Peregrynacja w Parafii Żegocina.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PARAFII ŻEGOCINA - 13-14.08.2014

  W piękne, słoneczne i ciepłe popołudnie 13 sierpnia 2014 roku, w swojej peregrynacji po Diecezji Tarnowskiej, Obraz Jezusa Miłosiernego i towarzyszące mu Relikwie Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II, dotarły do Parafii Żegocina. Czekały tu na niego tłumy wiernych, bardzo liczni kapłani na czele z J.E. Ks. Biskupem Janem Piotrowskim, Dziekanem Dekanatu Lipnickiego - Ks. Zbigniewem Krasem i Ks. Proboszczem Leszkiem Dudziakiem, dzieci ubrane w krakowskie stroje, chłopcy w strojach pierwszokomunijnych, Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, pododdział złożony ze strażaków Gminy Żegocina, delegacje wybrane do niesienia Obrazu i Relikwii, ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna, a nawet delegacja służby kościelnej z Sanktuarium w Łagiewnikach.
   Samochód - kaplica z Obrazem i Relikwiami przyjechał do Żegociny z Kamionnej w asyście wozu policyjnego i samochodów strażackich z wszystkich jednostek OSP Gminy Żegocina i zatrzymał się na przykościelnym parkingu. Trój osobowe delegacje parafian wyjęły z samochodu Relikwie i dały je do ucałowania Księdzu Biskupowi i Księdzu Proboszczowi. Delegacja 6 mężów podjęła Obraz i w procesji, przy muzyce orkiestry i śpiewie wiernych udała się do kościoła. Rozpoczęło się nabożeństwo powitania, na które złożyły się m. in: odczytanie fragmentu Ewangelii (uczynił to O. Klemens Blajda - rodak z Rozdziela), okadzenie i powitanie Obrazu i Relikwii przez Księdza Proboszcza, zapalenie świecy czuwania (kościelna Joanna i ks. Bp),
   Wkrótce rozpoczęła się koncelebrowana przez kilkunastu kapłanów pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego uroczysta msza święta. Była transmitowana przez radio diecezjalne RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
Dużą rolę podczas nabożeństw związanych z peregrynacja odgrywali Ojcowie - Misjonarze Redemptoryści z Tuchowa: Stanisław Kiełbasa i Kazimierz Głaz, którzy zapowiadali i komentowali poszczególne elementy uroczystości, przybliżając wiernym ich istotę i sens religijny. Bardzo często śpiewana była pieśń "Jezu ufam Tobie". W pierwszą część mszy świętej, włączali się parafianie, którzy czytali teksty liturgiczne. Tekst "Ewangelii" wg Św. Jana odczytał natomiast przybyły z Nicei rodak z Łąkty Górnej - ks. Bronisław Rosiek. Nabożeństwo uświetniły: Chór Parafialny z Żegociny oraz Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie.
W wygłoszonej homilii Ks. Bp Piotrowski powiedział m. in. następujące słowa: "To tu, w Parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja, ubogaconej dziedzictwem pierwszego biskupa nominata naszej diecezji - Jana Duvalla - chcemy razem ze wspólnotą parafialną, obecnymi kapłanami, nawet z dalekiego Konga, myśleć o tym, co chce nam powiedzieć przez tę obecność świętych z nami; tego obrazu z napisem "Jezu ufam Tobie" i relikwii świętych i wiernych czcicieli - Apostołów Bożego Miłosierdzia, jakimi byli i w sposób duchowy nadal pozostają - Św. Faustyna i Św. Jan Paweł II" - powiedział i dalej kontynuował rozważania o Bożym Miłosierdziu, cytując także fragmenty "Dzienniczka" Św. Faustyny.
W końcowej części tego modlitewnego spotkania przed kopią łagiewnickiego obrazu Jezusa Miłosiernego Ks. Proboszcz Leszek Dudziak podziękował Ks. Biskupowi za ofiarę mszy świętej w intencji parafian z Żegociny oraz za słowa pouczenia i zachęty zawarte w homilii. Mszę świętą zakończyła modlitwa w intencji chrześcijan prześladowanych w Iraku, a także uroczyste błogosławieństwo Księdza Biskupa. Zaraz potem wierni zgromadzeni w kościele przystąpili do całowania relikwii Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II.
Odtąd przez cały czas w kościele trwało modlitewne czuwanie z licznym udziałem poszczególnych grup parafii. Były to m. in. Apel z Maryją, nabożeństwo Drogi Światła, msza święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. W dniu następnym o godzinach 7, 9 i 11 odprawione zostały msze święte, a potem trwało czuwanie róż różańcowych. O godz. 15 odmówiono modlitwę Godziny Bożego Miłosierdzia, a zaraz po niej rozpoczęła się ostatnia podczas tej peregrynacji msza święta. Tym razem odprawili ją w koncelebrze kapłani pod przewodnictwem Ks. Proboszcz Leszka Dudziaka. Słowa Ewangelii odczytał przybyły z Monachium rodak z Rozdziela - Ojciec Stanisław Pławecki, a kazanie, będące niejako podsumowaniem tematyki Bożego Miłosierdzia i jego przejawom i peregrynacji, wygłosił Ojciec Kazimierz Głaz. Przedstawiciele parafii złożyli dary ołtarza, w tym dar miłosierdzia - pieniądze dla potrzebujących, ornat oraz "Księgę Nawiedzenia", w której zapisano m. in. czyny miłosierdzia, dobre postanowienia i zobowiązania.
W jej końcowej pożegnalnego nabożeństwa, uświetnionego przez Zespół "Oaza" i Chór Parafialny, Ks. Proboszcz Leszek Dudziak udzielił uroczystego błogosławieństwa, a Ojciec Kazimierz Głaz dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych obrazów i innych dewocjonaliów. Po okadzeniu Obrazu i relikwii świętych Ks. Proboszcz odmówił Akt zawierzenia Parafii Bożemu Miłosierdziu.
Podczas śpiewania pieśni "Jezusowi cześć i chwała" delegacje strażaków i wiernych zabrały obraz i relikwie i w procesji, której towarzyszyły opady deszczu, zaniosły do samochodu - kaplicy. Nastąpiło pożegnanie. W kolumnie strażackich samochodów z Parafii Żegocina i przejmującej Obraz i Relikwie Parafii Rajbrot samochód - kaplica odjechał w stronę Bytomska i Rajbrotu.
W ten sposób zakończyła się Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II w Parafii Żegocina. Parafianie bardzo licznie i w dużym skupieniu oraz z wielkim zaangażowaniem przeżywali to bardzo ważne wydarzenie religijne i także historyczne.

FOTOGALERIE

Peregrynacja - dzień pierwszy - 13.08.2014 r.

Peregrynacja - dzień pierwszy - 13.08.2014 r.

Peregrynacja - dzień pierwszy - 13.08.2014 r.

Peregrynacja - dzień drugi - 14.08.2014 r.

Peregrynacja - dzień drugi - 14.08.2014 r.

Peregrynacja - dzień drugi - 14.08.2014 r.

INFORMACJA O PEREGRYNACJI >>>

GOŚĆ TARNOWSKI >>>

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia.zegocina]