720. Urodziny Żegociny - sierpień 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CKSIT W ŻEGOCINIE W 2013 ROKU

   Działalność Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie w roku 2013 była prowadzona systematycznie, zgodnie z założonym planem i kalendarzem imprez. W zakresie prowadzenia zespołów artystycznych i stałych sekcji zainteresowań nie zaistniały znaczące zmiany. Nie mniej, zanotowaliśmy mniejsze zapotrzebowanie na koncerty zespołów folklorystycznych i kapeli ludowej. W zakresie działalności imprezowej odnotowujemy poszerzenie kalendarza imprez m. in. o akcję ,,Odkryj Beskid Wyspowy" czy ,,Festiwal Rosołu" w Żegocinie. Oferta koncertowa imprez plenerowych była skromniejsza (oszczędnościowa) bez tzw. ,,gwiazd" - opierała się w dużej mierze na tzw. ,,zaprzyjaźnionych" orkiestrach i zespołach artystycznych. Mimo powtarzającego się od wielu lat niedoboru środków finansowych, utrzymano działalność całoroczną utworzonych zespołów, kursów i sekcji oraz zrealizowano założony kalendarz imprez. Z wielkim powodzenie zrealizowaliśmy już po raz drugi 10 dniowy turnus półkolonii dla 55 dzieci i młodzieży z naszej gminy.

I. Działalności zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań to :
1.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Żegocinie - 28 osoby +15 uczniów ; zajęcia 2 razy w tygodniu - prowadzący Mieczysław Kędra. (14 występów)
2.
Zespół Pieśni i Tańca " Łąkta" - 20 osób - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzący ; Agnieszka Żołna-Zdunek choreografia, Mieczysław Kędra, Opracowanie muzyczne, Stanisław Kępa - akompaniator. (7 występów)
3.
Młodzieżowy Zespól Folklorystyczny w Łąkcie Górnej - grupa dziecięca
20 osoby, grupa młodzieżowa - 16 osób; zajęcia 1 raz w tygodniu ( 3 godziny), prowadzący: Maria Dudek - instruktor tańca, Stanisław Kępa - akompaniator. (3 występy)
4.
Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie (6 osób) - zajęcia 1 razy w miesiącu, prowadzący Mieczysław Kędra (7 występów)
5.
Zespól Śpiewaczy "Melodia" Klubu Seniora przy CKSiT w Żegocinie - zajęcia 1 raz w tygodniu - 11 osób, prowadzący Grzegorz Kołodziej (5 występów)
6.
Grupa taneczna "Wenus" - 16 osób,
działająca do czerwca 2013 roku, prowadzący - Ełła Witecka, opiekun Małgorzata Waligóra (3 występy). Od 01.10.2013 r. Dziecięca Grupa Taneczna - 35 dzieci, prowadząca Agata Nizioła (1 występ).
7.
Zajęcia dla pań ,,Zumba" - 20 osób, prowadząca Agata Nizioł.
8.
Chór parafialny - zajęcia 2 razy w tygodniu grupa 20 osób, udostępnienie pomieszczeń i stworzenie warunków do systematycznej pracy chóru prowadzonego pod patronatem parafii Żegocina.
9. Kontynuowanie współpracy z 4 Kołami Gospodyń Wiejskich( jeszcze nieformalnych) w Łąkcie Górnej, Bytomsku, Rozdzielu i Żegocinie (3 prezentacje promocyjne).
10.
Klub ,,Seniora" - spotkania 1 raz w miesiącu ok. 30 członków aktywnych (56 na liście).
11) Od listopada 2013 r. młodzieżowy zespół rockowy - zajęcia 2 razy w tygodniu.

    Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie zatrudnia instruktorów dla zespołów artystycznych, zaopatruje w materiały repertuarowe i opracowania programowe, organizuje zajęcia, próby i występy oraz wyjazdy na przeglądy, festiwale i konkursy. Doposaża i naprawia stroje, instrumenty i materiały pomocnicze. Służy pomocą merytoryczną przy realizacji koncertów i prezentacji scenicznych oraz rejestracji programów CD i DVD.

Sekcja zainteresowań:
- kurs języka angielskiego - Paulina Rozum ( 3 grupy dzieci z kl. II, III, V)
- kurs tańca nowoczesnego dla dzieci - Ełła Witecka ( 1 raz w tygodniu ) do czerwca 2013 r. od października 2013 r. Agata Nizioł
- kurs tańca nowoczesnego dla młodzieży - Magdalena Kargul (1 raz w tygodniu)
- "Zumba" dla pań - Agata Nizioł od października 2013 r.
- kurs nauki gry na instrumentach dętych dla młodzieży - Mieczysław Kędra ( 2 razy w tygodniu) 15 uczniów - adeptów.

II. Działalność imprezowa i promocyjna:
- Organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Żegocina: (1500.00 zł - pokryto z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych):
14.01.2013 r. - otwarte zajęcia plastyczne z quillingu
15.01.2013 r.- kurs tańca grupy ,,VENUS", otwarte zajęcia kulinarne, zajęcia edukacyjne z języka angielskiego gr. II, zajęcia edukacyjne z języka angielskiego gr. I
16.01.2013 r. - kurs tańca grupy ,,VENUS", otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne
17.01.2013 r. - wyjazd do Krytej Pływalni w Bochni
18.01.2013 r. - otwarte zajęcia plastyczne z filcu
21.01.2013 r. - otwarte zajęcia plastyczne z gliny
22.01.2013 r. - otwarte zajęcia kulinarne
23.01.2013 r. - otwarte zajęcia plastyczne
24.01.2013 r. - wyjazd do Krytej Pływalni w Bochni
25.01.2013 r. - dyskoteka oraz zabawy rozrywkowe dla dzieci
- 20.01.2013 r. - występ grupy kolędniczej ,,HERODY' z Zespołu Łąkta na Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - III nagroda (koszt; transport - 150.00 zł)
- 20.01.2013 r. - sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie widowisko pt. ,,Chwalmy Pana tańcem - kolędy i pastorałki w formie tanecznej" w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego ,,Swojacy" z Moszczanki i Strzebowej z województwa wielkopolskiego.
- 30.01.2013 r. - sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - X Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - impreza o charakterze przeglądu gminnego dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych (koszty: 500.00 zł)
- 31.01.2013 r. - Współorganizacja z Przedszkolem Publicznym w Żegocinie ,,Dnia Babci i Dziadka" (obsługa nagłośnieniowa, udostępnienie sali i zaplecza kuchennego),
- 02.02.2013 r. - Sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie ,,Ostatki Kolędowe" w Żegocinie - koncert kolęd w wykonaniu amatorskich zespołów artystycznych i obrzędowych grup kolędowych (koszty: 600.00 zł),
- 03.02.2013 r. - sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - współorganizacja XI Balu Karnawałowego dla dzieci - zabawa taneczna dla dzieci, konkursy i atrakcje oraz występ artystyczny dla dzieci (udostępnienie nagłośnienia, Sali i zaplecza kuchennego)
- 25.02.2013 r.- klub ,,RELAKS" CKSiT w Żegocinie ,,XII Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - impreza o charakterze konkursowym, recytacja twórczości poetów z gminy Żegocina - współorganizacja,
- 09.03.2013 r. - Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Żegocina (koszty: dyplomy i nagrody - 170.00 zł)
- 22 - 28.03.2013 r. - sala dydaktyczna CKSiT w Żegocinie ,,Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny"- impreza o charakterze konkursowym z wystawą prac w sali CKSiT w Żegocinie (koszty: dyplomy i nagrody 400.00 zł).
- 13-14.04.2013 r.- Promocja Gminy na XVI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej na terenie Kampusu Akademii Rolniczej w Krakowie (koszty: 1460.00 zł)
- 16.05.2013 r.- sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - Współorganizacja Gminnego Przeglądu Tańca Przedszkolaków z Przedszkolem Publicznym w Żegocinie.
- 02.06.2013 r. - II Strażacki Piknik Rodzinny ,,Strażacy Dzieciom" - współorganizacja - program artystyczny (koszty: 900.00 zł),
- 09.06.2013 r. - udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Nowym Wiśniczu (koszt: transport 200.00 zł)
- 11.06.2013 r. XI Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolaka w Łąkcie Górnej - obsługa nagłośnieniowa,
- 12.06.2013 r. klub ,,Relaks" - organizacja spotkania z panią Kazimierą Flynn,
- 30.06.2013 r. - plac GS w Żegocinie ,,Powitanie Wakacji" Wakacyjny Festyn Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży - koncert zespołów artystycznych działających na terenie gminy Żegocina oraz Inauguracja Obchodów 720 Urodzin Żegociny: koncert i pokaz musztry paradnej Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej z Nowego Sącza (koszty: 2100.00 zł)
- 11-20.07.2013 r.- Organizacja 10 dniowego turnusu półkolonii letnich dla 55 dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie.
Program półkolonii oparty został na organizacji zajęć prezentujących różnorodne rodzaje sportu i zabaw rekreacyjno - sportowych, zajęć plastycznych (wiklina peruwiańska), pieszych wycieczek, pogadanek i innych mogących wzbogacić osobowość i zainteresowania dzieci oraz atrakcyjnie wypełnić wakacyjny czas.
Atrakcjami półkolonii stały się jednodniowe wycieczki autokarowe do:
- ZOO w Krakowie,
- wycieczka nad Zalew w Rożnowie - rejs statkiem po Rożnowie - Bartkowa,
- wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie i mini ZOO
- wycieczka do Nowego Wiśnicza - zwiedzanie zamku i muzeum ziemi wiśnickiej,
- piesza wycieczka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu
- pobyt w Krytej Pływalni w Proszówkach,
- pobyt na basenie kąpielowym w Łąkcie Górnej.
Koszty realizacji: Związek Młodzieży Wiejskiej - Środki kulturalno - oświatowe oraz usługa żywieniowa 12 650.00 zł oraz Gminny Fundusz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki kulturalno - oświatowe oraz transport 10 000.00 zł.
- 03.08.2013 r. - ,,Złaz Turystyczny na Kamionnej" zorganizowany w ramach imprezy ,,Odkryj Beskid Wyspowy" - msza polowa, występy zespołów folklorystycznych, wspólne grillowanie wszystkich uczestników (koszty: 3150.00 zł)
- 17 - 18.08.2013 r.- ,,720 Urodziny Żegociny" impreza kulturalno - rozrywkowa - sobotę - zawody sportowe, niedziela - festyn rekreacyjny (koszty: 6750.00 zł)
- 08.09.2013 r. - udział zespołu Pieśni i Tańca ,,Łakta" w Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego ,,Beskidzka Podkówecka w Tenczynie - III nagroda (koszty: 650.00 zł)
- 15.09.2013 r. - III Festiwal Rosołu - konkurs organizowany z LGD ,,Dolina Raby" i ,,IV Święto Chleba" w Żegocinie - degustacja pieczywa oraz produktów regionalnych, prezentacja rękodzieła (koszty: 5250.00 zł)
- 06.11.2013 r.- udział Zespołu Śpiewaczego ,,Melodia" w Festiwalu ,,Żołnierskie Mormorando" w Nowym Wiśniczu - wyróżnienie (koszt transportu 150.00 zł)
- 07.11.2013 r.- Współorganizacja ,,Dnia Seniora" w klubie ,,RELAKS"
- 08 - 09.11.2013 r.- Żegocina - Laskowa XVI Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy z I wojny światowej - udział wzięło 170 uczestników (koszty: 2610.00 zł)
- 28.11.2013 r.- współorganizacja dyskoteki dla Ministrantów i zespołu ,,OAZA" z parafii Żegocina
- 28.12.2013 r.- sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie współorganizacja z USC w Żegocinie - spotkania z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego (25 i 50-lecia) - koncert kapeli i zespołu ,,Łąkta" oraz zapewnienie nagłośnienia (koszty: 400.00 zł)

III. Działalność w zakresie ,,Hotelu, Recepcji, Informacji Turystycznej i Wynajmu:
Łącznie przyjęto 195 gości hotelowych, co dało łącznie  366 osobo/dni.
Wynajmów odpłatnych zrealizowano:
- 11 na przyjęcia weselne,
- 27 na inne imprezy okolicznościowe: spotkania, szkolenia, przyjęcia komunijne, chrzciny, pokazy, kursy, 18-tki, 8 x w miesiącu na szkolenia w zakresie kursów prawa jazdy.
  Udostępnia nieodpłatne pomieszczenia CKSiT w Żegocinie dla instytucji działalności społecznej: ŚDS Żegocina, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Stowarzyszenia GGG, OSP w Żegocinie, Publicznego Przedszkola w Żegocinie, Chóru Parafialnego w Żegocinie, Klubu Seniora w Żegocinie, Zespołu ,,Melodia". Zorganizowano pobyt rekreacyjno - turystyczny dla 1 grupy zorganizowanej.

Działalność Punktu Informacji Turystycznej:

   Punkt Informacji Turystycznej w Żegocinie posiada certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Do głównych jego zadań należy obsługa ruchu turystycznego oraz promocja gminy Żegocina. W punkcie odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, planów miast, map, widokówek) w różnych wersjach językowych. Można otrzymać bezpłatne materiały nie tylko o regionie, ale także o województwie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z: działem promocji Starostwa Powiatowego w Bochni, działem promocji Urzędu Miasta Bochnia, Punktem Informacji Turystycznej w Limanowej, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania ,,Dolina Raby", Gminą Laskowa, otrzymujemy materiały reklamowe do punktu informacji, ale również przekazujemy tym instytucjom materiały promujące naszą gminę. Materiały te są rozpowszechniane na targach, giełdach oraz w punktach informacji turystycznej. W roku 2013 udzielono ok. 800 informacji turystycznych w kontakcie bezpośrednim oraz drogą e-mailową i telefoniczną. Ponadto, przesyłane są również materiały reklamowe drogą pocztową.

PLAN IMPREZ CKSIT W ŻEGOCINIE NA 2014 ROK >>>

[wstecz]

[podsumowanie2013]