Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

NIEDZIELA PALMOWA W ŻEGOCINIE - 14.04.2014

     Niedziela Palmowa jest jednym z najstarszych świąt kościelnych, bo została wprowadzona do liturgii kościelnej już w IV wieku. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest jednocześnie zapowiedzią Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Odnosi się do wydarzenia opisywanego w Ewangelii - uroczystego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta witali Jezusa z wielką euforią, krzycząc "Hosanna Synowi Dawidowemu" i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm.
    Niedziela Palmowa to święto ruchome. W tym roku wypadła na dzień 13 kwietnia. Tym razem dopisała pogoda, więc bez przeszkód można było odbyć procesję z palmami wokół kościoła. Wcześniej palmy zostały poświęcone w kościele przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka, który także celebrował całe nabożeństwo oraz sam odczytał tekst Ewangelii o Męce Pańskiej wg Św. Mateusza.
   Tegoroczna Niedziela Palmowa w Żegocinie jest jednocześnie pierwszym dniem tegorocznych rekolekcji i okresu Wielkiego Tygodnia.  Podczas mszy świętej Ks. proboszcz poinformował zebranych o planie tego tygodnia (zobacz >>>).
   Poświęcone palmy wierni przechowują przez cały rok, aby w następnym mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane głowy w Środę Popielcową.
   Po zakończonej mszy świętej odbył się w kościele konkurs palm, o którym piszemy poniżej.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

 Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

 Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

 Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

 Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 13.04.2014.
Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r.
PARAFIALNY KONKURS PALM 2014

   Po zakończeniu uroczystej sumy w kościele odbył się tradycyjny już konkurs palm, zapoczątkowany w żegocińskiej parafii przez księdza Antoniego Porębę i kontynuowany z powodzeniem przez jego następcę Ks. Leszka Dudziaka. W tym roku do koscioła przyniesiono  wiele palm i były one nadzwyczaj piękne, a zdecydowana większość z nich wzieła udział w konkursie.
   Ksiadz proboszcz powołał w tym roku komisję konkursową w składzie: Tadeusz Olszewski - przewodniczący, Jerzy Błoniarz, Lucyna Szpilka, ks. Janusz Kras i ks. Antoni Lelito.
   Nagrody ufundowali: Ks. Proboszcz Leszek Dudziak, Wójt Jerzy Błoniarz oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Komisja uważnie oglądała palmy i po zastanowieniu się i konsultacji zdecydowała przyznać nagrody w dwóch kategoriach: najwyższa plama oraz najpiękniejsza palma.
    Wyniki konkursu:
    a) kategoria najwyższa palma: 1 m. - Kamil Burkowicz, 2. Adrian i Marcin Gawłowicz, 3. Emilia Kępa, 4. Karol Paruch, 5. Wiktor Jędrzejek.
   b) kategoria najpiękniejsza tradycyjna palma: 1. Mikołaj Waligóra, 2. Adrian Waligóra, 3. Aleksandra i Mikołaj Kaczmarczyk, 4. Piotr Łyszczarz, 5. Adrian Paciorek, 6. Magdalena i Julita Waligóra, 7. Władysław Sądel.
    Palmy w tym roku, dawniej w Żegocinie nazywane kyćkami, osiągnęły wysokość ponad 5 metrów. Zrobione z wikliny, nie mogą zawierać żadnych metalowych części. Zdobione są baziami i kwiatami z bibuły.
    Palmy, po ich poświęceniu - zgodnie z ludową tradycją - zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo. Niegdyś wtykano także palmy na pola, aby Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Ten zwyczaj w Żegocinie i okolicy zachował się do dzisiaj.

Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r. Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r. Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r. Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r. Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r. Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 13.04.2014 r.
  RELACJA WIDEO >>> TRIDUUM PASCHALNE 2014 >>>

[zegocina.pl.]                                                                                     [parafiazegocina]