Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

ARCYBISKUP HENRYK NOWACKI PO RAZ KOLEJNY W PARAFII ŻEGOCINA

    Na zaproszenie Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka po raz kolejny przyjechał do Parafii Żegocina Arcybiskup Henryk Nowacki - Nuncjusz Apostolski w Skandynawii. Jego wizyta miała miejsce w niedzielę - 9 sierpnia 2015 roku, a więc w pierwszą rocznicę Peregrynacji Obrazu "Jezu ufam Tobie" oraz relikwii Św. Jana Pawła II i Siostry Faustyny. Była także druga okazja do szczególnej modlitwy i pięknej oprawy uroczystej sumy, do czego przyczyniły się śpiewy zespołu "Oaza", Chóru Parafialnego i gra Młodzieżowej Orkiestry Dętej CKSiT w Żegocinie, która powitała przybyłego Biskupa, któremu w drodze do świątyni i podczas całego nabożeństwa towarzyszył także rodak z Łąkty Górnej - przebywający w rodzinnych stronach na wypoczynku, a pracujący we Francji - ks. Bronisław Rosiek. Ta okazją była 45. rocznica święceń kapłańskich Księdza Arcybiskupa, który jest kolegą rokowym żegocińskiego księdza proboszcza z Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dostojnego gościa, tuż po rozpoczęciu nabożeństwa powitał pieśnią zespół "Oaza", a następnie ks. Proboszcz Leszek Dudziak. - Gromadzimy się na Eucharystii w pierwszą rocznicę peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Przypomnijmy sobie nasze modlitwy, wzruszenia, niezapomniane godziny czuwania. Dziś chcemy tamte chwile przywołać. Chcę prosić  Ks. Arpa Nowackiego o modlitwę do Miłosierdzia Bożego w intencji naszej Parafii - powiedział ksiądz proboszcz, a następnie przybliżył zgromadzonym kapłańską drogę Księdza Jubilata.
   Dostojnego gościa powitały powitały także delegacje parafian, zespołu "Oaza" i DSM oraz służb ołtarza. Przemawiająca w imieniu parafian Dostojnemu Jubilatowi złożyła życzenia Anna Rogala, która m. in. wypowiedziała następujące słowa życzeń: "Czcigodny Jubilacie, Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski! Historia Twojego kapłaństwa, to szlak służby Chrystusowi i Kościołowi. Za tę gorliwą posługę budowania kościoła pragniemy dołączyć się do pieśni dziękczynienia za dar powołania, jakim Chrystus obdarował Księdza Arcybiskupa, aby odsłaniał przed wiernymi tajemnice Jezusowej Ewangelii. Jezus powiedział: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i, aby wasz owoc trwał". Życzymy Czcigodnemu Arcybiskupowi Jubilatowi, aby owoce kapłańskiego i arcybiskupiego posługiwania trwały i rozwijały się w naszych sercach pamięcią i tożsamością Uczniów Chrystusa, aby wszyscy wierni mogli wspólnie przekraczać progi nadziei wsparci nieskończoną mocą Boga. Na dalsze posługiwanie Kościołowi życzymy Błogosławieństwa Bożego w pracy arcybiskupiej i zbierania obfitego żniwa z zasiewu dokonywanego już przez 45 lat". Do gratulacji i życzeń delegacje dołączały bukiety kwiatów oraz upominki, m. in. obraz z wizerunkiem żegocińskiej świątyni.
   Koncelebrowana mszę świętą Ks. Abp odprawił w intencji wszystkich żegocińskich parafian. Modlono się także w intencji Jubilata oraz o nowe powołania kapłańskie. Słowa Ewangelii odczytał uczestnikom nabożeństwa odczytał Ks. Bronisław Rosiek. Homilię wygłosił Ks. Ab. Henryk Nowacki. Mówił w niej o tajemnicy ziemskiego i Bożego Chleba, a w końcowej części nabożeństwa zaapelował także o jak najczęstsze odmawianie różańca.
   Dziękując Księdzu Jubilatowi za przewodniczenie mszy świętej, Ks. Proboszcz Leszek Dudziak zaprosił Go na przynajmniej jeszcze jedną wizytę w żegocińskiej parafii. Na zakończenie Nuncjusz Apostolski udzielił zgromadzonym biskupiego błogosławieństwa. Udających się na plebanię kapłanów pożegnała Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie. Zanim jednak Ks. Abp Nowacki, któremu towarzyszył ks. proboszcz Leszek Dudziak udał się na plebanię opowiedział muzykom z Orkiestry o swojej pracy w krajach skandynawskich oraz o nieznanych w Polsce zjawiskach przyrodniczych, które można zaobserwować za kołem podbiegunowym.

 

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

Arcybiskup Henryk Nowacki w Parafii Żegocina - 09.08.2015.

    Henryk Józef Nowacki urodził się 11 sierpnia 1946 roku w niemieckim Gunzenhausen (północna Bawaria). Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Bochni. W 1964 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1970 roku w katedrze tarnowskiej. Prace duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Ropczycach, gdzie prowadził duszpasterstwo młodzieży, które kontynuował później będąc wikariuszem w parafii katedralnej w Tarnowie. W roku 1974 został skierowany, przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie na Wydziale Teologicznym studiował teologię fundamentalną zdobywając stopień, licencjata. Studia rozpoczęte w Lublinie kontynuował w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum); równocześnie uzupełniał studia w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich, specjalizując się w teologii wschodniej. W 1980 roku został skierowany na studia w Papieskiej Akademii Kościelnej, która przygotowuje księży do służby dyplomatycznej w Stolicy Apostolskiej. W międzyczasie kontynuował studia w Angelicum na fakultecie prawa kanonicznego, ze specjalnością prawa międzynarodowego. W okresie studiów rzymskich pracował również jako duszpasterz podczas corocznych wakacji we Włoszech, Niemczech i Francji. Służbę dyplomatyczną w Stolicy Apostolskiej rozpoczął w sierpniu 1983 roku, jako sekretarz nuncjatury apostolskiej w Paragwaju. W sierpniu 1987 roku został przeniesiony do delegatury apostolskiej w Angoli, gdzie do września 1989 roku pełnił funkcję sekretarza. W tymże roku został oddelegowany do pracy w Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu, gdzie pracował ponad jedenaście lat - do lutego 2001 roku. W tym czasie towarzyszył Ojcu Świętemu w jego licznych podróżach apostolskich do różnych krajów świata, w tym także w trzech pielgrzymkach do Polski (1991,1997 i 1999). W 1984 roku otrzymał tytuł Kapelana Jego Świątobliwości, natomiast w 1993 roku został odznaczony godnością Prałata Honorowego. Przeszedł wszystkie szczeble w watykańskiej służbie dyplomatycznej - od sekretarza i radcy do nuncjusza apostolskiego, 8 lutego 2001 roku ksiądz prałat Henryk Nowacki został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności arcybiskupa oraz mianowany nuncjuszem apostolskim na Słowacji. Od 2012 jest nuncjuszem apostolskim w krajach skandynawskich.

RELACJA WIDEO >>>

[parafia]                                                                                                    [zegocina.pl]