SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS. PRAŁ. ZBIGNIEWA KĘPY

Uroczystość jubileuszu 25 - lecia kapłaństwa księdza prałata dr płk Zbigniewa Kępy.

Uroczystość jubileuszu 25 - lecia kapłaństwa księdza prałata dr płk Zbigniewa Kępy w żegocińskim kościele parafialnym.  

     Msza święta dziękczynna za 25 lat posługi kapłańskiej, 50 lat życia, 20 lat posługi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, 15 lat służby w Straży Granicznej, 5 lat pełnienia obowiązków w Kurii Polowej Wojska Polskiego Ks. prałata doktora, pułkownika i dziekana Straży Granicznej Zbigniewa Kępy została odprawiona 13 czerwca 2010 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Żegocinie o godzinie 11.00.
     W mgliste przedpołudnie do kościoła podążali nie tylko parafianie, ale także członkowie rodziny Księdza Jubilata, w tym Jego mama Pani Stanisława Kępa, liczni przyjaciele ze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, samorządu powiatu bocheńskiego i gminy Żegocina, uczelni i szkół. Licznie gromadzili się także kapłani, wśród nich księża kapelani Straży Granicznej oraz księża rodacy z Żegociny oraz proboszczowie sąsiednich parafii. Przed wejściem do kościoła mogli oglądać wystawę pt.
"Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!" , której kustoszem jest  Pan Zbigniew Gretka - Prezes SAP. 
    Wszystkie ołtarze zostały ozdobione dużą ilością kwiatów, a przy głównym pod kierunkiem Pani Anny Rogala, została umieszczona okolicznościowa, dwuczłonowa dekoracja. Na lewej planszy zamieszczono wizerunek kapłańskich rąk unoszących hostię, napis "25 lat" oraz słowa: "Błogosław duszo moja Pana". Na prawej wizerunek Świętego Jana Marii Vianneya - Patrona Kapłanów oraz jego słowa "Kapłaństwo - to miłość Serca Jezusowego".
    Wszystkiego doglądał ksiądz proboszcz Leszek Dudziak oraz księża wikariusze: Janusz Psonak i Roman Łagosz. Wchodzących do świątyni witała Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, grająca pod kierownictwem Pana Mieczysława Kędry, która wraz z Chórem Parafii w Żegocinie i Parafialnym Zespołem Wokalnym "Oaza" oprawiła muzycznie całe nabożeństwo.

    

Więcej - wkrótce !
Kościól parafialny w Żegocinie, w dniu uroczystości.  Ks. Janusz Psonak informuje o przebiegu uroczystości jubileuszowej.
Kościól parafialny w Żegocinie w dniu uroczystości. Ks. Janusz Psonak informuje o przebiegu uroczystości jubileuszowej.
Uczestnicy jubileuszowego nabożeństwa Uczestnicy jubileuszowego nabożeństwa
Uczestnicy jubileuszowego nabożeństwa w żegocińskim kościele parafialnym.
Program artystyczny w wykonaniu żegocińskiej młodzieży. Program artystyczny w wykonaniu żegocińskiej młodzieży.
Program artystyczny w wykonaniu żegocińskiej młodzieży.
Ks. Jubilat i kapłani słuchjący wierszy i śpiewu młodzieży.  Ks. Jubilat i kapłani słuchający wierszy i śpiewu młodzieży.
KsiądzJubilat i kapłani słuchający recytacji wierszy i śpiewu młodzieży.
Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi. Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi.
Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi. Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi.
Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi. Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi.
Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi. Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi.
Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi. Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi.
Ceremonia składania gratulacji i życzeń Księdzu Jubilatowi.
Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy. Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy.
Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy. Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy.
Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy. Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy.
Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy w żegocińskim kościele parafialnym Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy w żegocińśkim kościele parafialnym
Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy. Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy w żegocińśkim kościele parafialnym
Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy. Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy.
Msza Święta Jubileuszowa Ks. prałata dr płk Zbigniewa Kępy w żegocińskim kościele parafialnym.
Gratulacje od przedstwiciela Wojska Polskiego. Gratulacje od przedstwiciela Państwowej Straży Pożarnej.
Gratulacje od przedstwicieli Wojska Polskiego i Państwowej Straży Pożarnej.
Ksiądz Proboszcz Leszek Dudziak. Ksiądz Jubilat podczas składania podziękowań.
Ksiądz Proboszcz Leszek Dudziak. Ksiądz Jubilat podczas składania podziękowań.
Kwiaty od kapłanów dlaMamy Księdza Jubilata. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Kwiaty od kapłanów dlaMamy Księdza Jubilata. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Błogosławieństwo na zakończenie mszy świętej. Orkiestra CKSiT w Żegocinie zagrała hymn "Te Deum Laudamus".
Błogosławieństwo na zakończenie mszy świętej. Orkiestra CKSiT akompaniowała wiernym do  hymnu "Te Deum laudamus".
Mini koncert orkiestry dętej z Żegociny na cześć Księdza Jubilata. Kolejne życzenia i gratulacje Ks. Jubilat odbieral przed CKSiT w Żegocinie.
Mini koncert orkiestry dętej z Żegociny na cześć Księdza Jubilata. Kolejne życzenia i gratulacje Ks. Jubilat odbieral przed CKSiT w Żegocinie.
Życzenia i gratulacje od Straży Granicznej. Gratulacje i życzenia od przyjaciół.
Życzenia i gratulacje od Straży Granicznej. Gratulacje i życzenia od przyjaciół.
Gratulacje od Elżbiety i Jerzego Błoniarza - Wójta Gminy Żegocina. Książeczkę o Ś.P. kapelanie F. Juszczyku oraz własny obraz podarowałJubilatowi M. Juszczyk.
Gratulacje od Elżbiety i Jerzego Błoniarza - Wójta Gminy Żegocina. Książeczkę o kapelanie F. Juszczyku oraz własny obraz podarowałJubilatowi M. Juszczyk.
Wśród uczestników uroczystości patriotycznej na stadionie w Żegocinie. Modlitwa na cmentarzu I wojny światowej nr 302 w Żegocinie.
Wśród uczestników popołudniowej uroczystości patriotycznej na stadionie w Żegocinie. Modlitwa na cmentarzu I wojny światowej nr 302 w Żegocinie.
Ksiadz Jubilat witany przez WÓjta Gminy w centrum Żegociny.  Gratulacje i upominki od Rady Powiatu Bocheńskiego przekazał Zbigniew Szewczyk.
Ksiadz Jubilat witany przez Wójta Gminy w centrum Żegociny. Gratulacje i upominki od Rady Powiatu Bocheńskiego przekazał Zbigniew Szewczyk.
Ks. Jubilat otrzymał Honorowe Członkostwo Orkiestry Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału SG. Gratulacje i życznia składano Księdzu Jubilatowi do późnego wieczora.
Nadanie Honorowego Członkostwa Orkiestry Repr. Karpackiego Oddziału SG. Gratulacje i życznia składano Księdzu Jubilatowi do późnego wieczora.
SREBRNY JUBILEUSZ W KATEDRZE POLOWEJ WP >>> RELACJA W SERWISIE CZASU BOCHEŃSKIEGO >>>
RELACJA W SERWISIE ORDYNARIATU POLOWEGO WP >>> RELACJA WIDEO >>>

[www.zegocina.pl]

[parafia]