OŚWIATA   GMINY  ŻEGOCINA

Od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

Poprzednio: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w ŁĄKCIE GÓRNEJ

 

Budynki Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.   Sala gimnastyczna ZS w Łąkcie Górnej.

W obiektach szkoły uczą się: klasy I - VII szkoły podstawowej oraz klasy II - III gimnazjum. Placówka dysponuje dużą salą gimnastyczną oraz prowadzi stołówkę. Dyrektor szkoły: mgr Halina Pączek, poprzednio mgr Jan Rosiek.

Tel. 14  6131623

[zegocina.pl]                            [OŚWIATA w GMINIE]                          [Serwis własny szkoły]