ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "ŁĄKTA"

"Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają. Bo wierzaj mi, ludzie źli Ci nigdy nie śpiewają."

Zespół Folklorystyczny "Łąkta".

HISTORIA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO "ŁĄKTA"

    W roku 2006, z inicjatywy Dyrektora CKSiT w Żegocinie Mieczysława Kędry i przy dużym wsparciu ze strony Proboszcza Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej Księdza Kanonika Stanisława Szczygła, powstała w tej wiosce grupa folklorystyczna. Spotkanie inauguracyjne osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach tejże grupy odbyło się w "zapusty". Przy śledziku omówione zostały podstawowe założenia działalności zespołu, a więc kultywowanie tradycyjnych miejscowych obyczajów i obrzędów, dbałość o propagowanie i zachowanie pieśni oraz tańców regionu krakowskiego. Już na pierwszym spotkaniu uformowała się grupa osób, deklarująca stały udział w zajęciach. Byli to: Ewa i Bronisław Grabiasz, Teresa i Marian Owsianka, Anna i Andrzej Kępa, Lucyna i Bogdan Piech, Elżbieta i Wiesław Dudziak, Danuta Grabiasz, Maria Kępa, Zofia Łowczowska, Zofia Grabska, Justyna Dyrla, Marta Grabiasz, Krystyna Burek, Krystyna Korol.
   Pracę w zespole rozpoczęto od śpiewu tradycyjnych pieśni i piosenek ludowych z najbliższej okolicy. Zajęcia odbywały się w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej w środowe wieczory. Po wyremontowaniu Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej praca nad repertuarem tam właśnie się przeniosła. Pełni obaw i niepewności o to, jaka będzie przyszłość zespołu, z ochotą gczłonkowie zespołu romadzili się co tydzień, a czas upływał w rytmach walczyków, poleczek i chodzonego.
   Pewnego wieczoru padło zaproszenie na występ. Miałby odbyć się 13 sierpnia 2006 roku na festynie z okazji "Urodzin Żegociny". Dzięki staraniom Pana Wójta Jerzego Błoniarza i Pana Dyrektora Mieczysława Kędry zespół został wyposażony w oryginalne stroje regionalne. Została wzięta miara butów, gorsetów, kaftanów, koszul, bluzek i na dwa dni przed pierwszym występem zespół był " w pełni ubrany". Teraz dyrektor CKSiT w Żegocinie zatrudnił panią choreograf - Agnieszkę Żołna. Rozpoczęła żmudną pracę nad tańcami: krakowiakiem, walczykiem i poleczką.

13 sierpień 2006 r. "Pierwszy Raz"

13.08.2006 - Żegocina. 13.08.2006 - Żegocina.

    Pełni tremy, wzruszenia, że występują "u siebie" i obaw jak zostaną przyjęci i czy się będzie podobało, pojechali na festyn do Żegociny. Już samo oczekiwanie wśród zebranych ludzi nastrajało członków zespołu pozytywnie. Prowadząca festyn pani Agnieszka Żołna, zapowiedziała grupę jako Zespół Folklorystyczny "Łąkta". Występ dorosłych poprzedziły tańce zespołu folklorystycznego skłądającego się z uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Dzieci pięknie wykonały krakowiaka, polkę i chodzonego. Publiczność podziękowała im gromkimi brawami.
   Zespołowi Folklorystycznemu do śpiewu pięknie przygrywała kapela ludowa CKSiT w Żegocinie, grająca wtedy w skłądzie: Tomasz Cudejko - skrzypce prym, Aleksander Smaga - klarnet, Mieczysław Kędra - trąbka, Stanisław Kępa - akordeon, Czesław Smaga - skrzypce sekund, Ryszard Juszczyk - basy. W repertuarze znalazły się następujące piosenki: "Łąkieckie piosenki", "Z wiosną skowronek", "Tam na łące na zielonej", "Dopierom se zaczął", "Ciecze woda z jawora", "Słoneczko na zachodzie". Trema okazała się niepotrzebna, gdyż zespół został przyjęty bardzo gorąco, a publiczność nagrodziła pokaz gromkimi brawami.

Dożynki 2006

2006-08-27 - Łąkta Górna.

2006-08-27 - Łąkta Górna.

        W sierpniu 2006 roku Zespół "Łakta" został zaproszony przez starostów i ks. proboszcza Stanisława Szczygła do uświetnienia parafialnych dożynek. Grupa przygotowała kilka pieśni związanych z tradycją dożynkową. Po uroczystej mszy świętej w dniu 27 sierpnia 2006 roku, na trawniku koło kościoła, dla przybyłych gości i parafian zespół wokalny wykonał kilka kupletów i piosenek, a kapela zagrała, jak umiała najpiękniej. Gdy wyczerpały się pieśni okolicznościowe, a zainteresowanie zebranych nie malało, zespół zaśpiewał też innych piosenek. W podziękowaniu za bezinteresowny udział w dożynkach i uświetnienie tego dnia występem, zespół został zaproszony przez starostów dożynkowych na ognisko. Odbyło się ono w chatce myśliwskiej w Łąkcie Górnej. Śpiewom i radości nie było końca.

Kolędy 2006/2007

2007-01-11 - CKSiT w Żegocinie. 2007-01-11 - CKSiT w Żegocinie.

   Zbliżał się okres Bożego Narodzenia. Zespół zajął się przygotowaniem paru tradycyjnych kolęd i pastorałek. Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej postanowiła wystawić jasełka dla swoich darczyńców i przyjaciół szkoły. Po przedstawieniu wystąpiła najmłodsza grupa folklorystyczna - dzieci, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie. Po nich dorośli członkowie zespołu zaśpiewali do tańca zespołowi młodzieżowemu, a po ich występie przedstawili przygotowane kolędy i pastorałki. Sala pękała w szwach. Zachęcona do wspólnego śpiewu publiczność, z ochotą śpiewała znane i popularne kolędy. 
    Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz wraz z Radą Gminy, zaprosili zespół, aby 11 stycznia 2007 r. uświetnił spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy oraz radnych, które odbyło się w żegocińskim domu kultury. Zaśpiewali tam kilka kolęd i pastorałek.
    Dnia 2 lutego 2007 roku, w święto Matki Bożej Gromnicznej, w CKSiT w Żegocinie odbyły się coroczne "Ostatki Kolędowe". Na zaproszenie dyrektora Mieczysława Kędry, Zespół "Łąkta" wziął udział w tej imprezie. Choć publiczność miejscowa nie dopisała, występujący dali z siebie wszystko. Najpierw śpiewały kolędy dzieci wyróżnione w gminnym konkursie kolęd, po nich przepięknie śpiewał chór z Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. Atmosfera z pełnej zadumy, zmieniła się w bardziej radosną, gdy na scenę wszedł łąkiecki zespół. Przedstawił kolędy i pastorałki. Ale ten wieczór nie mógł się tak skończyć. Postanowiono odwiedzić z kolędą Pana Wójta Jerzego Błoniarza w jego domu. Głównym celem tej wizyty było poproszenie Pani Elżbiety Błoniarz o przyjęcie honorowego tytułu Matki Chrzestnej zespołu. Następnie wraz Wójtem i jego żoną oraz z kolędą na ustach zespół pojechał do Księdza Proboszcza do Łąkty, który przyjął zaszczytny tytuł Ojca Chrzestnego Zespołu.

Roczek

    Z okazji 1. rocznicy powstania zespołu, w ostatnią środę karnawału 2007 r. w intencji zespołu została odprawiona msza święta w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie. Nabożeństwo z nowenną odprawił Proboszcz -  ks. Kanonik Stanisław Szczygieł. Zespół w regionalnych strojach, przy udziale kapeli uczestniczył w nabożeństwie. Zaśpiewał  tradycyjne pieśni maryjne. Po nabożeństwie wraz z zaproszonymi gośćmi; ks. proboszczem Stanisławem Szczygłem, panią dyrektor banku w Żegocinie Elżbietą Błoniarz panem wójtem Jerzym Błoniarzem oraz małżonkami pań, które należą do zespołu, wszyscy udali się się do Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej. Tutaj podjęto gości skromnym poczęstunkiem przygotowanym przez członkinie zespołu. Po oficjalnych przemówieniach honorowi chrzestni zdmuchnęli świeczkę na rocznicowym torcie. Potem zaczęła się huczna zabawa taneczna.

25 lat Spółdzielni Ogrodniczej "ZAMVINEX"

25 lat Spółdzielni Ogrodniczej "ZAMVINEX". 25 lat Spółdzielni Ogrodniczej "ZAMVINEX".

    19 maja 2007 roku Zespół Folklorystyczny "Łąkta" uświetnił obchody 25-lecia Spółdzielni Ogrodniczej "Zamvinex" z Łąkty Górnej. Podobać się mogła zarówno okolicznościowa piosenka zaśpiewana przez męską cześć łąkieckiego zespołu, jak i tańce, zwłaszcza w wykonaniu młodszej części zespołu. Wszyscy wykonawcy otrzymali od uczestników jubileuszowych uroczystości zasłużone brawa.

Start w "Krakowskim Wianku"

Krakowski Wianek 2007. Krakowski Wianek 2007.

    27 maja 2007 roku był w historii zespołu dniem dość szczególnym. Po raz pierwszy wziął on bowiem udział w  XXVI Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Cierniaka "Krakowski Wianek". Impreza w Szczurowej trwała dwa dni tj. 26-27 maja. Komisja w składzie: Aleksandra Bogucka - etnomuzykolog z Krakowa (przewodnicząca), Janina Kolicińska - choreograf z Krakowa, Wiesława Hazuka - choreograf z Tarnowa, Jadwiga Adamczyk - muzyk z małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, Aleksander Smaga - z Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu oceniła bardzo dokładnie występy wszystkich grup. Dużym zaskoczeniem, ale tez i przyjemnością było zajęcie III miejsca. Takie wyróżnienie dodało członkom grupy sił do dalszej pracy. Ten sukces nie byłby możliwy gdyby nie pani choreograf Agnieszka Żołna, która włożyła wiele wysiłku i starań w to, aby nauczyć zespół tańczyć i śpiewać. Do tego sukcesu przysłużył się także Dyrektor Mieczysław Kędra, który postarał się o bardzo dobrą oprawę muzyczną, wykonaną przez Kapelę Ludową CKSIT w Żegocinie.

Kolejne występy

2007-09-02 - Odpust Parafialny w Łąkcie Górnej. Spotkanie strażaków Żegociny i Saarlouis. 3.11.2007.

    Wraz z upływem czasu poszerzał się repertuar zespołu i wzrastała ilość danych koncertów. 29 lipca 2007 roku wystąpił on na "Dniach Bochni", 12 sierpnia 2007 roku w Żegocinie na "714 Urodzinach Żegociny". 18 sierpnia 2007 roku  w Krakowie na XXXI Targach Sztuki Ludowej, a tydzień później (26.08) w Siedlcu na "Festiwalu Agroturystyki".
   Zespół ponownie został zaproszony  do udziału w "Dożynkach Parafialnych" w Łąkcie Górnej, które odbyły się 2 września 2007 roku. 22 września 2007 roku miał przyjemność wziąć udział w obchodach 50 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Książnicach, a następnie w ceremonii ślubnej pani choreograf Angieszki Żołna, która pośłubiła w Lipnicy Murowanej Sławomira Zdunka.
   3 listopada 2007 roku zespół uświetnił koncertem ceremonię przekazania samochodu zakupionego w Niemczech dla OSP w Żegocinie. Wśród słuchaczy była delegacja strażaków - ochotników z Okręgu Saarlouis. Kolejny występ dla Złotych i Srebrnych Jubilatów, dla których zorganizowano uroczystość w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie, miał miejsce 29 grudnia 2007 r.

CIĄG DALSZY >>> ROK 2008 >>>

[wstecz]                                            [zegocina.pl]