KAPŁAŃSKIE JUBILEUSZE W ŻEGOCIŃSKIEJ PARAFII

  Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Ks. Kazimierza Fąfary - 6 grudnia 2009.

  10 - lecie kapłaństwa Ks. Janusza Psonaka - 3 czerwca 2010 r.

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Ks. Kazimierza Fąfary - 6 grudnia 2009.

10 - lecie kapłaństwa Ks. Janusza Psonaka - 3 czerwca 2010 r.

    Jubileusz kapłańskiej posługi - to dla każdej parafii wydarzenie szczególne, porównywalne do prymicji. Lokalna społeczność parafialna bardzo starannie przygotowuje zwłaszcza jubileusze 25 i 50 - kapłańskiej posługi. Dla samych kapłanów taka uroczystość jest okazją do głębszych refleksji, podsumowań, podziękowań i snucia planów na dalsze lata; dla parafian - to okazja do szczególnej modlitwy w intencji Jubilatów i wyrażenia podziękowań oraz złożenia gratulacji i życzeń.
      Parafia Żegocina ma liczne powołania kapłańskie. Nasi rodacy służą Bogu i ludziom w wielu parafiach rozrzuconych po całej Polsce, są obecni także za granicą, realizując tam misyjne powołanie. Jubileusze są okazją do spotkań, wymiany poglądów i informacji, a także wspólnej modlitwy podczas mszy świętych odprawianych w intencji Jubilatów.
     Nawet najmłodsi żegocińscy parafianie pamiętają jeszcze jubileusze: srebrny ks. Stanisława Bilskiego z Bełdna (7 grudnia 2008 r.), także srebrny ks. Kazimierza Fąfary z Bytomska, czy 10 - lecia kapłaństwa ks. Janusza Psonaka (3 czerwca 2010 roku).
     Kolejne jubileuszowe uroczystości czekają nas w najbliższych dniach. W niedzielę 6 czerwca jubileusz 40 - lecia kapłaństwa świętować będzie ksiądz proboszcz Leszek Dudziak, który przewodzi żegocińskiej parafii od marca 2003 roku.
     Tydzień później tj. 13 czerwca 2010 roku do Żegociny przyjedzie rodak - ks. prałat płk. SG dr Zbigniew Kępa - Notariusz Kurii Polowej Wojska Polskiego i Dziekan Straży Granicznej. Razem z rodakami i swoimi współpracownikami świętować tu będzie kilka ważnych rocznic, m. in. 50 urodziny, 25 - lecie święceń kapłańskich (26.05.1985), 20 - lecie posługi kapłańskiej w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Msza święta dziękczynna rozpocznie się w żegocińskim kościele parafialnym o godzinie 11.00.

40 - LECIE KAPŁAŃSTWA KS. L. DUDZIAKA >>> JUBILEUSZE KSIĘDZA PRAŁATA Z. KĘPY >>>
SREBRNY JUBILEUSZ KS. K. FAFARY >>> 10 LAT KAPŁAŃSKIEJ POSŁUGI KS. J. PSONAKA >>>

[wstecz]                                                 [parafia]