu - wyróżnienie,
-    03.06.2012 r.- boisko sportowe w Żegocinie, pomoc w organizacji Strażackiego Pikniku Rodzinnego.
-    03.06.2012 r. - Udział Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego Łąkta w "Przeglądzie Krakowiaczek" w Łoniowej. - II nagroda,
-    17.06.2012 r. - boisko sportowe w Żegocinie - pomoc w zorganizowaniu "IV Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP Gminy Żegocina",
-    01.07.2012 r. - plac GS w Żegocinie - "Powitanie Wakacji" - Wakacyjny Festyn Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży - koncert zespołów artystycznych działających na terenie gminy Żegocina
-    12-21.07.2012 r.- Organizacja półkolonii dla 26 dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie. Program półkolonii oparty został na organizacji zajęć prezentujących różnorodne rodzaje sportu i zabaw rekreacyjno - sportowych, zajęć plastycznych, pieszych wycieczek, dyskotek, pogadanek i innych mogących wzbogacić osobowość i zainteresowania dzieci oraz atrakcyjnie wypełnić wakacyjny czas.   Atrakcjami półkolonii stały się jednodniowe wycieczki autokarowe do Kopalni Soli w Bochni oraz Parku Archeologicznego Osady VI Oraczy, znajdującego się przy Szybie Campi w Bochni, wycieczka do parku rozrywki ,,Wioski Indiańskiej" w Szczyrzycu, zwiedzanie muzeum i klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, wycieczka do stadniny koni "U Gazdy" w Żmiącej, piesza wycieczka do Pasierbica, piesza wycieczka do gospodarstwa ekologicznego ,,Rosochata" w Rozdzielu, pobyt w Krytej Pływalni w Bochni.
-    29.07.2012 r.- Lipnica Dolna (boisko sportowe) - Prezentacja promocyjna gminy Żegocina na Święcie Powiatu
Bocheńskiego; koncert zespołu Łąkta Górna i kapeli ludowej CKSiT w Żegocinie, ekspozycja rękodzieła twórców gminy Żegocina,
-    11 - 12.08.2012 r.- "719 Urodziny Żegociny" - Dwudniowy cykl imprez kulturalno - rozrywkowych,
-    16.09.2012 r.- Udział Zespołu Łąkta w "Przeglądzie Folklorystycznym" w Ryglicach - 1 nagroda (Złota Podkowa Pogórza 2012),
-    23.09.2012 r.- Plac GS w Żegocinie "III Święto Chleba",
-    29.09.2012 r.- Klub "Relaks" - pomoc w organizacji spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej
-    27.10.2012 r.- Sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - współorganizacja z USC w Żegocinie spotkania z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego (25 i 50-lecia) - koncert kapeli i zespołu ,,Łąkta" oraz zapewnienie nagłośnienia.
-    9-10.11.201 2 r.- Żegocina - Laskowa - XV Młodzieżowy Rajd Turystyczny "Szlakiem Cmentarzy z I wojny światowej"  - udział wzięło 120 uczestników,
-    10.11.2012 r.- Udział orkiestry dętej w obchodach Święta Niepodległości w Żegocinie.
-    11.11.2012 r. - Koncert Młodzieżowej Orkiestry CKSiT w Bochni z okazji obchodu Święta Niepodległości.
-    15.11.2012 r. - Współorganizacja "Dnia Seniora" w klubie "Relaks",
-    29.11.2012 r. - Współorganizacja dyskoteki dla ministrantów i zespołu "Oaza" z parafii Żegocina.

III. Działalność w zakresie hotelu, recepcji, informacji turystycznej i wynajmu:

Łącznie przyjęto  229 gości hotelowych, co dało łącznie  350 osobodni. Wynajmów odpłatnych zrealizowano:
-    10 na przyjęcia weselne
-    31 na inne imprezy okolicznościowe: spotkania, szkolenia, przyjęcia komunijne, pokazy, kursy, 18-tki, spotkania 8 x w miesiącu na szkolenia w zakresie kursów prawa jazdy.
   Udostępnia nieodpłatne pomieszczenia CKSiT w Żegocinie dla instytucji działalności społecznej: ŚDS Żegocina, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Stowarzyszenia GGG, OSP w Żegocinie, Publicznego Przedszkola w Żegocinie, Chóru Parafialnego w Żegocinie, Klubu Seniora w Żegocinie, Zespołu ,,Melodia". Zorganizowano pobyty rekreacyjno - turystyczne dla 3 grup zorganizowanych. Udzielono około 700 informacji turystycznych w kontakcie bezpośrednim oraz drogą e-mailową i telefoniczną.

Działalność Punktu Informacji Turystycznej:

   Do głównych zadań PIT należy obsługa ruchu turystycznego oraz promocja gminy Żegocina. W punkcie odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, planów miast) w różnych wersjach językowych. Można otrzymać bezpłatne materiały nie tylko o regionie, ale także o województwie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z : działem promocji Starostwa Powiatowego w Bochni, działem promocji Urzędu Miasta Bochnia, Punktem Informacji Turystycznej w Limanowej, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania ,,Dolina Raby", otrzymujemy materiały reklamowe, ale również przekazujemy tym instytucjom materiały promujące naszą gminę.
    W czerwcu tego roku Punkt wystąpił z wnioskiem do Małopolskiej Organizacji Turystycznej o certyfikację. Po kontroli punktu w dniu 26.09.2012r. Punkt Informacji otrzymał certyfikat ważny 2 lata a tym samym wszedł w sieć Punktów Informacji Turystycznych działających w całym województwie małopolskim.

Modernizacja bazy i wyposażenia:
-    zakup uzupełniający umundurowania orkiestry 7 kompletów.
-    zakup telewizora do świetlicy w Bełdnie.
-    zakup stołów bilardowych do świetlic w Bełdnie i Rozdzielu.

Struktura administracyjno - gospodarcza:
1.    Pokoje gościnne (45 łóżek).
2.    Zaplecze żywieniowe; stołówka, kuchnia (45 miejsc konsumpcyjnych).
3.    Sala i zaplecze gastronomiczne do wynajmu na imprezy okolicznościowe (dla 200 osób).

Zatrudnienie (średnioroczne):
1.    Starszy instruktor kulturalno - wychowawczy - dyrektor 1 etat
2.    Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych - 1 etat
3.    Referent ds. obsługi ruchu turystycznego - 1/2 etatu
4.    Główny księgowy - 1/8 etatu
5.    Stanowisko do obsługi technicznej i klubu ,,Relaks" - 1/2 etatu
6.    Sprzątaczka - 1/2 etatu
7.    Gospodarz świetlicy w Łąkcie Górnej - 1/2 etatu
8.    Gospodarz świetlicy w Bełdnie - 1/3 etatu
9.    Gospodarz świetlicy w Bytomsku - 1/3 etatu
10.    Kierownik świetlicy w Rozdzielu - 1/3 etatu

Sprawozdanie z działalności Świetlicy wiejskiej w Bełdnie:

    Świetlica Wiejska w Bełdnie czynna jest w czwartki od godziny 17.00-21.00, piątki od godziny 17.00-21.00 oraz soboty od godziny 18.00-22.00. W świetlicy dzieci i młodzież korzystają z biliarda, tenisa stołowego, piłkarzyków.
    W ramach pracy świetlicy odbyły się następujące zajęcia:
-    Organizacja dyskotek dla dzieci i młodzieży
-    Przygotowanie świetlicy na poświęcenie pokarmów wielkanocnych( kwiecień)
-    Zorganizowanie wystawy pod tytułem " Święta Wielkanocne"
-    Przygotowanie Sali na zebranie wiejskie
-    Udział dzieci i młodzieży w turnieju tenisa stołowego w Łąkcie Górnej
-    Gry i zabawy świetlicowe( gry planszowe, piłkarzyki, tenis stołowy, bilard)
-    Przygotowanie i pomoc przy poświeceniu i oddaniu do użytku boiska
-    Spotkanie z przedszkolakami z przedszkola w Łąkcie Górnej- piknik z pieczeniem kiełbasek
-    Udział w wyjazdach: do basenu w Bochni, do "Rabkolandu" w Rabce, do kina.
-    Zabawa andrzejkowa dla młodzieży z Bełdna.
-    Pomoc w obsłudze rajdu "Szlakiem I wojny światowej" (listopad).
     Przygotowanie i pomoc przy organizacji uroczystości z okazji 50- lecia OSP w Bełdnie. Na świetlicy organizowane są różnego rodzaju zebrania. W czasie ferii z świetlicy można było korzystać codziennie.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Bytomsku:

   Świetlica Wiejska w Bytomsku czynna jest w środy od godziny 16.00-20.00, w piątki od godziny 17.00- 21.00 i soboty od godziny 17.00- 22.00. W ramach pracy świetlicy jeden dzień w tygodniu tj. środa prowadzimy zajęcia w sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej w Bytomsku.
    W świetlicy dzieci i młodzież korzystają z bilarda, piłkarzyków, stołu pingpongowego, gier planszowych. Świetlica współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bytomsku, biorąc udział w imprezach promujących gminę:
-    Udział w małopolskiej giełdzie agroturystycznej na Akademii Rolniczej w Krakowie
-    Udział w Święcie Chleba w Żegocinie
     W świetlicy odbywają się zebrania członków Koła Gospodyń Wiejskich.
-    Przygotowanie Sali na zebranie członków Spółdzielni "ZAMWINEX" ( luty)
-    Przygotowanie Sali na zebranie Rady Sołeckiej ( luty i sierpień)
-    Udział dzieci i młodzieży w turnieju tenisa stołowego w Łąkcie Górnej ( luty)
-    W czasie ferii zorganizowanie zajęć w języku angielskim
-    Współorganizacja wyjazdu dzieci i młodzieży do krytej pływalni w Bochni( 2 wyjazdy )
-    Współorganizacja dyskoteki dla młodzieży strażackiej
-    Pomoc w przygotowaniu zebrania sprawozdawczego Ochotniczej straży pożarnej w Bytomsku.( marzec)
-    Przygotowanie Sali na zebranie wiejskie ( marzec)
-    Przygotowanie świetlicy na poświęcenie pokarmów wielkanocnych( kwiecień)
-    Pomoc w zorganizowaniu półkolonii letnich organizowanych przez CKSiT w Żegocinie dla dzieci rolników
-    Zorganizowanie dwóch dyskotek dla młodzieży gimnazjalnej
-    Pomoc w obsłudze rajdu "Szlakiem I wojny światowej" (listopad).
    Ponadto przygotowuje i wynajmuje salę na imprezy odpłatne tj. 18-nastki i zabawę andrzejkową.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej:

Świetlica w Łąkcie Górnej czynna jest w środy, czwartki, piątki i soboty w godz. 17.00-22.00. W świetlicy dzieci i młodzież korzysta ze stołu bilardowego, stołu tenisowego, piłkarzyków i gier planszowych w godzinach otwarcia. Sala jest udostępniana na próby zespołu folklorystycznego "Łąkta" w każdą środę, ponadto organizowany jest aerobik dla mieszkanek Łąkty w czwartki. Świetlica współpracuje z przedszkolem organizując imprezy- Dzień Babci i Dziadka - 25.01 oraz impreza 27.11. 2012 r.
-  W styczniu z sali korzystał zespół muzyczny organizując próby (czwartki)
-    21.02 odbył się turniej bilardowy dla młodzieży
-    23.02 odbył się turniej tenisa stołowego w który udział brały dzieci i młodzież
-    27.02 obsługa i przygotowanie zebrania dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego
-    29.02 przygotowanie Sali na zebranie "Zamwinexu"
-    13.03 zebranie PSL - przygotowanie sali
-    21.03 zebranie członków Gminnej Spółdzielni
-    18.03 obsługa i przygotowanie sali na zebranie wiejskiej.
    Ponadto sala była przygotowana dla sołtysa Łąkty Górnej celem pobrania podatków i ubezpieczeń od mieszkańców Łąkty Górnej.


ŚWIETLICA WIEJSKA W ROZDZIELU
Czynna jest 3 razy w tygodniu: wtorek 16.00-20.00, czwartek 16.00-20.00, piątek 16.00-21.00

.    W roku 2012 Świetlica Wiejska w Rozdzielu realizowała różne zadania oraz podejmowała przedsięwzięcia związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Organizowane są różne zajęcia związane z rozwijaniem talentów artystycznych dzieci i młodzieży:
-    Gminny Przegląd Grup Kolędniczych (26.01.2012 r.) Do 2010 r. w Świetlicy w Rozdzielu organizowane były Gminne Przeglądy Grup Kolędniczych, jednak na prośbę opiekunów grup (względy techniczne: dojazd w zimie, nagłośnienie, scena itp.) - imprezę kulturalną przeniesiono do CKSiT w Żegocinie. W związku z powyższym Świetlica w Rozdzielu jest współorganizatorem tej cyklicznej imprezy.
-    Ferie zimowe (13.02- 24.02. 2012 r.) - Napisanie Projektu ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie pod hasłem "Moja miejscowość w Internecie", zaakceptowanie przez FWW i udział dzieci i młodzieży z Rozdziela w projekcie "Pożyteczne Ferie 2012" W ramach spotkań uczestnicy zajęć, oprócz rozrywki i wypoczynku, zajęli się promocją swojej miejscowości na stronie internetowej www.atlaswsi.pl .
   W swoich działaniach feryjnych młodzież uczestnicząca w projekcie szczególnie zajęła się tematyką związaną z architekturą wsi oraz przeprowadziła wywiady z osobami, które w jakikolwiek sposób zasłużyły się dla naszej małej ojczyzny. W ten sposób dzieci i młodzież próbują ocalić od zapomnienia historię regionu.
    W ramach wypoczynku odbywały się zajęcia: plastyczne, taneczne, teatralne, gry i zabawy świetlicowe oraz bal karnawałowy. Uczestnicy Pożytecznych Ferii byli w kinie Bonarka w Krakowie na seansie ,,Alvin i Wiewiórki 3". Również w ramach zajęć odbył się pasmem Łopusza kulig. Zajęcia prowadzone były przez opiekunów bezpłatnie, co wchodziło w koszty własne, bo taki był warunek projektu tej Fundacji. Również do kosztów własnych zaliczono media (energia elektryczna, gaz- ze środków CKSiT). Wszystkie atrakcje oraz codzienny poczęstunek uczestnicy Ferii mieli za darmo (sfinansowano ze środków Fundacji Wspomagania Wsi).
-    Wyjazdy z dziećmi i młodzieżą na basen (16.02, 23.02. 2012 r.)
-    Powitanie Wakacji" (01.07.2012 r.)-"Wakacyjny Festyn - Występ zespołu ,,Grosik"
-    Wycieczka dzieci do Rabkolandu (06.07.2012r)
-    Półkolonia Letnia w Żegocinie-( 12.07-21.07.2012r)- Współorganizacja - udział 12 dzieci z Rozdziela, sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć tematycznych zgodnie z harmonogramem.
-    XV Młodzieżowy Rajd Turystyczny "Szlakiem Cmentarzy z I wojny światowej" (09-10.11.2012 r.) - udział w posiedzeniach komisji artystycznej-ocena wieńców oraz konkurs poezji i piosenki patriotycznej
-    Próby z zespołem ,,Grosik"- w piątki (cały rok)
-    Zajęcia z grupami kolędniczymi- (listopad- styczeń)
-    Wyjazdy zespołów artystycznych - sprawowanie opieki
     .    Charytatywny Bal Dla Dzieci w Hali Wisły w Krakowie (12.02.2012 r.)
     .    Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych (21.01.2012 r.)
    .    Integracyjny Festyn Dla Dzieci w Rynku Głównym w Krakowie (24.06.2012 r.)
W ramach integracji:
-    prowadzone były zajęcia z młodzieżą oraz mieszkańcami wsi. (Nauka robienia kwiatów z bibuły, które można wykorzystać do palm).- (Ferie zimowe)
-    zorganizowano spotkanie przy grillu członków zespołu ,,Grosik", Wolontariatu oraz ministrantów (pomoc rodziców) - (20 października)
-    wspólne spotkanie wigilijne wyżej wymienionych grup (22 grudnia).
Odbywały się zorganizowane zebrania i spotkania dla mieszkańców wsi ( przygotowanie sali ,ewentualnie gazetek tematycznych i dekoracji)
-   zebranie wiejskie (luty)
-    zebranie Rady Sołeckiej (styczeń)
-    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej (maj)
-    szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym prowadzone przez KRUS (grudzień)
     Podczas zorganizowanych zajęć dzieci i młodzież chętnie korzysta z gier oraz sprzętu, w który wyposażona jest świetlica. Działalność Świetlicy jest dokumentowana w kronikach.

PLAN IMPREZ CKSIT W ŻEGOCINIE NA 2013 ROK >>> WKRÓTCE

[wstecz]