Niedziela Palmowa - 1.04.2012 w Żegocinie.

ŚNIEŻNA NIEDZIELA WIERZBNA - 01.04.2012

     Niedziela Palmowa - zwana też Kwietną, Wierzbną lub Różdżkową, jest wstępem do Wielkiego Tygodnia. Wprowadza ludzi w atmosferę wydarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia wierni uczestniczą we mszy, podczas której ksiądz święci palmy - symbol odradzającego się życia. Zwyczaj święcenia zielonych gałązek wprowadzono do liturgii kościelnej w XI w., na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w niedzielę poprzedzającą Jego śmierć na krzyżu.
    W tym roku Niedziela Palmowa wypadła na dzień 1 kwietnia. Niestety nie dopisała pogoda. Po kilku pogodnych i ciepłych już dniach, w nocy z soboty na niedzielę, spadł śnieg i padał także w niedzielę przed i w czasie sumy. Dlatego też nie odbyła się procesja z palmami wokół kościoła. Palmy zostały poświęcone więc w kościele przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka, który także celebrował całe nabożeństwo oraz sam odczytał tekst Ewangelii Świętego Marka o Męce Pańskiej.
    Tegoroczna Niedziela Palmowa w Żegocinie jest jednocześnie pierwszym dniem tegorocznych rekolekcji. W początkowej części mszy świętej Ks. Leszek Dudziak przedstawił zebranym
przybyłego z Sosnowca - Zagórza (wikariusza z Parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego) rekolekcjonistę - ks. Artura Seweryna. Podczas sumy ksiądz rekolekcjonista wygłosił homilię, w której wzywał do prawdziwego przeżywania mszy świętej i powszechnego udziału w rekolekcjach. Wyraził także swoje oczarowanie ilością i wielkością palm przyniesionych przez parafian z Żegociny.
   Po zakończeniu nabożeństwa w kościele odbył się tradycyjny już konkurs palm, w którym nagrodzono 23 osoby.

Kościół w Żegocinie w Niedzielę Palmową 2012. Opady śniegu utrudniały dotarcie z palmami do kościoła.
Niedziela Palmowa - 1.04.2012 w Żegocinie. ksiądz proboszcz wita księdza rekolekcjonistę.
Poświęcenie palm. Czytanie Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Marka.
Homilia ks. rekolekcjonisty. Ks. rekolekcjonista - Artur Seweryn z Sosnowca.
Niedziela Palmowa - 1.04.2012 w Żegocinie. Konkurs palm.
Niedziela Palmowa - 1.04.2012 w Żegocinie.
  RELACJA WIDEO >>> KONKURS PALM >>>

[archiwum.zegocina.pl.]                                                                                     [parafiazegocina]