OŚWIATA   GMINY  ŻEGOCINA
PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  W  ŁĄKCIE GÓRNEJ

Budynek Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej - widok 2011 r.

    Przedszkole dwuoddziałowe
Dyrektor: mgr Barbara Oliwa
Tel. 14  6131580      e-mail: przedszkole-publiczne@onet.pl 
32-731 Żegocina 

Własny serwis internetowy.
WŁASNY SERWIS INTERNETOWY

[wstecz]