Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.

PIELGRZYMKA DLA GRUP PARAFIALNYCH DO LIMANOWEJ - 21.09.2013

  W sobotę 21 września 2013 r. 35 dziewcząt z Zespołu "OazaA i DSM oraz 5 ministrantów pracujących przy Parafii św. Mikołaja w Żegocinie uczestniczyło pod kierunkiem ks. Janusza Krasa, diakona Pawła Krawczyka i Pani Anny Rogala w pielgrzymce dla grup przyparafialnych do Limanowej. Wszyscy uczestniczyli w Mszy świętej, w czasie której kazanie wygłosił ks. Bogdan Stelmach.    
    Uczestnicy Mszy św. wspólnie ze Scholą z Limanowej śpiewali piosenki religijne, modlili się o zdrowie swoje i swoich bliskich. Po Mszy świętej pielgrzymi zostali poczęstowani bułkami maślanymi oraz gorącą herbatą. Po zakupieniu odpustowych pamiątek grupa udała się do domu. Na zakończenie pielgrzymki dziewczęta podziękowały opiekunom oraz panu kierowcy za bezpieczną podróż.

Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.  Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.
Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.  Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.
Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.  Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.
Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r. Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.

Pielgrzymka grup parafialnych do Limanowej - 21.09.2013 r.

Materiał nadesłany: AR

[parafia]                                                                                             [archiwum.zegocina.pl]