Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.

KOLĘDA MISYJNA W PARAFII ŻEGOCINA - 26.12.2015 - 06.01.2016

   W Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli 6 stycznia 2016 roku, modliśmy się i wspieralismy misje. Już w 97 krajach świata, na wszystkich kontynentach, misjonarki i misjonarze z Polski głoszą Ewangelię. Jest ich 2040 osób. 6 stycznia obchodzony był pod hasłem "Jesteśmy misjonarzami miłosierdzia". We wszystkich parafiach zbierane były ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny."Dar serca, który ofiarujemy, służy realizacji dzieł charytatywnych, medycznych i edukacyjnych w najuboższych krajach świata, gdzie nasi misjonarze dzielą trudy i niedostatki życia wraz z ludnością tubylczą. Z tego funduszu utrzymuje się także Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące do pracy misyjnej nowych misjonarzy. Obecnie w Centrum do wyjazdu na misje przygotowuje się 29 osób: 15 kapłanów diecezjalnych, 1 kapłan zakonny, 12 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka" - pisze w komunikacie przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
    Diecezja tarnowska już ponad 40 lat posyła swoich misjonarzy do pracy misyjnej. Obecnie pracują oni na trzech kontynentach: w Afryce,  Ameryce i Azji, w dziesięciu krajach. Są to kapłani diecezjalni oraz osoby świeckie. Obecnie na wymienionych kontynentach pracuje 44 kapłanów tarnowskich, którzy stanowią niemal 14% fideidonistów polskich, oraz 4 osoby świeckie. Liczne jest także grono osób konsekrowanych pochodzących z naszej diecezji i pracujących na misjach. To grupa ok. 200 osób.Wikariusz biskupa tarnowskiego ds. misji ks. Krzysztof Czermak odwiedził kilka tygodni temu misjonarzy pracujących w Peru i Boliwii. Pracują ofiarnie. Na 11 misjonarzy aż 8 pracuje w Andach na wysokości 3200-3800 m np.m.
   W tym dniu też zakończyła się Kolęda Misyjna w Diecezji Tarnowskie, w ttym takżę w Parafii Żegocina. W czasie uroczystej sumy o godz. 11.00 ks. Proboszcz Leszek Dudziak otrzymał od kolednikłów złoto, kadzidło, kredę oraz skarbonki z pieniędzmi zebranymi w dniach 26.12-28.12.2015 r. na terenie wszystkich miejscowości parafii: Bełdnie, Bytomsku, Żegocinie, Rozdzielu i Łąkcie Górnej (Konice). Fundusze te zostaną przekazane do Kurii na projekty misyjne w Ameryce Południowej, Afryce i Azji.
   Proboszcz na zakończenie nabożeństwa podziękował kolędnikom z zaangażowanie w kolędę, wszystkim parafianom za przyjęcie kolędników i wsparcie misji oraz rodzicom kolędników za wspieranie swoich dzieci w czynieniu dobra.

Zakończenie parafialnej kolędy misyjnej - 06.01.2015 r.

Zakończenie parafialnej kolędy misyjnej - 06.01.2015 r.

Zakończenie parafialnej kolędy misyjnej - 06.01.2015 r.

Zakończenie parafialnej kolędy misyjnej - 06.01.2015 r.

Zakończenie parafialnej kolędy misyjnej - 06.01.2015 r.

Zakończenie parafialnej kolędy misyjnej - 06.01.2015 r.

Zakończenie parafialnej kolędy misyjnej - 06.01.2015 r.

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH - 26.12.2015

    W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia 2015 roku w Diecezji Tarnowskiej rozpoczęła się Kolęda Misyjna. Najmłodsi pomogą swoim rówieśnikom z dalekich krajów. Kolędnicy w kolorowych strojach, niosąc gwiazdę będą przemierzali miasta i miejscowości, by zapukać do domów tysięcy ludzi.
   Po raz dwudziesty trzeci mali kolędnicy opowiadają o losie swoich rówieśników z krajów misyjnych. Pieniądze jakie zostaną zebrane będą przeznaczone na leczenie, dożywianie, edukację i katechizację dzieci m.in. z Afryki, Ameryki Południowej i Azji. W tym roku zebranymi ofiarami kolędnicy będą wspierać projekty związane z pracą księży, sióstr i świeckich wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Boliwii, Kazachstanu i Republiki Konga
.
   Rozesłanie kolędników misyjnych w Parafii Świętego Mikołaja w Żegocinie miało miejsce w czasie uroczystej sumy. Rozesłania dokonał ks. Proboszcz Leszek Dudziak słowami: "Boże pobłogosław te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Republiki Konga, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Brazylii, Peru i Boliwii. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego Syna".
   W tym roku w Parafii Żegocina kolędować będzie aż 11 grup (4 w Bełdnie i Żegocinie, 4 w Bytomsku i 3 w Rozdzielu) razem ponad 80 dzieci. Odwiedzą domy parafian w okresie od 26 do 30 grudnia 2014 roku, a zebrane ofiary przekażą w święto Trzech Króli w czasie Mszy św. o godz. 11.00. Zebrane pieniądze zostaną przekazane nastepnie do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r. Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.
Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r. Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.
Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r. Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.
Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r. Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.
Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r. Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.
Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r. Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.

Rozesłanie kolędników misyjnych - Żegocina - 26.12.2015 r.

Materiał nadesłany: AR

[parafia]                                                                                                    [zegocina.pl]