Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" 08.06.2013 r.

ODPUST W KAPLICY "POD LIPAMI" - ROZDZIELE - 08.06.2013 r.

    W sobotnie przedpołudnie 8 czerwca 2013 roku, w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu, odprawiona została przez ks. Antoniego Lelito odpustowa msza święta. Licznie przybyli wierni oddali cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny, które patronuje temu miejscu.
   Msza św. została odprawiona w intencji fundatora kaplicy ks. prof. Michała Krawczyka, który tak opisuje historię figury:
"Napis pod figurą Matki Boskiej: Pamiątka 1846 r. świadczy, że figura postawiona została przez właściciela dworu jako wotum dziękczynne za uratowanie życia w czasie okrutnej "rabacji" w 1846 r. Przy końcu XIX w. dwór został jednak rozparcelowany i w ten sposób w dawnym dworze znalazła się moja siostra Maryja, która wyszła za mąż, za Ignacego Srokę ze Słopnic Szlacheckich. Ponieważ figura Matki Boskiej, na obcej stojąca parceli, była opuszczona zupełnie, zaopiekował się nią mąż Maryji, Ignacy Sroka i w ten sposób opieka nad figurą przeszła na moją rodzinę i na mnie. Otoczeniem figury były stare wspaniałe lipy, wśród których urządzone było ogrodzenie figury, a w setną rocznicę postawienia figury, to jest w r. 1946 dodano dzwonek, którym wzywa się codziennie trzykrotnie wiernych do pozdrowienia Maryji. Ponadto - jak świadczy latarnia przed figurą wisząca - Ignacy Sroka i jego następcy codziennie ze składek dobrowolnych palili świeczkę ku czci Niepokalanej aż do czasu zastosowania światła elektrycznego, to jest do 1961 roku. Budowa Kaplicy pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia rozpoczęta była w sierpniu 1858 r. na pamiątkę setnej rocznicy zjawienia się Niepokalanej w Lourdes. Ponieważ budowa nie była prowadzona od razu do końca mimo mego wyraźnego żądania, została w grudniu 1958 r. przez władze świeckie zahamowana i utrudniana aż do jesieni 1960 r. W tym roku została wreszcie sprawa budowy przez milicję umorzona, z wiosną r.1961 kaplica wykończona i w drugi dzień Zielonych Świąt, to jest 22 maja 1961 r. uroczyście poświęcona, poczem pierwsza msza św. dziękczynna przez podpisanego odprawiona" (ks. Michał Krawczyk 1961).
   Na zakończenie nabożeńśtwa ksiądz proboszcz Leszek Dudziak podziękował wszystkim czcicielom Matki Bożej za przybycie na uroczystość odpustową i pieczę nad tym miejscem.
   Kaplica "Pod Lipami" nadal niezmiennie cieszy się wielką opieką i umiłowaniem ze strony mieszkańców Rozdziela i okolicznych wiosek, wciąż mając opinię łaskami słynącej. Na coroczny czerwcowy odpust przybywają tu pielgrzymi z odległych nawet terenów i tak było tym razem. Wielu wiernych udaje się również corocznie do kaplicy w wieczornej procesji w dniu 13 sierpnia.

Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" 08.06.2013 r. Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" 08.06.2013 r.
Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" 08.06.2013 r. Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" 08.06.2013 r.

Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" 08.06.2013 r.

ARCHIWALNE FOTOGRAFIE

Figura Matki Boskiej w Rozdzielu. Ok. 1950 r. Figura Matki Boskiej w Rozdzielu. Ok. 1950 r.
Figura Matki Boskiej w Rozdzielu. Ok. 1952 r. Figura Matki Boskiej w Rozdzielu. Ok. 1950 r.
Kaplica pod Lipami w Rozdzielu w trakcie budowy - ok. 1959 r. Budowniczy Kaplicy - Ks. Michał Krawczyk. Rok  1961.
Uroczystość poświęcenie Kaplicy pod Lipami - Maj 1961 rok.

Zdjęcia archiwalne - Kapliczka "Pod Lipami" w Rozdzielu.

Materiał nadesłany: Jolanta Jałowiecka-Paruch

WIĘCEJ O KAPLICY "POD LIPAMI" W ROZDZIELU >>>

[parafia]                                                                         [www.archiwum.zegocina.pl]