XIII DZIEŃ PAPIESKI W PARAFII ŻEGOCINA - 13.10.2014

XIII Dzień Papieski.

  Od roku 2001 roku obchodzony jest w polskim kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski - dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym bł. Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października - rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.
   W kolejnych latach Dniom Papieskim przyświęcały hasła: w 2001 - Pontyfikat Przełomów, 2002 - Jan Paweł II - Świadek nadziei, 2003 - Jan Paweł II - Apostoł Jedności, 2004 - Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju, 2005 - Jan Paweł II - Orędownik prawdy, 2006 - Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia, 2007 - Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka, 2008 - Jan Paweł II - Wychowawca młodych, 2009 - Jan Paweł II - Papież wolności, 2010 - Jan Paweł II - Odwaga świętości, 2011 - Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy, 2012 - Jan Paweł II - Papież rodziny. W roku obecnym Dzień Papieski jest w dniiu 13 października i zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski obowiazuje w nim hasło: Jan Paweł II - Papież dialogu.  
    XIII Dzień Papieski zbiega się w czasie z 35-rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jak co roku obchodom Dnia Papieskiego towarzyszyć będą Msze Święte, nabożeństwa, konferencje naukowe, panele dyskusyjne, koncerty, wydarzenia kulturalne i sportowe.
    Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Obecnie objętych pomocą jest już 2500 osób z całego kraju, ale potzreby są jeszcze większe.
   W obchody XIII Dnia Papieskiego włącza się także społeczność Parafii w Żegocinie. Rozpoczęła je PSP w Żegocinie, która w dniu 11 października, podczas uroczystego apelu szkolnego, wspólnie odśpiewałą "Barkę", a także wysłuchała wspomnień o Bł. Janie Pawle II. Uczniowie pod kierunkiem Pana Wiesława Wolaka przygotowali prezentacje o życiu bł. Jana Pawła II, która zostanie przedstawiona uczniom 16 października - w kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

   Organizatorzy XIII Dnia Papieskiego apelują: "Buduj z nami żywy pomnik Jana Pawła II. Pomóż zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wpłać na stypendia ! Wyslij SMS "Pomoc" pod numer 7250 (2,46 złz VAT, zadzwoń: 704207250 (2,50 zł z VAT) lub wpłać na konto Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia: 811320110429796023200000001.

 Należy dodać, że w Dniu Papieskim datki zbierane będą przy kościołach do specjalnie oznakowanych puszek.

Dzień Papieski w PSP w Bytomsku.

DZIEŃ PAPIESKI W PSP W BYTOMSKU - 18.10.2013

     Tegoroczny Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Bytomsku obchodzono 18 października. Poranek z Janem Pawłem II miał uroczysty charakter. Najpierw przedstawione zostały najważniejszych wydarzeń z życia Karola Wojtyły. Później obejrzano wywiad Ojca Świętego z dziećmi, co sprawiło nam wiele radości, jak słuchaliśmy odpowiedzi na stawiane Mu pytania.
    Każde dziecko przekonało się, że Jan Paweł II był człowiekiem dialogu, gdyż umiał rozmawiać z każdym człowiekiem. Z tym dużym, i z tym małym. Nasz Papież był również wielkim Przyjacielem Dzieci. Chętnie słuchał tych najmniejszych i każdemu miał coś do powiedzenia. Na zakończenie wszyscy odśpiewali "Barkę"- ulubioną pieśń oazową Naszego Wielkiego Rodaka, a każdy uczestnik apelu dostał obrazek z wizerunkiem Bł. Jana Pawła II.

Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r.

Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 18.10.2013 r.

[wstecz]

[zegocina.pl]