KULTURA GMINY ŻEGOCINA - KONKURSY PALM

     W całym kościele katolickim na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy obchodzona jest Niedziela Palmowa, z którą wiąże się zwyczaj święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza. Palmy wielkanocne, zwane także dawniej kyćkami, były przynoszone do żegocińskiego kościoła od dawna. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Dekoruje się je kwiatami i wstążkami, a w trzon wplata również bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak. W Wielką Sobotę palmy są palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku, w środę popielcową do posypywania wiernym głowy. Trudno ustalić, od kiedy palmy były przynoszone do żegocińskiego kościoła, który istnieje przecież od końca XIII wieku. Najprawdopodobniej w roku 1993 ówczesny proboszcz żegocińskiej parafii - ks. Antoni Poręba, naśladując pobliską Lipnicę Murowaną, zorganizował w żegocińskiej parafii pierwszy konkurs palm. Najpiękniejsze i najwyższe z nich, ale jednocześnie zachowujące tradycyjny sposób ich budowania i tradycyjne materiały, z których zostały zbudowane, premiowane są nagrodami rzeczowymi.
     Corocznie do konkursów, podtrzymanych przez następcę ks. Poręby - proboszcza Leszka Dudziaka, przystępuje coraz to więcej uczestników. Niektóre z palm, są tak wysokie, że ledwo mieszczą się w kościele. Ten piękny, konkursowy zwyczaj jest obserwowany często przez specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżających tu gości, np. ze Śląska. Księdza proboszcza w fundowaniu nagród wspierają inne instytucje, np. Wójt Gminy w Żegocinie i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.

  Konkurs Palm 2014. Konkurs Palm 2013.
KONKURS PALM 2014 KONKURS PALM 2013
Konkurs Palm 2012 r.  Konkurs palm 2012.  KONKURS PALM 2010 KONKURS PALM 2009
KONKURS PALM 2012 KONKURS PALM 2011 KONKURS PALM 2010 KONKURS PALM 2009
KONKURS PALM 2008 KONKURS PALM 2007 KONKURS PALM 2006 KONKURS PALM 2005
KONKURS PALM 2008 KONKURS PALM 2007 KONKURS PALM 2006 KONKURS PALM 2005
KONKURS PALM 2004. PALMY 2003 PALMY 2002. KONKURS PALM 2001
KONKURS PALM 2004 KONKURS PALM 2003 KONKURS PALM 2002 KONKURS PALM 2001

[wstecz]