ODPUST PARAFIALNY W ŻEGOCINIE 6 - 8.XII.2007

  Rzeźba Św. Mikołaja w ołtarzu głównym kościoła w Żegocinie.  Odpust parafialny w 2007 roku.
Rzeźba Św. Mikołaja w ołtarzu głównym kościoła w Żegocinie. Odpust parafialny w 2007 roku.

    Odpust jest wydarzeniem szczególnym w życiu każdej społeczności parafialnej. Parafia pod wezwaniem Św. Mikołaja w Żegocinie uroczystości odpustowe rozpoczęła w tym roku 6 grudnia, natomiast ich centralnym punktem była uroczysta suma w niedzielę - 8 grudnia o godzinie 11.00.  Spowiedź z okazji Odpustu ku czci św. Mikołaja była w środę - 5 grudnia 2007. Wiernych spowiadało 10 kapłanów.

Odpust parafialny w 2007 roku. Odpust parafialny w 2007 roku.

    W niedzielę 9 grudnia był drugi dzień odpustu parafialnego. Na sumę o godz. 11.00 zapraszono całą parafię i wszystkie istniejące grupy i zespoły parafialne. Koncelebrowaną sumę odpustową w tym roku celebrowało 3 księży pod przewodnictwem przedstawiciela Kurii Diecezjalnej z Tamowa - Ks. dr Bolesława Klausa - dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który także wygłosił homilię. A asyście byli: Vice-kanclerz Kurii Rzeszowskiej - ks. mgr lic. Janusz Sądel - rodak z Żegociny oraz ks. Michał Smolik - rezydent w Żegocinie.

  Odpust parafialny w 2007 roku. Odpust parafialny w 2007 roku.
Odpust parafialny w 2007 roku. Odpust parafialny w 2007 roku.
Odpust parafialny w 2007 roku. Odpust parafialny w 2007 roku.
Odpust parafialny w 2007 roku. Odpust parafialny w 2007 roku.
Odpust parafialny w 2007 roku.  Odpust parafialny w 2007 roku.

    Po uroczystej sumie, którą grą i śpiewem uświetniła grupa wokalna "Oaza", a także Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, wierni udali się w procesję wokół kościoła. Po odpustowym błogosławieństwie, jak tutejsza tradycja nakazuje, parafianie i odpustowi pielgrzymi z innych parafii, przeszli na kolanach wokół ołtarza głownego, w którym, u samej góry, znajduje się piękna rzeźba Patrona Parafii.

    Słowo "odpust" ma kilka znaczeń. W kościele katolickim to święto patrona danej parafii, ale także darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, jak również określenie całej otoczki zarówno religijnej (procesja) jak i świeckiej (kramy) tej uroczystości. Najważniejszy jest jednak religijny wymiar uroczystości.

CO TO JEST ODPUST I JAK GO UZYSKAĆ ? >>>   |   ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM >>>

[wstecz]                                                                                                                                                                                [archiwum stron www.zegocina.pl]