JUBILEUSZ 40 - LECIA KAPŁAŃSTWA KS. LESZKA DUDZIAKA

Jubileusz 40 - lecia pracy kapłańskiej księdza proboszcza Leszka Dudziaka.

Jubileusz 40 - lecia pracy kapłańskiej księdza proboszcza Leszka Dudziaka.

        Pochodzący z pobliskiej Kamionnej obecny proboszcz żegocińskiej parafii - ks. proboszcz Leszek Dudziak, objął tu obowiązki z dniem 8 marca 2003 roku. Żegocina stałą się jego kolejną placówką. Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc przeniósł Go do Żegociny ze stanowiska proboszcza w Borzęcinie. Wcześniej posługiwał m. in. w Gruszowie i Bieczu. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie, w roku 1970, czyli czterdzieści lat temu.
     W tym roku, Roku Kapłańskim, przypadł więc piękny jubileusz 40 - lecia kapłaństwa Ks. Leszka Dudziaka. Z tej okazji społeczność żegocińskiej parafii zorganizowała podczas sumy w dniu 6 czerwca 2010 roku uroczystość jubileuszową. Była akademia w wykonaniu młodzieży, a potem delegacje poszczególnych grup parafialnych, samorządu, szkół, organizacji i stanów z terenu parafii złożyły Jubilatowi gratulacje i życzenia.
   Jubileuszową, koncelebrowaną sumę uświetniły grupy wokalne: "Oaza", Chór Parafialny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie oraz skrzypek - Tomasz Cudejko. Wśród księży odprawiających mszę świętą byli nie tylko księża rodacy i sąsiedzi, ale także koledzy rokowi, m. in. ks. Aleksander Stanula - proboszcz w Leszczynie oraz ks. prałat Stefan Broniak - proboszcz w Rzezawie, który wygłosił kazanie.

FOTOREPORTAŻ

Jubileusz 40 - lecia pracy kapłańskiej księdza proboszcza Leszka Dudziaka

Jubileusz 40 - lecia pracy kapłańskiej księdza proboszcza Leszka Dudziaka

Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka. Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.
Uroczystość jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka.

JAK WITANO W ŻEGOCINIE KS. LESZKA DUDZIAKA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[archiwumwww.zegocina.pl]

[parafia]