20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej.

"OAZA" I DSM NA  PIELGRZYMCE W LIMANOWEJ - 20.09.2014

    Po raz kolejny, tym razem w sobotę 20 września 2014 roku, 35 dziewcząt z Zespołu "Oaza" i DSM oraz 1 ministrant pracujący przy Parafii św. Mikołaja w Żegocinie uczestniczyło pod opieką ks. Janusza Krasa, Pani Anny Rogala oraz animatorek w pielgrzymce dla grup przyparafialnych do Limanowej.
   Wszyscy uczestniczyli w Mszy świętej, w czasie której kazanie wygłosił ks. Artur Ważny - dyrektor nowego Wydziału Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ds. Nowej Ewangielizacji. Uczestnicy Mszy św. wspólnie ze Scholą z Limanowej śpiewali piosenki religijne, modlili się o zdrowie swoje i swoich bliskich.
   Po Mszy świętej pielgrzymi zostali poczęstowani bułkami maślanymi oraz gorącą herbatą. Po zakupieniu odpustowych pamiątek grupa udała się do domu. Na zakończenie pielgrzymki dziewczęta podziękowały opiekunom oraz panu kierowcy za bezpieczną podróż.

20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej. 20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej.
20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej. 20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej.
20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej. 20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej.
20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej. 20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej.

20.09.2014 - Pielgrzymka DSM i "Oazy" do Limanowej.

[archiwumzegocina.pl]

[parafia]