BIERZMOWANIE KOLEJNEGO ROCZNIKA GIMNAZJALISTÓW

Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.

Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.

     27 kwietnia 2010 r. w Parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Żegocinie ks. biskup Andrzej Jeż celebrował wraz ks. proboszczem Leszkiem Dudziakiem i ks. Proboszczem Parafii Kamionna - Jerzym Jaworem Mszę świętą oraz bierzmował młodzież gimnazjalną z Kamionnej, Rozdziela i Żegociny. Do sakramentu bierzmowania przystąpiłow tym roku kolejnych 82 młodych ludzi.
     Księdza biskupa powitał ks. proboszcz oraz w imieniu rodziców bierzmowanej młodzieży Państwo Barbara i Janusz Czech, którzy prosili ks. bpa o sakrament dla swoich dzieci, aby on pomnożył w ich sercach wiarę, nadzieję i miłość.
      Bierzmowana młodzież i jej rodzice w darze ołtarza złożyli chleb, winogrono, hostie, ampułki, kwiaty, odnowione przyrzeczenia abstynencie oraz Paschał i dwie świece z lichtarzami jako symbol troski o świątynię parafialną. Za sakrament dojrzałości chrześcijańskiej podziękowali przedstawiciele Kamionnej. Do bierzmowania młodzież przygotował ks. Roman Łagosz.
     - Codziennie robimy wiele kroków, w życiu - miliardy kroków, a wy dziś przyjmując sakrament dojrzałości chrześcijańskiej zrobiliście kilka kroków do przodu, w stronę Jezusa. Bądźcie dojrzałymi świadkami Chrystusa, pamiętajcie On jest drogą, prawdą, życiem - powiedział w homilii ks. biskup Andrzej Jeż.

Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.
Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie. Bierzmowanie 2010 w w Żegocinie.

   Każdy kto przyjął Sakrament Bierzmowania w pełnym stopniu może korzystać z darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni bożej. Młodym ludziom dopiero wkraczającym w dorosłe życie dary te są w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebne.

Fotorelacja A.Rogala

[zegocina.pl]                                                          [parafia]