Odpust 2010 w Parafii Żegocina.

DWUDNIOWY ODPUST W PARAFII ŻEGOCINA - 5-6.12.2010

DZIEŃ PIERWSZY

    Każdy odpust parafialny jest szczególnym, starannie przygotowanym pod każdym względem, wydarzeniem w życiu parafii. W tym roku parafianie z Żegociny świętują swojego Patrona - Świętego Mikołaja Biskupa - przez dwa dni. Uroczystość odpustową poprzedziły rekolekcje, które w tym roku prowadził kolega rokowy Ks. Proboszcza Leszka Dudziaka - Ks. Kazimierz Trybułą, rodem z niedalekiego Sobolowa, a pracujący obecnie w Grywałdzie.
    On też przewodniczył uroczystej sumie odprawionej w niedzielę odpustową, w dniu 5 grudnia 2010 r. W koncelebrze wystąpili: Ks. Proboszcz Leszek Dudziak i Ks. Janusz Sądel - rodak z Żegociny, pracujący w Kurii Rzeszowskiej. Wygłoszona przez Ks. Rekolekcjonistę homilia była apelem o pielęgnowanie cnót, jakimi w swoim życiu odznaczał się Święty Mikołaj oraz o troskę o księży pracujących w parafii.
    W końcowej części mszy świętej, uświetnionej przez Zespół "Oaza", czciciele Św. Mikołaja mogli ucałować Jego  relikwie znajdujące się w tutejszym kościele. Potem zgodnie z tutejszą tradycją oddali hołd Patronowi Kościoła i Parafii poprzez krótką pielgrzymkę wokół ołtarza.
    Po złożeniu podzękowań Księdzu Rekolekcjoniście Ks. Proboszcz zaapelował do wiernych o udział w drugiej części uroczystości, która mieć będzie miesjce w poniedziałek. - 6 grudnia 2010 roku - drugi dzień Odpustu. Na sumę Ksiąz Proboszcz zaprasił  całą parafię, grupy parafialne, służbę liturgiczną, orkiestrę, strażaków, chór. "Oazę", poczty sztandarowe - prosił Proboszcz.
    Wychodzący z kościoła wierni mogli złożyć datki, zbierane przez Szkolne Koło "Caritas" z PSP w Bytomsku i w zamian otrzymać przygotowane przez dzieci świąteczne aniołki. 

Kościół w Żegocinie w dniu 5 grudnia 2010 r.

Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010

Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010

Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010

Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010 Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010
Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010 Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010
Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010 Odpust w Parafii Żegocina - 5.12.2010
Odpust w Parafii Żegocina - Dzień pierwszy - 5.12.2010 r.

DZIEŃ DRUGI - 6.12.2010

Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
     Obchodzony także w poniedziałek 6 grudnia 2010 roku odpust parafialny w Żegocinie miał jeszcze bardziej uroczystą oprawę niż dzień pierwszy. Stało się tak ze względu na przyjazd do Żegociny Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej Ks. Andrzeja Jeża. Został On zaproszony przez Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka i podczas sumy poproszony o odsłonięcie i poświęcenie epitafium poświęconego wieloletniemu proboszczowi - Ks. Wojciechowi Białasowi.
    Zanim to się stało Księdza Biskupa powitała delegacja dzieci a także Święty Mikołaj. Po ceremonii odsłonięcia i pobłogosławienia epitafium kontynuowano nabożeństwo. Ksiądz Biskup wygłosił homilię, a potem wraz z pozostałymi celebransami przyjął dary ofiarne parafian i przewodniczył mszy świętej, uświetnionej przez Orkiestrę Dętą z Żegociny. Obecne były poczty sztandarowe, w tym ten z PSP w Bytomsku, która nosi imię Świętego Mikołaja. Przybyło także kilkunastu kapłanów, w tym księża rodacy.
    Tradycyjnie już w końcowej części uroczystości odpustowych wierni całowali relikwie Patrona Parafii Św. Mikołaja, a także odbywali pielgrzymkę wokół ołtarza.  Przy wychodzeniu z kościoła otrzymywali zdjęcie księdza Wojciecha Białasa, na odwrocie którego zamieszczona została treść napisów umieszczonych na epitafium. Mogli także posłuchać krótkiego koncertu żegocińskiej orkiestry.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie - 6.12.2010 r. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.
Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie. Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie.

Drugi dzień odpustu parafialnego w Żegocinie - 6,12,2010 r.

RELACJA WIDEO >>>

[parafia]                                                                                                    [zegocina.pl]