SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻEGOCINIE


 
Organ prowadzący: Gmina Żegocina.
Dyrektor: mgr Tomasz Cudejko

Tel. 14 6132028

Serwis internetowy szkoły: http://www.smzegocina.pl

OŚWIATA w GMINIE [zegocina.pl]