Uroczystości jubileuszowe w Żegocinie - 17.08.2014 r.

JUBILEUSZE KAPŁAŃSTWA KSIĘŻY ROŚKÓW - ŻEGOCINA - 17.08.2014

    W niedzielę  - 17. sierpnia 2014 roku w żegocińskim kościele parafialnym, podczas sumy, uroczyście świętowano jubileusze kapłaństwa braci Bronisława i Stanisława Rośków z Łąkty Górnej. Nabożeństwu przewodniczył Ks. dr Infułat Adam Kokoszka -    wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa, wykładowca teologii moralnej w WSD w Tarnowie.
    Dziękować Bogu za 25 lat kapłaństwa Ks. Stanisława Roska i 40 lat Ks. Bronisława Rośka przybyło do żegocińskiej świątyni ponad 30 kapłanów, wielu mieszkańców Łąkty (w tym ubrany w stroje ludowe Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta") i parafian z Żegociny.
   Jubilatów, którzy przyjechali z Łąkty Górnej pięknie ozdobionymi bryczkami witała Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie. Tuz przed rozpoczęciem mszy świętej w asyście ministrantów, lektorów i kapłanów Jubilaci zostali wprowadzeni w procesji do ołtarza.
   W pierwszej części nabożeństwa gratulacje oraz życzenia dla Kapłanów - Jubilatów składały poszczególne grupy parafialne: dzieci w krakowskich strojach, KSM i DSM, lektorzy i ministranci, dorośli oraz w imieniu samorządu Wójt Jerzy Błoniarz. Kapłani otrzymali piękne bukiety kwiatów oraz inne upominki, w tym obraz z wizerunkiem żegocińskiego kościoła i albumy "Śladami Jana Pawła II po Ziemi Bocheńskiej".
   Oprócz wspomnianych już Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" oraz Orkiestry Dętej CKSiT w Żegocinie uroczystą mszę świętą uświetniły także: zespół parafialny "Oaza" oraz Chór Parafii Św. Mikołaja w Żegocinie.
   W swoim kazaniu Ks. Infułat Kokoszka wiele mówił o kapłaństwie, o powołaniu i modlitwach o nie, o roli kapłanów. - Niech ta jubileuszowa uroczystość zaowocuje w parafii i dekanacie lipnickim nowymi powołaniami do służby bożej w kościele - powiedział na zakończenie homilii.
   O potrzebie modlitwy o powołania mówił w końcowej części nabożeństwa także Ks. Proboszcz Leszek Dudziak. Także on złożył gratulacje i życzenia dla wszystkich Księży Jubilatów uczestniczących w nabożeństwie. Poinformował o obecności w asyście mszalnej byłych wikariuszy z żegocińskiej parafii, m. in. Ks. Stanisława Nowaka, Ks. Józefa Atłasa, Ks. Stanisława Pietrzaka. Poprosił o modlitwę w intencji żyjących, a także zmarłych "żegocińskich wikariuszy", w tym kilkakrotnie wspomnianego ks. Witolda Rybskiego.
   W imieniu Jubilatów podziękował ks. Bronisław Rosiek. - Dziękuję Bogu za powołanie, za to, że spotkałem na mojej drodze kapłańskiej dobrych ludzi: członków rodziny, nauczycieli, kapłanów - kolegów rokowych. Podziękował za piękną muzyczną oprawę nabożeństwa. Podziękowania złożył także księdzu proboszczowi Leszkowi Dudziakowi oraz parafianom. Zakończył apelem: - Poczujmy się odpowiedzialni w naszych rodzinach za powołania. Pamiątką dzisiejszego spotkania będą obrazki. Zawsze, gdy znajdą się w Waszych rękach, odmówcie modlitwę o powołania - poprosił.
   Obrazki - pamiątki obu kapłańskich jubileuszy, zostały rozdane uczestnikom nabożeństwa przy wyjściu z kościoła. Opuszczających świątynię wiernych oraz kapłanów, pożegnała krótkim koncertem Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie.  

Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.

Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.

Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.

Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.

Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.

Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.

Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
 
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r. Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
Jubileusze księży Rośków - Żegocina - 17.08.2014 r.
WIĘCEJ O KSIĘŻACH Z ŁĄKTY >> RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]                                                                                                             [parafia]