Kolędnicy misyjni żegocińskiej parafii - 2010.

KOLĘDA MISYJNA W DIECEZJI ŻEGOCIŃSKIEJ PARAFII - GRUDZIEŃ 2010

    Kolędnicy misyjni, którzy między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem odwiedzają mieszkańców diecezji, chcą pomóc tarnowskim misjonarzom pracującym w Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Brazylii, Peru i Boliwii. Dzieci będą także wspierać projekt papieski dla Ugandy. Akcja ma charakter religijny i wychowawczy, zebrane pieniądze będą przeznaczone na leczenie dzieci, funkcjonowanie szpitala (tylko na same projekty związane ze szpitalem w Bagandou, który został wybudowany i istnieje dzięki kolędnikom misyjnym, potrzeba niemal 108 tys. euro), prowadzenie przedszkoli, ośrodków katechetycznych i dożywianie najmłodszych.
      Mali kolędnicy od kilku lat pomagają szpitalowi w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej. Miesięcznie ok. 350 osób jest tam konsultowanych a 150 hospitalizowanych. Ponad połowę stanowią najmłodsi do 5 roku życia. Potrzeby szpitala będą coraz większe, ponieważ powstało tam laboratorium i pediatria. Rozwój szpitala wymaga również kolejnych przyjęć do pracy pielęgniarzy, aby móc wszystkim chorym zapewnić odpowiednią opiekę.
    Dyrektor szpitala Elżbieta Wryk zwróciła się z prośbą przyznanie na rok 2011 kwoty 55 tys. euro. Placówka medyczna chce także kontynuować leczenie dzieci z ciężkim niedożywieniem. W tym roku ponad 300 dzieci zostało objętych tym programem.
    Parafia pw. MB Miłosierdzia w Baboua w diecezji Bouar (Republika Środkowoafrykańska) zwróciła się z prośbą o dofinansowanie funkcjonowania przedszkola parafialnego, kwotą 1200 euro. Głównym zadaniem przedszkola jest odpowiednie przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej nauki w szkole podstawowej. Z przejściem na wyższy szczebel edukacji wiążą się jednak liczne problemy, z których najpoważniejszy dotyczy nauki języka. W przedszkolu dzieci używają bowiem języka narodowego - sango, zaś w szkole podstawowej języka oficjalnego - francuskiego.
    Parafia pw. Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosierdzia Bożego w Brazzaville(Republika Konga) chce zorganizować katechizację dla dzieci i młodzieży oraz oazę wakacyjną. Na ten cel potrzeba ok. 5 tys. euro.
    Tarnowski misjonarz ks. Marian Pazdan chce także w Republice Konga zbudować centrum duszpastersko - katechetyczne i charytatywno-oświatowe dla uchodźców z Angoli, natomiast ks. Tomasz Kania wykończyć budynek gimnazjum w Gamboma. Natomiast siostry józefitki ze szpitala dla dzieci trędowatych w Kinsundi (Republika Konga) proszą o pomoc w kształceniu i dożywianiu tych dzieci.
    Siostry józefitki, pracujące w Kamerunie zwróciły się o dofinansowanie działalności przedszkola. Chodzi do niego ok. 60 dzieci. Ich rodzice to biedni wieśniacy, utrzymujący się tylko z drobnego rolnictwa. Często rodziny dotknięte są chorobą AIDS. Nierzadko brakuje w nich ojca bądź obojga rodziców.
    Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Afuá (Brazylia) chce natomiast przygotować budynek służącego do formacji chrześcijańskiej i zorganizować dożywianie dzieci. Ze względu na wielodzietność rodzin często zdarza się, że jedynym posiłkiem jest ich drugie śniadanie w szkole. Były już przypadki w tamtejszym regionie, że dzieci mdlały z wycieńczenia i głodu podczas lekcji szkolnych.
    Parafia św. Marii Magdaleny w Marco (Peru) chce przeznaczyć pieniądze na parafialną szkołę. Projekt ma na celu dotarcie do dzieci z rodzin najuboższych i danie im szansy rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego opartego na chrześcijańskich zasadach, oraz dostrzeżenie spośród młodzieży i osób dorosłych liderów i formowanie ich na katechistów. Pracujący tam misjonarz chce także zakupić bus na 25 osób, aby przewozić dzieci z wiosek do szkoły w Marco czy pobliskiego miasta Jauja.
    Siostry służebniczki dębickie w Cochabamba (Boliwia) proszą o pieniądze na budowę przedszkola dla ok. 70 dzieci w milionowym mieście Cochabamba, gdzie zgromadzenie ma siedzibę wikariatu misyjnego w Boliwii i prowadzi Centrum Medyczno-Chirurgiczne oraz Zespół Szkół. Między tymi budynkami siostry posiadają działkę budowlaną, którą wikariat otrzymał na własność od Urzędu Miasta na wybudowanie ochronki dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz wychowywanych przez samotne matki. Jest to bardzo uboga dzielnica. Są tam duże potrzeby posługi pastoralnej, charytatywnej, medycznej, a przede wszystkim opiekuńczo-wychowawczej.
    Hasło tegorocznego kolędowania misyjnego brzmi: AMOLENGE MINGI A SO MINGI, co oznacza "Wiele dzieci na świecie bardzo cierpi". 
    Akcja przeprowadzana jest także co roku w parafii żegocińskiej. W tym roku przygotowywali ją: ks. Janusz Kras, Pani Katechetka Teresa Mleczko oraz animatorka DSM - Dorota Piwowarczyk. Rozesłanie kolędników miało miejsce na sumie 26 grudnia 2010 roku, a dokonał tego ks. proboszcz Leszek Dudziak. Grupa w składzie: Łucja Kosecka - murzynek, Aleksandra Bukowiec - Latynos, Magdalena Sądel - król, Aleksandra Matras - aniołek, Katarzyna Adamczyk - pastuszek przedstawiła w kościele na zakończenie Mszy św. program, który przedstawiany będzie w domach. Na kolędnicze trasy 17 grup grupy wyruszyło w poniedziałek 27 grudnia 2010 r. Odwiedzą one mieszkańców wszystkich miejscowości należących do Parafii Św. Mikołaja w Żegocinie. Kolędnicy misyjni w wieku do klasy III szkoły podstawowej po klasy gimnazjalne poświęcają swój czas, energię, aby pomóc innym dzieciom i liczą na ofiarność parafian, otwarte drzwi i serca.
   Podczas poprzedniej akcji w diecezji tarnowskiej zebrano ponad 1 milion 140 tys. złotych. To rekordowa suma i najwyższa w skali kraju. Rok temu przybyło także parafii, które zaangażowały się w akcję kolędników misyjnych. Z podsumowań wynika, że było ich 383. W kolędzie misyjnej wzięło udział 17 350 młodych chrześcijan. Dzieci odwiedziły prawie 136 tys. mieszkań. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na 21 projektów.
    Kiedy dzieci i młodzież zakończą kolędowanie, wezmą udział w spotkaniu w Parafii bł. Karoliny w Tarnowie. 8 stycznia 2011 roku przyjadą tam kolędnicy w barwnych strojach z całej diecezji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 Mszą św. Następnie uczestnicy zobaczą krótki film o realizacji projektów kolędniczych oraz wezmą udział w tradycyjnym konkursie na najładniejsze stroje kolędnicze. Będzie to, w kontekście rozpoczynającego się jubileuszu 225-lecia istnienia diecezji.

Rozesłanie kolędników misyjnych 2010. Rozesłanie kolędników misyjnych 2010.
Rozesłanie kolędników misyjnych 2010. Rozesłanie kolędników misyjnych 2010.
Rozesłanie kolędników misyjnych 2010. Rozesłanie kolędników misyjnych 2010.
Rozesłanie kolędników misyjnych 2010. Rozesłanie kolędników misyjnych 2010.

Rozesłanie kolędników misyjnych w żegocińskim kościele parafialnym.

[parafia]                                                                                                    [zegocina.pl - archiwum]