NOWY ROK ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH

Przedszkole w Żegocinie. 1.09.2002.

    Początek września jest także w przedszkolach datą rozpoczęcia zajęć. To ważne wydarzenie w życiu tych placówek oświatowych. Na terenie gminy Żegocina istnieją dwa przedszkola: w Łąkcie Górnej , którym kieruje pani Barbara Oliwa i w Żegocinie, którym od początku września br. kieruje nowa pani dyrektor - Urszula Wiśniowska.

    Jak wyglądał pierwszy dzień zajęć w Przedszkolu w Żegocinie ? - Nie było jakiegoś szczególnego rozpoczęcia - powiedziała nowa pani dyrektor. Ten dzień różni się od innych właściwie tylko tym, że pozwalamy pozostać rodzicom dzieci w przedszkolu tak długo, jak tylko tego sobie życzą. Chodzi o to, aby zbyt boleśnie dzieci nie odczuły czasowej rozłąki z mamami. Czuła, troskliwa opieka nauczycielek nad dziećmi, duża ilość zabawek, ciekawe zajęcia powodują, że dzieci bardzo szybko zapominają, że są poza domem.  

     W obu salach jest rojno i gwarno. Nikt nie płacze, choć nie dostrzega się tu rodziców. Chłopcy bawią się klockami i samochodami, dziewczynki oglądają książeczki i chętnie tulą się do nauczycielek. W tym roku żegocińskie przedszkole zorganizowało dwa oddziały:   9-godzinny, 35-osobowy oddział dzieci 3,4,5-letnich i 8-godzinny, 29 osobowy oddział 6-latków. Z informacji pani dyrektor wynika, że zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do przedszkola jest duże i w tej chwili trudno powiedzieć ile ostatecznie dzieci znajdzie się w młodszym oddziale. Posyłanie dzieci do przedszkola wiąże się z koniecznością wnoszenia opłaty stałej i opłaty za żywienie. Stała wynosi obecnie 45 zł miesięcznie, za pełne dzienne wyżywienie rodzice płacą 3 zł.

Przedszkole w Żegocinie. 1.09.2002. Przedszkole w Żegocinie. 1.09.2002.
[wstecz]                                                                    [zegocina.pl]