Bierzmowanie w Żegocinie - 05.05.2014 r.

KS. BP. WŁADYSŁAW BOBOWSKI  PO RAZ DZIESIĄTYBIERZMOWAŁ W ŻEGOCINIE - 05.05.2014

   5 maja 2014 roku J.E. Ks. Bp. Władysław Bobowski udzielił w żegocińskim kościele parafialnym sakramentu bierzmowania 66. gimnazjalistom. W uroczystym nabożeństwie majowym, a następnie uroczystej mszy świętej tradycyjnie już uczestniczyli: młodzież z Parafii w Kamionnej i Żegocinie, świadkowie i rodzice bierzmowanych.
   Mszę świętą w koncelebrze odprawili: Ks. Bp Władysław Bobowski, Ks. Jerzy Jawor - Proboszcz z Kamionnej i Ks. Leszek Dudziak - Proboszcz z Żegociny. Przybywającego do żegocińśkiej parafii Księdza Biskupa powitała najpierw delegacja rodzinna Państwa Bilskich z Bełdna, a potem Ksiądz Proboszcz Leszek Dudziak. W swoim wystapieniu przypomniał okoliczności pierwszego pobytu Ks. B-pa Bobowskiego w żegocińskiej parafii, co miało miejsce 30 kwietnia 1975 roku, w dwa miesiące po mianowaniu go biskupem. Ksiądz proboszcz podał także interesujące dane o ilości bierzmowanych w latach poprzednich. Zebrani usłyszeli, że w 1949 roku w Żegocinie było 1360 bierzmowanych, w 1975 roku - 94, w roku bieżacym 66, w tym 18 z Kamionnej. Poinformował także, że spośród 32 bierzmowań w okresie od 1975 do 2014 KS. Bp Bobowski udzielał w Żegocinie sakramentu bierzmowania 9 razy, więc tegoroczne było jubileuszowe - dziesiąte. Poprosił Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania oraz modlitwę w intencji bierzmowanych. Powitał także wszystkich uczestników nabożeństwa.
   Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć "wiek rozeznania", czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny. Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup.  
   Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych - najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.
   Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: "Pokój z Tobą" bierzmowany odpowiada: "I z duchem twoim". Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.
   Pidczas uroczystej mszy świętej kazanie wygłosił Ks. Bp Bobowski. Zawarł w nim wiele swoich wspomnień związanych z bierzmowaniem. Delegacje bierzmowanych złożyły dary ołtarza.Nabożeńśtwo uświetniła parafialna schola, prowadzona przez Panią Annę Rogala.
   Po poświęceniu krzyży, które młodzież miała zawieszone na szyi oraz innych przedmiotów religijnych Ks. Biskup udzielił zgromadzonym w świątyni błogosławieństwa. Na jego zakończenie bierzmowani otrzymali książeczkę autorstwa Ks. Marka Dziewieckiego pt. "Mocni w Duchu Świętym - drogowskazy na szczęśliwe życie".

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 5 maja 2014 roku.

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]                                                                                                             [parafia]