OŚWIATA   GMINY  ŻEGOCINA

Organem prowadzącym dla wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy jest Rada Gminy w Żegocinie.

Poniżej znajdują się linki do stron zawierających podstawowe informacje o placówkach oświatowych gminy Żegocina.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
PP w Łąkcie Górnej. Przedszkole w Żegocinie.
PRZEDSZKOLE w ŁĄKCIE GÓRNEJ PRZEDSZKOLE w ŻEGOCINIE
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE

SP w BYTOMSKU

PSP w ŻEGOCINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA w  BYTOMSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA w ŻEGOCINIE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻEGOCINIE

ZESPOŁY SZKÓŁ
Zespół Szkół w  Rozdzielu. Zespół Szkół w Łąkcie Górnej. Zespół Szkół w Żegocinie.
ZESPÓŁ SZKÓŁ w  ROZDZIELU ZESPÓŁ SZKÓŁ w ŁĄKCIE GÓRNEJ     ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

[zegocina.pl]