XIV DZIEŃ PAPIESKI W PARAFII ŻEGOCINA - 12.10.2014

XIV Dzień Papieski - plakat.

  Od roku 2001 roku obchodzony jest w polskim kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski - dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym bł. Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października - rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.

   Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy 12 października pod hasłem "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie!". Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego.
   Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerująświętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni.
   Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką - podkreślał ks. Dariusz Kowalczyk w przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego.

   W obchody XIV Dnia Papieskiego włączyły się także: Parafia w Żegocinie oraz szkoły. 

   Możesz pomóc wpłacając pieniądze na konto Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w sposób tradycyjny. Dane do wpisania na blankiecie przelewu:

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ;
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa
Nr 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
Bank PEKAO S.A., XIII O/Warszawa
Dopisek: "Wpłata na stypendia"

Pomóż zdolnej młodzieży.

Dzień Papieski w PSP wŻegocinie - 15.10.2014 r.

DZIEŃ PAPIESKI W PSP W ŻEGOCINIE - 15.10.2014

    Tegoroczny apel z okazji Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej w Żegocinie był pierwszą częścią spotkania w auli szkolnej i odbył się 15 października 2014 roku przed uroczystością zorganizowaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście (m. in. Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Pan Jan Marcienek, Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, ks. proboszcz Leszek Dudziak mogli obejrzeć specjalnie przygotowana na tę okazje multimedialną prezentację przypominającą postać Nawiększego z Polaków - Papieża Jana Pawła II.
   Nieco wcześniej o genezie Dnia Papieskiego oraz prowadzonej przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" akcji zbierania pieniędzy na stypendia dla uczniów i studentów mówiła do zgromadzonych Pani Anna Rogala - Dyrektor PSP w Żegocinie. Z tej pormy pomocy skorzystało już ponad 2,5 tysiąca osób z całej Polski.
   Ksiadz proboszcz Leszek Dudziak wyraził uczniom i nauczycielom wdzięcznośc za zorganizowanie uroczystości. Stwierdził, że szkoła ma powód, aby w spośób szczególny czcić Św. Jana Pawła II. Bo to właśnie On ogłosił Świętą obecną Patronkę Szkoły - Świętą Jadwigę. Kapłan przypomniał także jak trudne życie miał Jan Paweł II. Przekazał do szkolnej biblioteki kolejna książkę - album o Janie Pawle II. Zaprosił także na mszę świętą w liturgiczne święto Jana Pawła II, przypadające w dniu 22 października. - Dobrze, że mamy takiego Świętego, który może być wzorem dla dzieci, rodziców i nauczycieli - powiedzial kapłan.
    Hołd wdzięczności Świętemu Janowi Pawłowi II złożyli uczniowie wspomniana już prezentacją oraz wierszami i piosenkami, m. in. "Ojcze święty błogosław nam".

Dzień Papieski w PSP w Żegocinie - 15.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Żegocinie - 15.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Żegocinie - 15.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Żegocinie - 15.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Żegocinie - 15.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Żegocinie - 15.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Żegocinie - 15.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r.
DZIEŃ PAPIESKI W PSP W BYTOMSKU - 23.10.2014

   W  dniu  23  października 2014 roku  w Szkole Podstawowej w Bytomsku odbyła się uroczysta akademia z okazji XIV Dnia Papieskiego. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w prelekcji, którą przeprowadziła pani Lucyna Liszka, nauczycielka religii. Prezentacja multimedialna dotyczyła życia i nauczania Jana Pawła II. Dzięki tej prezentacji mogliśmy sobie przypomnieć najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy także fragmentów homilii papieża, które wygłaszał on podczas pielgrzymek do Polski.
      Na akademii podsumowano również dwa szkolne konkursy przeprowadzone z okazji Dnia Papieskiego. W konkursie wiedzy pt. "Życie i nauczanie Jana Pawła II " wzięli udział uczniowie z klas IV - VI. Pytania konkursowe dotyczyły zarówno biografii, jak i nauczania papieża. W konkursie plastycznym pt. Jan Paweł II " wzięli udział uczniowie z klas II - VI. Ich zadaniem było przedstawienie postaci Jana Pawła II korzystając z różnych technik plastycznych. Wszystkie prace konkursowe zostały umieszczone na szkolnej wystawie poświęconej Janowi Pawłowi II.
   Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Na  zakończenie uroczystości wspólnie zaśpiewaliśmy ulubione pieśni Jana Pawła II.

Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r.
Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r. Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r.

Dzień Papieski w PSP w Bytomsku - 23.10.2014 r.

Materiał nadesłany: Tekst: Bronisława Dziedzic Fasuga i Lucyna Liszka, foto: Maria Nazimek.

[wstecz]

[archiwum.zegocina.pl]