Ksiądz Ryszard Sroka podczas czytania Ewangelii w kościele parafialnym w Żegocinie.

Ś.P. Ks. Ryszard Sroka podczas odprawiania mszy świętej z Ks.L. Dudziakiem.
ZMARŁ KS. RYSZARD SROKA - RODAK Z RODZIELA

    W czasie uroczystości odpustowych w dniu 6 grudnia 2010 roku dotarła do uczestników nabożeństwa smutna informacja. Ks. Proboszcz Leszek Dudziak poinformował o śmierci pochodzącego z Rozdziela Ks. Ryszarda Sroki, który przez ostatnie dwa lata zmagał się z chorobą nowotworową.
    Zmarły Kapłan urodził się 5 lutego 1968 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 roku. Był kapłanem diecezji sosnowieckiej.
     Pogrzeb Ś.P. ks. Ryszarda Sroki odbył się 9 grudnia w Żegocinie. Mszy świętej żałobnej i ceremonii pogrzebowej przewodniczył Ks. Bp. Grzegorz Kaszak - Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. Przybyło na nią wielu kapłanów, w tym księża rodacy z żegocińskiej parafii, koledzy seminaryjni, delegacja wiernych  z Parafii Świętej Barbary w Sosnowcu (ze sztandarem przyjechała tu m. in. delegacja Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa), delegacje szkół z Rozdziela, Żegociny, Trzciany, wielu rodaków z Rozdziela i parafian z Żegociny. Kościół ledwie pomieścił wszystkich uczestników tego pogrzebu. Była honorowa warta górników i strażaków, którzy przyszli z pocztami sztandarowymi, śpiewał Chór Parafialny z Żegociny, grała Orkiestra Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. Homilię wygłosił Ks. Bp. Ordynariusz Grzegorz Kaszak.
    Słowa ostatniego pożegnania padły zarówno w kościele (po mszy świętej przemawiali tu: kolega szkolny z Rozdziela, przedstawicielka Rady Duszpasterskiej Anna Rogala, Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, ksiądz - kolega seminaryjny, rodak z Rozdziela, Ks. Józef Bobowski rodem z Rozdziela), jak i na cmentarzu parafialnym w Żegocinie (brat), gdzie zmarły kapłan został pochowany.
    Ks. Ryszard Sroka urodził się 5 lutego 1968 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 roku. Jako wikariusz pracował w kilku parafiach.
Przez wiele lat pracował w Będzinie - Osiedle Syberka - Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W 2003 roku został przeniesiony z parafii Narodzenia NMP w Szreniawie do Parafii Św. Barbary w Sosnowcu, w której był wikariuszem w latach 2003-2008. 23 sierpnia 2008 roku  został przez biskupa Adama Śmigielskiego skierowany do Parafii pw. św. Barbary PM w Sosnowcu. Przebywał także w Domu Kapłanów pw. Św. Józefa w Będzinie (w 2010 r.)
   
Zmarł 6 grudnia 2010 roku o godz. 10.30. Ostatnie miesiące przebywał w rodzinnych stronach. Jak mówił współcelebrans mszy świętej - Ks. Proboszcz z Żegociny Leszek Dudziak, Ks. Ryszard Sroka, z którym widział się w ostatnich miesiącach w każdą niedzielę, nigdy się nie skarżył, nie narzekał. Przeżywał wszystko w skupieniu i przygotowywał się na drogę do Domu Pana.

    Boże, który obdarzyłeś godnością kapłańską Twego sługę Ryszarda i dałeś mu udział w kapłaństwie Chrystusa, spraw, prosimy, aby na wieki został włączony do społeczności świętych. Amen.

POGRZEB KS. RYSZRDA SROKI - ŻEGOCINA 09.12.2010

Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Homilia Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka.
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Jezry Błoniarz - Wójt.
Józef Jachorek - Anna Rogala. Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Ks. Józef Bobowski. Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Ks. Proboszcz Leszek Dudziak. Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki
Poczty sztandarowe strazy pożarnych Gminy Żegocina. Grobowiec, w którym złożono ciało Ks. R. Sroki.

Pogrzeb Ś.P. Ks.Ryszarda Sroki - Żegocina - 09.12.2010 r.

Podziękowanie.

   Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w  uroczystościach pogrzebowych mojego Syna - Księdza Ryszarda Sroki: JE Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Sosnowieckiej Grzegorzowi Kaszakowi, Kapłanom, a w szczególności Ks. Proboszcowi Leszkowi Dudziakowi, wikariuszom: Ks. Januszowi Psonakowi, Ks.Januszowi Krasowi i ks. Romanowi Łagoszowi, Wiernym z Parafii Sw. Barbary w Sosnowcu oraz Będzin - Syberka i Szreniawa, w których pracował mój Syn, Wiernym z Parafii Żegocina, w tym tak licznie przybyłym mieszkańcom Rozdziela, Wiernym z parafii ościennych, Wójtowi Gminy Żegocina Panu Jerzemu Błoniarzowi, Przedstawicielom Rady Parafialnej, Orkiestrze pod dyrekcją Pana Mieczysława Kędry, Chórowi Parafialnemu, Strażakom z Gminy Żegocina, Lektorom i Ministrantom.
     Serdecznie dziękuję Wszystkim, których nie zdołam wymienić, a którzy w tych ciężkich chwilach okazali mi wiele serca i współczucia. Bóg zapłać !
                                                                                                                                             Janina Sroka

[zegocina.pl-archiwum]                                                          [parafia]