I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.

I KOMUNIIA ŚWIĘTA W PARAFII ŻEGOCINA - 12.05.2013

    Oczekiwany przez dzieci, ich rodziców, rodziców chrzestnych całe rodziny i wszystkich parafian, radosny dzień I. Komunii Świętej, nastał w żegocińskiej parafii w dniu 12 maja 2013 roku, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
    Przybyłych w pochmurny i dosyć chłodny dzień powitał przed frontonem kościoła ks. proboszcz Leszek Dudziak. Tu dzieci poprosiły go o udzielenie Sakramentu, tu rodzice udzielili dzieciom błogosławieństw i tu miały miejsce pierwsze elementy liturgiczne.
Po wejściu do kościoła rozpoczęła się uroczysta msza święta, podczas której Ks. Proboszcz Leszek Dudziak wygłosił krótką homilię. Prosił w niej rodziców, rodziców chrzestnych i dzieci, aby przez całe życie starały się przyjmować jak najczęściej Komunię Świętą.    
    Podczas mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz złożenie przez dzieci nowych przyrzeczeń, w tym o powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych do ukończenia 18 roku życia. Przed liturgią eucharystyczną, dzieci złożyły dary ofiarne, m. in. kwiaty, chleb, oraz kluczyki do odnowionego kosztem rodziców i pozłoconego tabernakulum.
Rodzice i dzieci komunijne aktywnie włączały się w przebieg uroczystości poprzez czytanie tekstów liturgicznych, składane prośby i podziękowania. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał zwłaszcza ksiądz katecheta Antoni Lelito.
    W zeszłym roku do I. Komunii Świętej przystąpiło 54 dzieci, w tym tylko 35 (20 z PSP w Żegocinie, 7 z PSP w Bytomsku i 8 z PSP w Rozdzielu). Jest to odzwierciedleniem dużego niżu demograficznego, jaki dotyka parafię w ostatnich latach.
W końcowej części nabożeństwa, ksiądz proboszcz poświęcił obrazki - Pamiątki I Komunii Świętej oraz - po raz pierwszy także małe bochenki chleba (to zwyczaj przyjęty z Rozdziela), które na zakończenie panie katechetki i ksiądz katecheta Antoni przekazali dzieciom i ich rodzicom.
    Dzieci złożyły podziękowania i podarowały kwiaty wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu ich do przyjęcia I Komunii Świętej, tj. księżom, katechetkom, dyrektorkom szkół i wychowawcom klas.
Po rozdaniu tych pamiątek przyjęcia I. Komunii Świętej - zgodnie z wieloletnią już tradycją - wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia. To one i przeżyte w kościele chwile dzieci pamiętać będą przez całe życie.

I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.

I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 12.05.2013 r.

Dzieci z Parafii Żegocina Dzieci z Bytomska.

Dzieci z Parafii Żegocina

Dzieci z Bytomska.

 
Dzieci z Rozdziela. Dzieci z Żegociny i Bełdna.

Dzieci z Rozdziela.

Dzieci z Żegociny i Bełdna.

RELACJA WIDEO >>>

[parafia]

[zegocina.pl]