Dziesiątka nowych ministrantów Parafii w Żegocinie - 12.12.2010 r.

10 ASPIRANTÓW ZOSTAŁO MINISTRANTAMI W PARAFII ŻEGOCINA

    Mikołaj Kępa, Karol Świder, Bartłomiej Sarota, Dominik Waligóra, Marcin Szewczyk, Dawid Ptaszek, Kamil Kępa, Maciej Jędrzejek, Bartłomiej Jędrzejek, Wojciech Adamczyk - tych dziesięciu chłopców (z Bytomska, Rodziela i Żegociny) zostało w dniu 12 grudnia 2010 roku włączonych przez Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka do pełnienia służby ministranckiej. Przez wiele tygodni byli oni przygotowywani do tego wydarzenia i formowani do służby przy ołtarzu przez Księdza Janusza Psonaka.
    Witając aspirantów (tak nazywa się kandydatów na ministrantów), ich rodziców i uczestników niedzielnej sumy Ks. Proboszcz Leszek Dudziak gratulował chłopcom, ich rodzicom podjęcia decyzji o służbie dla Boga i wiernych. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie z faktu, że wśród ministrantów jest tylko jeden chłopiec z najliczniejszej miejscowości parafii - z Żegociny.
    Obrzęd włączenia aspirantów do służby ministranckiej był dokładnie taki sam, jak w latach poprzednich.
Każdy z kandydatów został wezwany z imienia i nazwiska, odpowiedział "jestem" i ustawił się w szeregu przed stopniem ołtarza. Następnie Ks. Janusz Psonak poprosił Ks. Proboszcza o dopuszczenie ich do pełnienia posługi ministrantów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Celebrans zapytał, czy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytną służbę ministrantów w zgromadzeniu liturgicznym? Ks. Janusz Psonak, który przygotowywał kandydatów, oznajmił, że zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach. Wtedy ks. proboszcz oznajmił, że przyjmuje tych chłopców do grona ministrantów. Po odmówieniu modlitwy i błogosławieństwie ks. proboszcz nałożył każdemu nowemu ministrantowi na komżę czerwoną pelerynkę. Natomiast ks. Janusz wręczył każdemu ministrantowi dyplom, zaświadczający, że chłopiec został dopuszczony do pełnienia funkcji ministranta w żegocińskiej parafii.
    W końcowej części nabożeństwa Ks. Leszek Dudziak ponownie podziękował rodzicom za przekonanie dzieci do służby ministranckiej, chłopcom za odwag podjęcia decyzji o służbie Bogu. Szczególne podziękowania wyraził także Księdzu Januszowi Psonakowi, którego nazywał seniorem (w odróżnieniu od drugiego wikariusza - imiennika - Ks. Janusza Krasa). Prosił także o modlitwę w intencji nowych ministrantów. Delegacja nowych ministrantów wręczyła Księdzu Proboszczowi wiązanki kwiatów, za które podziękował, ale stwierdził, że należą się one przede wszystkim Księdzu Janiszowi Psonakowi, który wiele czasu poświęcił na pracę z kandydatami na ministrantów. 
     Po zakończeniu nabożeństwa księża z żegocińskiej parafii, niektórzy rodzice i nowi ministranci zrobili sobie pamiątkową, wspólną fotografię.

  Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010. Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010.
 Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010. Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010.
 Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010. Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010.
Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010. Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010.
 Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010.  Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010.
Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010. Włączenie nowych ministrantów do posługi - 2010.
Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 12.12.2010.

MINISTRANCI 2009 >>>

MINISTRANCI 2008 >>>

[wstecz]

[parafia]